Chào mừng quý khách đến với Flowmeters Vietnam

+84 979.349.375

Ho tro truc tuyen

Click here to chat Skype Me™!
Click here to chat Skype Me™!
 
 Sales & Technical
09 1177 1919

 

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến yếu tố nào khi lựa chọn Flowmeters Vietnam?
1. Chất lượng, 0 votes (0 %)
2. Giá cả, 0 votes (0 %)
3. Phong cách phục vụ, 0 votes (0 %)
4. Thân thiện, 1 vote (100 %)
Total votes: 1

Thống kê website

  • Thành viên online Thành viên online
    • Tổng cộng Đang online 491
    • Khách Khách 491
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng cộng Lượt truy cập 2156833

Kho

Đại lý phân phối chính hãng Pilz vietnam Pitesco 

Đăng bởiAdmin

Pilz PNOZ - More than Automation
Pilz PNOZ - Safe Automation
Pilz PNOZ - Safety Gate Monitor
Pilz PNOZ - Emergency Stop Relay
Pilz PNOZ X - Safety Relay
Pilz PNOZ Tienphat Vietnam
Pilz PNOZ PCANop Safety PLC


P I L Z P N O Z X SRINUTCH X P N O Z X P I L Z
PNOZ pilz ::: SRINUTCH ::: pilz PNOZ
PNOZelog PNOZSigma PNOZ Multi
Sicherheitsschaltgerate
Pilz D-73760 Ostfildern
PILZ 407710 S1SW.P 24…230VAC
PILZ 420080 PST 1 24VDC srinutch
PILZ 420130 PST 2 110VAC
PILZ 420150 PST 2 230VAC
PILZ 420180 PST 2 24VDC
PILZ 420230 PST 3 110VAC
PILZ 420280 PST 3 24VDC
PILZ 474050 PZE 7 24VDC SrinutcH
PILZ 474123 PNKL 110VAC 24VDC
PILZ 474384 P2HZ5 110VAC
PILZ 474390 P2HZ5 24VDC
PILZ 474550 P1HZ2 230VAC
PILZ 474590 PNOZ 5 24VDC
PILZ 474594 PNOZ 5 110VAC
PILZ 474760 PNOZ 8 24VDC srinutch
PILZ 474790 PNOZ V30S 24VDC
PILZ 474856 PNOZ 3 230VAC
PILZ 474894 PNOZ 3 24VDC 5S10
PILZ 474899 PNOZ 6 24VDC
PILZ 474910 PZE 5 24VDC SrinutcH
PILZ 474915 PZE 5 110VAC
PILZ 474936 N2HS 220VAC
PILZ 474985 PZE 5V8 24VDC
PILZ 474995 PNOZ 4 24VDC
PILZ 475630 PNOZ 1 110VAC
PILZ 475650 PNOZ 1 230VAC
PILZ 475695 PNOZ 1 24VDC 3S10 SRINUTCH
PILZ 475730 PNOZ 2 110VAC srinutch
PILZ 475740 PNOZ 2 120VAC
PILZ 475750 PNOZ 2 230VAC
PILZ 489010 P1WM / A20 / R3 / 3x400V
PILZ 489035 P1WM / A20 / R30 / 3x400V
PILZ 489230 P1WM / 1A / A20 / R3 / 3x400VWS
PILZ 489235 P1WM / 1A / A20 / R30 / 3x400VWS
PILZ 490160 P1WP / 5A / 400VWS
PILZ 514120 PSEN 1.1-20 SrinutcH
PILZ 524120 PSEN 1.1p-20
PILZ 552111 PSEN 2.1p-11
PILZ 773100 PNOZ m1p 24VDC
PILZ 773400 PNOZ mi1p 8 input
PILZ 773500 PNOZ mo1p 24VDC
PILZ 773536 PNOZ mo4p 24VDC
PILZ 773630 PNOZ po3.1p
PILZ 773635 PNOZ po4p SrinutcH
PILZ 773721 PNOZ mc3p 24VDC
PILZ 773722 PNOZ mc4p 24VDC
PILZ 773726 PNOZ mc7p 24VDC
PILZ 773900 PNOZ pe1p
PILZ 774013 PNOZ 2VQ 24VDC
PILZ 774019 PZW 30/24 VDC
PILZ 774030 PZA 24VDC SrinutcH
PILZ 774042 PZW 3/24 VDC
PILZ 774053 PNOZ X7 110VAC
PILZ 774056 PNOZ X7 230VAC
PILZ 774059 PNOZ X7 24VAC/DC 2n/o
PILZ 774060 PNOZ 16 24VAC/DC
PILZ 774073 PNOZ 16S 110VAC
PILZ 774076 PNOZ 16S 230VAC
PILZ 774080 PNOZ 11 24VAC/DC
PILZ 774105 PNOZ EX AC120V
PILZ 774130 PNOZ e1p 24VDC SrinutcH
PILZ 774131 PNOZ e1vp 24VDC 1n/o 1n/o t 10 s
PILZ 774132 PNOZ e1vp 300/24VDC
PILZ 774133 PNOZ e1.1p 24VDC 2n/o
PILZ 774139 PNOZ e3.1p 24VDC 2n/o
PILZ 774150 PZE 9 24VDC 8n/o 1n/c
PILZ 774300 PNOZ X1 24VAC/DC 3n/o 1n/c
PILZ 774303 PNOZ X2 24VAC/DC 2n/o
PILZ 774306 PNOZ X2.1 24VAC/DC 2n/o
PILZ 774310 PNOZ X3 24VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
PILZ 774314 PNOZ X3 110VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
PILZ 774318 PNOZ X3 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
PILZ 774322 PNOZ X3.1 240VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
PILZ 774325 PNOZ X5 24VAC/DC
PILZ 774340 P2HZ X1 24VDC 3n/o 1n/c
PILZ 774350 P2HZ X3 24VDC
PILZ 774400 PDZ 24VDC at SrinutcH
PILZ 774434 P2HZ X1 110VAC
PILZ 774438 P2HZ X1 230VAC 3n/o 1n/c
PILZ 774500 PNOZ XV2 30/24VDC 2n/o 2n/o t
PILZ 774502 PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o t
PILZ 774505 PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o t
PILZ 774508 PNOZ XV2 300/24VDC 2n/o 2n/o t
PILZ 774524 PNOZ XV2.1 3/115VAC
PILZ 774540 PNOZ XV3 30/24VDC
PILZ 774549 PNOZ X13 24VDC
PILZ 774558 PNOZ XV2.1 300/24-240VAC/DC 2n/o 2n/o t
PILZ 774580 PZE X4V 24VDC SrinutcH
PILZ 774581 PZE X4V 1/24VDC
PILZ 774583 PZE X4V 24VDC
PILZ 774585 PZE X4 24VDC
PILZ 774595 PZE X5 24VDC
PILZ 774600 PNOZ XM1 24VDC
PILZ 774609 PNOZ X9 24VAC/DC
PILZ 774620 PNOZ XE1 24VDC
PILZ 774660 PCANop 24VDC SrinutcH
PILZ 774709 PNOZ X10 24VDC
PILZ 774726 PNOZ X6 230-240VAC
PILZ 774730 PNOZ X4 24VDC
PILZ 774738 PNOZ X4 230VAC
PILZ 774749 PNOZ X10.1 24VDC
PILZ 775505 PU3Z 110-240VAC
PILZ 775507 PU3Z 230VAC
PILZ 775510 PU3Z 24VDC SrinutcH
PILZ 777100 PNOZ X1P 24VDC
PILZ 777301 PNOZ X2.8P 24VAC/DC
PILZ 777302 PNOZ X2.8P 24-240VAC
PILZ 777303 PNOZ X2P 24VAC/DC
PILZ 777306 PNOZ X2.7P 24…240VAC/DC
PILZ 777310 PNOZ X3P 24VAC/DC
PILZ 777601 PNOZ XV1P 3/24VDC
PILZ 777602 PNOZ XV1P 30/24VDC
PILZ 777606 PNOZ X9P 24VDC
PILZ 777949 PSWZ X1P 3 sec. SrinutcH
PILZ 787301 PNOZ X2.8P C 24VAC/DC 2n/o
PILZ 787310 PNOZ X3P C 24VAC/DC
PILZ 787313 PNOZ X3P C 24-240VAC/DC

PILZ 774540 PNOZ XV3 30/24VDC
PILZ 774549 PNOZ X13 24VDC
PILZ 774558 PNOZ XV2.1 300/24-240VAC/DC 2n/o 2n/o t
PILZ 774580 PZE X4V 24VDC
PILZ 774581 PZE X4V 1/24VDC
PILZ 774583 PZE X4V 24VDC
PILZ 774585 PZE X4 24VDC
PILZ 774595 PZE X5 24VDC
PILZ 774600 PNOZ XM1 24VDC
PILZ 774609 PNOZ X9 24VAC/DC
PILZ 774620 PNOZ XE1 24VDC
PILZ 774660 PCANop 24VDC
PILZ 774709 PNOZ X10 24VDC
PILZ 774726 PNOZ X6 230-240VAC
PILZ 774730 PNOZ X4 24VDC
PILZ 774738 PNOZ X4 230VAC
PILZ 774749 PNOZ X10.1 24VDC
PILZ 775505 PU3Z 110-240VAC
PILZ 775507 PU3Z 230VAC
PILZ 775510 PU3Z 24VDC
PILZ 777100 PNOZ X1P 24VDC
PILZ 777301 PNOZ X2.8P 24VAC/DC
PILZ 777302 PNOZ X2.8P 24-240VAC
PILZ 777303 PNOZ X2P 24VAC/DC
PILZ 777306 PNOZ X2.7P 24…240VAC/DC
PILZ 777310 PNOZ X3P 24VAC/DC
PILZ 777313 PNOZ X3P 24-240VAC/DC
PILZ 777601 PNOZ XV1P 3/24VDC
PILZ 777602 PNOZ XV1P 30/24VDC
PILZ 777606 PNOZ X9P 24VDC
PILZ 777949 PSWZ X1P 3 sec.
PILZ 779200 PNOZ
PILZ 787301 PNOZ X2.8P C 24VAC/DC 2n/o
PILZ 787310 PNOZ X3P C 24VAC/DC
PILZ 787313 PNOZ X3P C 24-240VAC/DC
PILZ 793100 PNOZ m1p
PILZ 793400 PNOZ Accessories
PILZ 793536 PNOZ mo4p Accessories
PILZ 827250 S1UM 110-130 VAC
PILZ 839415 S1MN 230VAC 2n/o
PILZ 407710 S1SW.P 24…230VAC
PILZ 420080 PST 1 24VDC
PILZ 420130 PST 2 110VAC
PILZ 420150 PST 2 230VAC
PILZ 420180 PST 2 24VDC
PILZ 420230 PST 3 110VAC
PILZ 420280 PST 3 24VDC
PILZ 474050 PZE 7 24VDC
PILZ 474123 PNKL 110VAC 24VDC
PILZ 474384 P2HZ5 110VAC
PILZ 474390 P2HZ5 24VDC
PILZ 474550 P1HZ2 230VAC
PILZ 474590 PNOZ 5 24VDC
PILZ 474594 PNOZ 5 110VAC
PILZ 474760 PNOZ 8 24VDC
PILZ 474790 PNOZ V30S 24VDC
PILZ 474856 PNOZ 3 230VAC
PILZ 474894 PNOZ 3 24VDC 5S10
PILZ 474899 PNOZ 6 24VDC
PILZ 474910 PZE 5 24VDC
PILZ 474915 PZE 5 110VAC
PILZ 474936 N2HS 220VAC
PILZ 474985 PZE 5V8 24VDC
PILZ 474995 PNOZ 4 24VDC
PILZ 475630 PNOZ 1 110VAC
PILZ 475650 PNOZ 1 230VAC
PILZ 475695 PNOZ 1 24VDC 3S10
PILZ 475730 PNOZ 2 110VAC
PILZ 475740 PNOZ 2 120VAC
PILZ 475750 PNOZ 2 230VAC
PILZ 489010 P1WM / A20 / R3 / 3x400V
PILZ 489035 P1WM / A20 / R30 / 3x400V
PILZ 489230 P1WM / 1A / A20 / R3 / 3x400VWS
PILZ 489235 P1WM / 1A / A20 / R30 / 3x400VWS
PILZ 490160 P1WP / 5A / 400VWS
PILZ 514120 PSEN 1.1-20
PILZ 524120 PSEN 1.1p-20
PILZ 552111 PSEN 2.1p-11
PILZ 750104 PNOZ s4 24VDC
PILZ 773100 PNOZ m1p 24VDC
PILZ 773400 PNOZ mi1p 8 input
PILZ 773500 PNOZ mo1p 24VDC
PILZ 773536 PNOZ mo4p 24VDC
PILZ 773630 PNOZ po3.1p
PILZ 773635 PNOZ po4p
PILZ 773721 PNOZ mc3p 24VDC
PILZ 773722 PNOZ mc4p 24VDC
PILZ 773726 PNOZ mc7p 24VDC
PILZ 773810 PNOZ ms2p
PILZ 773900 PNOZ pe1p
PILZ 774013 PNOZ 2VQ 24VDC
PILZ 774019 PZW 30/24 VDC
PILZ 774030 PZA 24VDC
PILZ 774042 PZW 3/24 VDC
PILZ 774053 PNOZ X7 110VAC
PILZ 774056 PNOZ X7 230VAC
PILZ 774059 PNOZ X7 24VAC/DC 2n/o
PILZ 774060 PNOZ 16 24VAC/DC
PILZ 774073 PNOZ 16S 110VAC
PILZ 774076 PNOZ 16S 230VAC
PILZ 774080 PNOZ 11 24VAC/DC
PILZ 774086 PNOZ 11 230-240VAC 24VDC
PILZ 774105 PNOZ EX AC120V
PILZ 774130 PNOZ e1p 24VDC
PILZ 774131 PNOZ e1vp 24VDC 1n/o 1n/o t 10 s
PILZ 774132 PNOZ e1vp 300/24VDC
PILZ 774133 PNOZ e1.1p 24VDC 2n/o
PILZ 774139 PNOZ e3.1p 24VDC 2n/o
PILZ 774150 PZE 9 24VDC 8n/o 1n/c
PILZ 774300 PNOZ X1 24VAC/DC 3n/o 1n/c
PILZ 774303 PNOZ X2 24VAC/DC 2n/o
PILZ 774306 PNOZ X2.1 24VAC/DC 2n/o
PILZ 774310 PNOZ X3 24VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
PILZ 774314 PNOZ X3 110VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
PILZ 774318 PNOZ X3 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
PILZ 774322 PNOZ X3.1 240VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
PILZ 774325 PNOZ X5 24VAC/DC
PILZ 774340 P2HZ X1 24VDC 3n/o 1n/c
PILZ 774350 P2HZ X3 24VDC
PILZ 774400 PDZ 24VDC
PILZ 774434 P2HZ X1 110VAC
PILZ 774438 P2HZ X1 230VAC 3n/o 1n/c
PILZ 774500 PNOZ XV2 30/24VDC 2n/o 2n/o t
PILZ 774502 PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o t
PILZ 774505 PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o t
PILZ 774508 PNOZ XV2 300/24VDC 2n/o 2n/o t
PILZ 774524 PNOZ XV2.1 3/115VAC

    773050PNOZmulti Systemhandbuch D
    773100PNOZ m1p base unit
    773105PNOZ m1p base unit coated version
    773110PNOZ m0p base unit not expandable
    773120PNOZ m2p base unit press function
    773200PNOZ pps1p 100-240VAC
    773300PNOZ p1p 24VDC 2so
    773400PNOZ mi1p 8 input
    773405PNOZ mi1p 8 inputs coated version
    773410PNOZ mi2p 8 standard input
    773500PNOZ mo1p 4 so
    773505PNOZ mo1p 4so coated version
    773510PNOZ mo3p 2so
    773520PNOZ mo2p 2n/o
    773525PNOZ mo2p 2n/o coated version
    773536PNOZ mo4p 4n/o
    773537PNOZ mo4p 4n/o coated version
    773540PNOZ ml1p safe link
    773630PNOZ po3.1p 8n/o
    773631PNOZ po3.2p 4n/o
    773632PNOZ po3.3p 3n/o
    773634PNOZ po3p 3n/o 1n/c
    773635PNOZ po4p 4n/o
    773700PNOZ mc1p
    773705PNOZ mc1p coated version
    773720PNOZ mc0p Powersupply
    773721PNOZ mc3p Profibus
    773722PNOZ mc4p DeviceNet
    773723PNOZ mc5p INTERBUS
    773724PNOZ mc6p CANopen
    773725PNOZ mc7p CC-Link coated version
    773726PNOZ mc7p CC-Link
    773727PNOZ mc6p CANopen coated version
    773728PNOZ mc5.1p Interbus LWL / Fiberoptic
    773729PNOZ mc4p DeviceNet coated version
    773730PNOZ mc8p Ethernet IP / Modbus TCP
    773731PNOZ mc9p Profinet IO
    773800PNOZ ms1p standstill / speed monitor
    773810PNOZ ms2p standstill / speed monitor
    773812PNOZ ma1p 2 Analog Input
    773839PNOZ msi1Bp Adapter Si/Ha 25/25 5m
    773840PNOZ msi1Ap Adapter Si/Ha 25/25 2,5m
    773841PNOZ msi1Bp Adapter Si/Ha 25/25 2,5m
    773842PNOZ msi3Ap Adapter Si/Ha 15/15 2,5m
    773843PNOZ msi3Bp Adapter Si/Ha 15/15 2,5m
    773850PNOZ msi1p Adapter Si/Ha 25/25 2,5m
    773844PNOZ msi1AP Adapter Si/Ha 25/25 5m
    773854PNOZ msi10p adapter cable 2,5m
    773855PNOZ msi11p adapter cable 1,5m
    773856PNOZ msi 9p adapter cable 5m
    773857PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m
    773858PNOZ msi5p Adapter Bosc/Rex 15/15 1,5m
    773859PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m
    773860PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
    773861PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m
    773862PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m
    773863PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 1,5m
    773864PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m
    773865PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m
    773867PNOZ msi16p ADAPTER Baumuell 15/15 2,5m
    773868PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
    773869PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
    773870PNOZ msi S09
    773871PNOZ msi S15
    773872PNOZ msi S25
    773874PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m
    773875PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 4,0m
    773878PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m
    773880PNOZ msi b1 Box 15p
    773881PNOZ msi b0 cable 15/RJ45
    773882PNOZ msi b1 Box 9p
    773883PNOZ msi b1 Box 25p
    773884PNOZ msi b0 cable 25/RJ45
    773890PNOZ mli1p 5m screw
    773891PNOZ mli1p 10m screw
    773892PNOZ mli1p 50m screw
    773893PNOZ mli1p 5m spring
    773894PNOZ mli1p 10m spring
    773895PNOZ mli1p 50m spring
    773900PNOZ pe1p
    773950PNOZ p1vp 30s
    773951PNOZ p1vp 300s
    774000PNOZ 10 24VAC 6n/o 4n/c
    774001PNOZ 10 42VAC 6n/o 4n/c
    774002PNOZ 10 48VAC 6n/o 4n/c
    774003PNOZ 10 110-120VAC 6n/o 4n/c
    774006PNOZ 10 230-240VAC 6n/o 4n/c
    774009PNOZ 10 24VDC 6n/o 4n/c
    774012PNOZ 2VJ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
    774013PNOZ 2VQ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
    774015PZW 30/110-120VAC 1n/o 2n/c
    774017PZW 30/230VAC 1n/o 2n/c
    774019PZW 30/24VDC 1n/o 2n/c
    774020PZA 300/24VAC 1n/o 2n/c
    774021PZA 300/42VAC 1n/o 2n/c
    774023PZA 300/110-120VAC 1n/o 2n/c
    774026PZA 300/230VAC 1n/o 2n/c
    774028PZA 600/24VDC 1n/o 2n/c
    774029PZA 300/24VDC 1n/o 2n/c
    774030PZA 30/24VDC 1n/o 2n/c
    774031PZA 30/24VAC 1n/o 2n/c
    774035PZA 30/110-120VAC 1n/o 2n/c
    774038PZA 3/230VAC 1n/o 2n/c
    774040PZA 30/230VAC 1n/o 2 n/c
    774041PZA 3/24VDC 1n/o 2n/c
    774042PZW 3/24VDC 1n/o 2n/c
    774044PZW 3/110-120VAC 1n/o 2n/c
    774048PZW 3/230VAC 1n/o 2n/c
    774049PNOZ X7 48VAC 2n/o
    774050PNOZ 15 24VDC 3n/o 1n/o 1n/c
    774051PNOZ X7.1 24VAC/DC 1n/o 1n/c
    774053PNOZ X7 110VAC 2n/o
    774054PNOZ X7 115VAC 2n/o
    774055PNOZ X7 120VAC 2n/o
    774056PNOZ X7 230VAC 2n/o
    774057PNOZ X7 240VAC 2n/o
    774058PNOZ X7 42VAC 2n/o
    774059PNOZ X7 24VACDC 2n/o
    774060PNOZ 16 24VAC 24VDC 2n/o
    774061PNOZ 16 42VAC 24VDC 2n/o
    774062PNOZ 16 48VAC 24VDC 2n/o
    774063PNOZ 16 110VAC 24VDC 2n/o
    774064PNOZ 16 115VAC 24VDC 2n/o
    774065PNOZ 16 120VAC 24VDC 2n/o
    774066PNOZ 16 230VAC 24VDC 2n/o
    774067PNOZ 16 240VAC 24VDC 2n/o
    774070PNOZ 16S 24VAC 24VDC 2n/o 2so
    774071PNOZ 16S 42VAC 24VDC 2n/o 2so
    774072PNOZ 16S 48VAC 24VDC 2n/o 2so
    774073PNOZ 16S 110VAC 24VDC 2n/o 2so
    774074PNOZ 16S 115VAC 24VDC 2n/o 2so
    774075PNOZ 16S 120VAC 24VDC 2n/o 2so
    774076PNOZ 16S 230VAC 24VDC 2n/o 2so
    774077PNOZ 16S 240VAC 24VDC 2n/o 2so
    774080PNOZ 11 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c
    774081PNOZ 11 42VAC 24VDC 7n/o 1n/c
    774082PNOZ 11 48VAC 24VDC 7n/o 1n/c
    774085PNOZ 11 110-120VAC 24VDC 7n/o 1n/c
    774086PNOZ 11 230-240VAC 24VDC 7n/o 1n/c
    774090SCHUTZKAPPE P-93 (VE 20 St.)
    774100PNOZ EX 230VAC 3n/o 1n/c
    774104PNOZ EX 115VAC 3n/o 1n/c
    774105PNOZ EX 120VAC 3n/o 1n/c
    774106PNOZ EX 115VAC 3n/o 1n/c FM/USA
    774107PNOZ EX 120VAC 3n/o 1n/c FM/USA
    774108PNOZ EX 230VAC 3n/o 1n/c FM/USA
    774120PNOZ K2.1 24VDC 2n/o Sonderger?t
    774125P2HZ K3 24VDC 2n/o 1n/c Ger?t o. CE
    774130PNOZ e1p 24VDC 2so
    774131PNOZ e1vp 10/24VDC 1so 1so t
    774132PNOZ e1vp 300/24VDC 1so 1so t
    774133PNOZ e1.1p 24VDC 2so
    774135PNOZ e2.2p 24VDC 2so
    774136PNOZ e2.1p 24VDC 2so
    774137PNOZ e3vp 10/24VDC 1so 1so t
    774138PNOZ e3vp 300/24VDC 1so 1so t
    774139PNOZ e3.1p 24VDC 2so
    774140PZE 9 24VAC 8n/o 1n/c
    774141PZE 9 42VAC 8n/o 1n/c
    774142PZE 9 48VAC 8n/o 1n/c
    774143PZE 9 110-120VAC 8n/o 1n/c
    774144PZE 9 120 Vac 8n/o 1n/c
    774148PZE 9 230-240VAC 8n/o 1n/c
    774150PZE 9 24VDC 8n/o 1n/c
    774180PNOZ e4.1p 24VDC 2so
    774181PNOZ e4vp 10/24VDC 1so 1so t
    774190PNOZ e5.11p 24VDC 2so
    774191PNOZ e5.13p 24VDC 2so
    774192PNOZ e6.1p 24VDC 4n/o 2so
    774193PNOZ e6vp 24VDC 4n/o 1so 1so t
    774195Terminal block filter 1
    774196Terminal block filter 2
    774300PNOZ X1 24VAC/DC 3n/o 1n/c
    774303PNOZ X2 24VAC/DC 2n/o
    774304PNOZ X2C 24VAC/DC 2n/o
    774305PNOZ X2.1C 24VAC/DC 2n/o
    774306PNOZ X2.1 24VAC/DC 2n/o
    774309PNOZ X3.2 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
    774310PNOZ X3 24VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
    774311PNOZ X3 42VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
    774312PNOZ X3 48VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
    774314PNOZ X3 110VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
    774315PNOZ X3 115VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
    774316PNOZ X3 120VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
    774318PNOZ X3 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
    774319PNOZ X3 240VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
    774321PNOZ X3.1 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
    774322PNOZ X3.1 240VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
    774323PNOZ X5J 24VDC 2n/o
    774324PNOZ X5.1 24VDC 2n/o
    774325PNOZ X5 24VACDC 2n/o
    774326PNOZ X5 12VDC 2n/o
    774327PNOZ X5 12VDC 2n/o coated version
    774330P2HZ X1 24VAC 3n/o 1n/c
    774331P2HZ X1 42VAC 3n/o 1n/c
    774332P2HZ X1 48VAC 3n/o 1n/c
    774340P2HZ X1 24VDC 3n/o 1n/c
    774341P2HZ X1 26VDC 3n/o 1n/c
    774345P2HZ X2 24VAC 2n/o
    774350P2HZ X3 24VDC 2n/o 1n/c
    774360P1HZ X1 24VDC 2n/o
    774400PDZ 24VDC 2n/o 2n/c
    774401PAD/BO 512/6/5VDC
    774402PAD/SI 800/512I/5VDC
    774403PAD/SI 800/1024I/5VDC
    774404PAD/SI 800/2048I/5VDC
    774405PAD/SI 800/4096I/5VDC
    774406PAD/SI 840/512I/5VDC
    774407PAD/SI 840/1024I/5VDC
    774408PAD/SI 840/2048I/5VDC
    774409PAD/SI 840/4096I/5VDC
    774410PAD/SI 800/32I/5VDC
    774411PAD/SI 840/256I/5VDC
    774412PAD/SI 840/128I/5VDC
    774413PAD/SI 840/64I/5VDC
    774414PAD/SI 840/32I/5VDC
    774415PAD/SI 840/16I/5VDC
    774420PDZK WDP3-01 1000/20 24 Vdc
    774434P2HZ X1 110VAC 3n/o 1n/c
    774435P2HZ X1 115VAC 3n/o 1n/c
    774436P2HZ X1 120VAC 3n/o 1n/c
    774438P2HZ X1 230VAC 3n/o 1n/c
    774439P2HZ X1 240VAC 3n/o 1n/c
    774500PNOZ XV2 30/24VDC 2n/o 2n/o t
    774502PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o t
    774504PNOZ XV2 0.5/24VDC 2n/o 2n/o fix
    774505PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o fix
    774506PNOZ XV2 10/24VDC 2n/o 2n/o fix
    774508PNOZ XV2 300/24VDC 2n/o 2n/o t
    774510PNOZ XV2.1 30/24VAC 24VDC 2n/o 2n/o t
    774515PNOZ XV2.1 30/120VAC 24VDC 2n/o 2n/o t
    774516PNOZ XV2.1 30/230VAC 24VDC 2n/o 2n/o t
    774517PNOZ X2.4V 1/24VDC 4n/o 1so fix
    774520PNOZ XV2.1 3/24VAC 24VDC 2n/o 2n/o t
    774524PNOZ XV2.1 3/115VAC 24VDC 2n/o 2n/o t
    774525PNOZ XV2.1 3/120VAC 24VDC 2n/o 2n/o t
    774526PNOZ XV2.1 3/230VAC 24VDC 2n/o 2n/o t
    774530PNOZ XV3.1 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
    774532PNOZ XV3.1 3/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
    774534PNOZ XV3.1 0.5/24 Vdc 3n/o 1n/c 2n/o fix
    774536PNOZ XV2.1 0.5/230 Vac 24 Vdc 2n/o 2n/o f
    774538PNOZ XV3.1 300/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
    774540PNOZ XV3 30/24VDC 3n/o 2n/o t
    774541PNOZ XV3 300/24VAC 3n/o 2n/o t
    774542PNOZ XV3 3/24VDC 3n/o 2n/o t
    774544PNOZ XV3 0.5/24VDC 3n/o 2n/o t fix
    774545PNOZ XV3 3/24VDC 3n/o 2n/o t fix
    774546PNOZ XV2.1 3/230 Vac/24 Vdc 2n/o 2n/o fix
    774547PNOZ XV3 10/24VDC 3n/o 2n/o t fix
    774548PNOZ XV3 300/24VDC 3n/o 2n/o t
    774549PNOZ X13 24VDC 5n/o 1n/c
    774550PNOZ XV2.1 30/24-240VACDC 2n/o 2n/o t
    774552PNOZ XV2.1 3/24-240VACDC 2n/o 2n/o t
    774554PNOZ XV2.1 0.5/24-240 VacDC 2n/o 2n/o fix
    774558PNOZ XV2.1 300/24-240VACDC 2n/o 2n/o t
    774560PNOZ XHCV 0,7/24VDC 2n/o fix
    774573MOD PS 85-265 Vac
    774578PPS 100-240VAC / 24VDC
    774580PZE X4V 0,5/24VDC 4n/o fix
    774581PZE X4V 1/24VDC 4n/o fix
    774582PZE X4V 2/24VDC 4n/o fix
    774583PZE X4V 3/24VDC 4n/o fix
    774584PZE X4V8 24VDC 4n/o
    774585PZE X4 24VDC 4n/o
    774586PZE X4V 0,7/24VDC 4n/o fix
    774590PZE X5V 3/48VDC 5n/o fix
    774592PZE X5V 1.5/24VDC 5n/o fix
    774593PZE X5V 3/24VDC 5n/o fix
    774595PZE X5 24VDC 5n/o
    774601PNOZ X9 42VAC 24VDC 7n/o 2n/c 2so
    774605PNOZ X9 100-120VAC 24VDC 7n/o 2n/c 2so
    774606PNOZ X9 200-230VAC 24VDC 7n/o 2n/c 2so
    774607PNOZ X2.2 24VAC/DC 2n/o
    774608PNOZ X9 200VAC 24VDC -774606
    774609PNOZ X9 24VAC 24VDC 7n/o 2 n/c 2so
    774610PNOZ XV3.1 30/24-240VACDC 3no 1nc 2no t
    774612PNOZ XV3.1 3/24-240VACDC 3no 1nc 2no t
    774618PNOZ XV3.1 300/24-240VACDC 3no 1nc 2no t
    774638END-XM
    774639KOP-XE
    774640KOP-XE coated
    774662PCANdn 24VDC
    774665CAN-CONNECT
    774666PCANop - HB
    774667PCANdn - HB
    774700PNOZ X10 24VAC 6n/o 4n/c 3LED
    774701PNOZ X10 42VAC 6n/o 4n/c 3LED
    774703PNOZ X10 110-120VAC 6n/o 4n/c 3LED
    774706PNOZ X10 230-240VAC 6n/o 4n/c 3LED
    774709PNOZ X10 24VDC 6n/o 4n/c 3LED
    774721PNOZ X6 42VAC 3n/o
    774725PNOZ X6 110-120VAC 3n/o
    774726PNOZ X6 230-240VAC 3n/o
    774729PNOZ X6 24VAC 24VDC 3n/o
    774730PNOZ X4 24VDC 3n/o 1n/c
    774731PNOZ X4 24VAC 3n/o 1n/c
    774732PNOZ X4 24 Vdc 3n/o 1n/c white box
    774734PNOZ X4 110VAC 3n/o 1n/c
    774735PNOZ X4 115VAC 3n/o 1n/c
    774736PNOZ X4 120VAC 3n/o 1n/c
    774738PNOZ X4 230VAC 3n/o 1n/c
    774739PNOZ X4 240VAC 3n/o 1n/c
    774740PNOZ X10.1 24 VAC 6n/o 4n/c 6LED
    774741PNOZ X10.1 42 VAC 6n/o 4n/c 6LED
    774745PNOZ X10.1 110-120VAC 6n/o 4n/c 6LED
    774746PNOZ X10.1 230-240VAC 6n/o 4n/c 6LED
    774749PNOZ X10.1 24VDC 6n/o 4n/c 6LED
    774789PNOZ V 3s 24VDC 3n/o 1n/c 1n/o (t)
    774790PNOZ V 30s 24VDC 3n/o 1n/c 1n/o (t)
    774791PNOZ V 300s 24VDC 3n/o 1n/c 1n/o (t)
    775505PU3Z 120-240VAC 3n/o 1n/c 6so
    775510PU3Z 24VDC 3n/o 1n/c 6so
    775600PNOZ 1 24VAC 3n/o 1n/c
    775620PNOZ 1 48VAC 3n/o 1n/c
    775630PNOZ 1 110-120VAC 3n/o 1n/c
    775650PNOZ 1 230-240VAC 3n/o 1n/c
    775695PNOZ 1 24VDC 3n/o 1n/c
    775730BUCH MASCHINENSICHERHEIT
    775735Buch Maschinensicherheit, spanisch
    777053PNOZ X7P 110-120VAC 2n/o
    777056PNOZ X7P 230-240VAC 2n/o
    777059PNOZ X7P 24VAC/DC 2n/o
    777070PNOZ 16SP 24VAC 24VDC 2n/o
    777071PNOZ 16SP 42VAC 24VDC 2n/o
    777072PNOZ 16SP 48VAC 24VDC 2n/o
    777073PNOZ 16SP 110VAC 24VDC 2n/o
    777074PNOZ 16SP 115VAC 24VDC 2n/o
    777075PNOZ 16SP 120VAC 24VDC 2n/o
    777076PNOZ 16SP 230VAC 24VDC 2n/o
    777077PNOZ 16SP 240VAC 24VDC 2n/o
    777080PNOZ X11P 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c 2so
    777083PNOZ X11P 110-120VAC 24VDC 7n/o 1n/c 2so
    777086PNOZ X11P 230-240VAC 24VDC 7n/o 1n/c 2so
    777100PNOZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c
    777140PZE 9P 24VACDC 8n/o 1n/c
    777148PZE 9P 24VACDC 100-240VACDC 8n/o 1n/c
    777150PZE X5P 24VDC 5n/o 2so
    777300PNOZ X2.9P 24VDC 3n/o 1n/c
    777301PNOZ X2.8P 24VACDC 3n/o 1n/c
    777302PNOZ X2.8P 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c
    777303PNOZ X2P 24VACDC 2n/o
    777304PNOZ X2.3P 24VACDC 3n/o
    777305PNOZ X2.7P 24VACDC 3n/o 1n/c
    777306PNOZ X2.7P 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c
    777307PNOZ X2P 48-240VACDC 2n/o
    777308PNOZ X2.5P 24VDC 2n/o 1so
    777310PNOZ X3P 24VDC 24VAC 3n/o 1n/c 1so
    777313PNOZ X3P 24-240VACDC 3n/o 1n/c 1so
    777314PNOZ X3.10P 24VACDC 3n/o 1n/c 1so
    777330P2HZ X1P 24VAC 3n/o 1n/c 2so
    777331P2HZ X1P 42VAC 3n/o 1n/c 2so
    777332P2HZ X1P 48VAC 3n/o 1n/c 2so
    777340P2HZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c 2so
    777341P2HZ X1.10P 24VDC 3n/o 1n/c 2so
    777354P2HZ X4P 24VAC 3n/o 1n/c
    777355P2HZ X4P 24VDC 3n/o 1n/c
    777434P2HZ X1P 110VAC 3n/o 1n/c 2so
    777435P2HZ X1P 115VAC 3n/o 1n/c 2so
    777436P2HZ X1P 120VAC 3n/o 1n/c 2so
    777438P2HZ X1P 230VAC 3n/o 1n/c 2so
    777439P2HZ X1P 240VAC 3n/o 1n/c 2so
    777500PNOZ XV2P 30/24VDC 2n/o 2n/o t
    777502PNOZ XV2P 3/24VDC 2n/o 2n/o t
    777503PNOZ XV2P 1/24VDC 2n/o 2n/o fix
    777504PNOZ XV2P 0.5/24VDC 2n/o 2n/o fix
    777510PNOZ XV3P 30/24 VDC 3n/o 2n/o t
    777511PNOZ XV3.3P 30/24VDC 3n/o 2n/o t
    777512PNOZ XV3P 3/24 VDC 3n/o 2n/o t
    777514PNOZ XV3P 0.5/24VDC 3n/o 2n/o t fix
    777515PNOZ XV3P 3/24 Vdc 3n/o 2n/o t fix
    777517PNOZ XV3P 10/24 Vdc 3n/o 2n/o t fix
    777518PNOZ XV3P 300/24VDC 3n/o 2n/o t
    777520PNOZ XV3.1P 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
    777522PNOZ XV3.1P 3/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
    777525PNOZ XV3.1P 3/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t fix
    777530PNOZ XV3.1P 30/24-240VACDC 3no 1nc 2no t
    777532PNOZ XV3.1P 3/24-240VACDC 3no 1nc 2no t
    777538PNOZ XV3.1P 300/24-240VACDC 3no 1nc 2no
    777540PNOZ XV2.1P 30/24-240VACDC 2n/o 2n/o t
    777542PNOZ XV2.1P 3/24-240VACDC 2n/o 2n/o t
    777544PNOZ XV2.1P 0.5/24-240 VacDC 2n/o 2n/o fi
    777545PNOZ XV2.1P 3/24-240 VacDC 2n/o 2n/o fix
    777547PNOZ XV2.1P 10/24-240 VacDC 2n/o 2n/o fix
    777548PNOZ XV2.1P 300/24-240VACDC 2n/o 2n/o t
    777580PZE X4VP 0,5/24VDC 4n/o fix
    777581PZE X4VP 1/24VDC 4n/o fix
    777582PZE X4VP 2/24VDC 4n/o fix
    777583PZE X4VP 3/24VDC 4n/o fix
    777584PZE X4VP8 24VDC 4n/o
    777585PZE X4P 24VDC 4n/o
    777586PZE X4VP4 24VDC 4n/o
    777587PZE X4.1P 24VDC 4n/o
    777588PZE X4.1P 24-240VAC/DC 4n/o
    777600PNOZ X2.1VP 0.75/24VDC 1so 2n/o fix
    777601PNOZ XV1P 3/24VDC 2n/o 1n/o t
    777602PNOZ XV1P 30/24VDC 2n/o 1n/o t
    777606PNOZ X9P 24VDC 100-240VACDC 7no 2nc 2so
    777607PNOZ X9P 12VDC 7n/o 2n/c 2so
    777609PNOZ X9P 24VDC 7n/o 2n/c 2so
    777750PNOZ X10.11P 24VDC 6n/o 4n/c 6LED
    777760PNOZ X8P 24 VDC 3n/o 2n/c 2so
    777764PNOZ X8P 110VAC 3n/o 2n/c 2so
    777765PNOZ X8P 115VAC 3n/o 2n/c 2so
    777766PNOZ X8P 120VAC 3n/o 2n/c 2so
    777768PNOZ X8P 230VAC 3n/o 2n/c 2so
    777770PNOZ X8P 24VAC 3n/o 2n/c 2so
    777949PSWZ X1P 0,5V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so
    777950PSWZ X1P 3V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so
    777951PSWZ X1P 0,0075-0,5V/24-240VACDC
    778010PMUT X1P 24VDC 3n/o 1n/c 5so
    779000PNOZmulti Tool-Kit
    779110PNOZmulti Bus-Terminator
    779112PNOZmulti Bus-Terminator coated
    779120PNOZpower Bus-Terminator
    779125PNOZ pe2p Bus-Interface
    779200PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 8kB
    779201PNOZmulti Chipcard 1 piece 8kB
    779211PNOZmulti Chipcard 1 piece 32kB
    779212PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
    779230Chip Card Reader
    779240PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
    779250PNOZmulti Seal 10 pieces
    783100Set spring terminals PNOZ m0p/m1p/m2p
    783400Set spring term mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p
    783520Set spring terminals PNOZ mo2p
    783536Set spring terminals PNOZ mo4p/mo5p
    78353710 Set spring terminals PNOZ mo4p/mo5p
    783700Set spring terminals PNOZ mc1p/ma1p
    783800Set spring terminals PNOZms1p/ms2p
    784130PNOZ e1p C 24VDC 2so
    784131PNOZ e1vp C 10/24VDC 1so 1so t
    784132PNOZ e1vp C 300/24VDC 1so 1so t
    784133PNOZ e1.1p C 24VDC 2so
    784135PNOZ e2.2p C 24VDC 2so
    784136PNOZ e2.1p C 24VDC 2so
    784137PNOZ e3vp C 10/24VDC 1so 1so t
    784138PNOZ e3vp C 300/24VDC 1so 1so t
    784139PNOZ e3.1p C 24VDC 2so
    784180PNOZ e4.1p C 24VDC 2so
    784181PNOZ e4vp C 10/24VDC 1so 1so t
    784190PNOZ e5.11p C 24VDC 2so
    784191PNOZ e5.13p C 24VDC 2so
    784192PNOZ e6.1p C 24VDC 4n/o 2so
    784193PNOZ e6vp C 24VDC 4n/o 1so 1so t
    787053PNOZ X7P C 110-120VAC 2n/o
    787056PNOZ X7P C 230-240VAC 2n/o
    787059PNOZ X7P C 24VAC/DC 2n/o
    787070PNOZ 16SP C 24VAC 24VDC 2n/o
    787071PNOZ 16SP C 42VAC 24VDC 2n/o
    787072PNOZ 16SP C 48VAC 24VDC 2n/o
    787073PNOZ 16SP C 110VAC 24VDC 2n/o
    787074PNOZ 16SP C 115VAC 24VDC 2n/o
    787075PNOZ 16SP C 120VAC 24VDC 2n/o
    787076PNOZ 16SP C 230VAC 24VDC 2n/o
    787077PNOZ 16SP C 240VAC 24VDC 2n/o
    787080PNOZ X11P C 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c 2so
    787083PNOZ X11P C 110-120VAC 7n/o 1n/c 2so
    787086PNOZ X11P C 230-240VAC 7n/o 1n/c 2so
    787100PNOZ X1P C 24VDC 3n/o 1n/c
    787140PZE 9P C 24VACDC 8n/o 1n/c
    787148PZE 9P C 24VACDC 100-240VACDC 8n/o 1n/c
    787150PZE X5P C 24VDC 5n/o 2so
    787250DUMMY MODULE PNOZ DM X2.7P/X2.8P C
    787251DUMMY MODULE PZE DM 9P C
    787252DUMMY MODULE PZE DM X4P C
    787253DUMMY MODULE PNOZ DM XV3.1P C
    787254DUMMY MODULE PZE DM X4VP C
    787300PNOZ X2.9P C 24VDC 3n/o 1n/c
    787301PNOZ X2.8P C 24VACDC 3n/o 1n/c
    787302PNOZ X2.8P C 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c
    787303PNOZ X2P C 24VACDC 2n/o
    787304PNOZ X2.3P C 24VACDC 3n/o
    787305PNOZ X2.7P C 24VACDC 3n/o 1n/c
    787306PNOZ X2.7P C 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c
    787307PNOZ X2P C 48-240VACDC 2n/o
    787308PNOZ X2.5P C 24VDC 2n/o 1so
    787310PNOZ X3P C 24VDC 24VAC 3n/o 1n/c 1so
    787313PNOZ X3P C 24-240VACDC 3n/o 1n/c 1so
    787314PNOZ X3.10P C 24VACDC 3n/o 1n/c 1so
    787330P2HZ X1P C 24VAC 3n/o 1n/c 2so
    787331P2HZ X1P C 42VAC 3n/o 1n/c 2so
    787332P2HZ X1P C 48VAC 3n/o 1n/c 2so
    787340P2HZ X1P C 24VDC 3n/o 1n/c 2so
    787341P2HZ X1.10P C 24VDC 3n/o 1n/c 2so
    787354P2HZ X4P C 24VAC 3n/o 1n/c
    787355P2HZ X4P C 24VDC 3n/o 1n/c
    787434P2HZ X1P C 110VAC 3n/o 1n/c 2so
    787435P2HZ X1P C 115VAC 3n/o 1n/c 2so
    787436P2HZ X1P C 120VAC 3n/o 1n/c 2so
    787438P2HZ X1P C 230VAC 3n/o 1n/c 2so
    787439P2HZ X1P C 240VAC 3n/o 1n/c 2so
    787500PNOZ XV2P C 30/24VDC 2n/o 2n/o t
    787502PNOZ XV2P C 3/24VDC 2n/o 2n/o t
    787503PNOZ XV2P C 1/24VDC 2n/o 2n/o fix
    787504PNOZ XV2P C 0.5/24VDC 2n/o 2n/o fix
    787510PNOZ XV3P C 30/24 VDC 3n/o 2n/o t
    787511PNOZ XV3.3P C 30/24VDC 3n/o 2n/o t
    787512PNOZ XV3P C 3/24 VDC 3n/o 2n/o t
    787518PNOZ XV3P C 300/24VDC 3n/o 2n/o t
    787520PNOZ XV3.1P C 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
    787522PNOZ XV3.1P C 3/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
    787530PNOZ XV3.1P C 30/24-240VACDC 3no 1nc 2no
    787532PNOZ XV3.1P C 3/24-240VACDC 3no 1nc 2no
    787538PNOZ XV3.1P C300/24-240VACDC 3no 1nc 2no
    787540PNOZ XV2.1P C 30/24-240VACDC 2n/o 2n/o t
    787542PNOZ XV2.1P C 3/24-240VACDC 2n/o 2n/o t
    787548PNOZ XV2.1P C 300/24-240VACDC 2n/o 2n/o
    787580PZE X4VP C 0,5/24VDC 4n/o fix
    787581PZE X4VP C 1/24VDC 4n/o fix
    787582PZE X4VP C 2/24VDC 4n/o fix
    787583PZE X4VP C 3/24VDC 4n/o fix
    787584PZE X4VP8 C 24VDC 4n/o
    787585PZE X4P C 24VDC 4n/o
    787586PZE X4VP4 C 24VDC 4n/o
    787587PZE X4.1P C 24VDC 4n/o
    787588PZE X4.1P C 24-240VAC/DC 4n/o
    787600PNOZ X2.1VP C 0.75/24VDC 1so 2n/o fix
    787601PNOZ XV1P C 3/24VDC 2n/o 1n/o t
    787602PNOZ XV1P C 30/24VDC 2n/o 1n/o t
    787606PNOZ X9P C 24VDC 100-240VACDC 7no 2nc2so
    787609PNOZ X9P C 24VDC 7n/o 2n/c 2so
    787750PNOZ X10.11P C 24VDC 6n/o 4n/c 6LED
    787760PNOZ X8P C 24 VDC 3n/o 2n/c 2so
    787764PNOZ X8P C 110VAC 3n/o 2n/c 2so
    787765PNOZ X8P C 115VAC 3n/o 2n/c 2so
    787766PNOZ X8P C 120VAC 3n/o 2n/c 2so
    787768PNOZ X8P C 230VAC 3n/o 2n/c 2so
    787770PNOZ X8P C 24VAC 3n/o 2n/c 2so
    787949PSWZ X1P C 0,5V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so
    787950PSWZ X1P C 3V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so
    787951PSWZ X1P C 0,0075-0,5V/24-240VACDC
    788010PMUT X1P C 24VDC 3n/o 1n/c 5so 

© Copyright 2011 Pitesco Vietnam, All right reserved.
Địa chỉ : 21 Đường 12 Khu Dân Cư Vạn Phúc , Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức

Điện thoại : 0979.349.375

Email : tu@pitesvietnam.com

Website : www.flowmeters-vietnam.com