+84 979.349.375

Chào mừng quý khách đến với Flowmeters Vietnam

Hỗ trợ trực tuyến


Skype Me™!
Sale & Tech Support
tu@pitesvietnam.com
0979.349.375

 

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến yếu tố nào khi lựa chọn Flowmeters Vietnam?
1. Chất lượng, 0 votes (0 %)
2. Giá cả, 0 votes (0 %)
3. Phong cách phục vụ, 0 votes (0 %)
4. Thân thiện, 1 vote (100 %)
Total votes: 1

Thống kê website

  • Thành viên online Thành viên online
    • Tổng cộng Đang online 19
    • Khách Khách 19
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng cộng Lượt truy cập 2172544

Thương hiệu

Fpz Viet nam 

Đăng bởiMr. Tú

Fpz Viet nam

MD BLOWERS Fpz Vietnam , MD BLOWERS Fpz Viet nam , MD BLOWERS FpzMS BLOWERS Fpz Vietnam , MS BLOWERS Fpz Viet nam , MS BLOWERS FpzTD BLOWERS Fpz Vietnam , TD BLOWERS Fpz Viet nam , TD BLOWERS FpzTS BLOWERS Fpz Vietnam , TS BLOWERS Fpz Viet nam , TS BLOWERS Fpz

Fpz Vietnam , Fpz Viet nam

Single Stage Blowers  SCL K03-K06 MS  FPZ Vietnam
Single Stage Blowers  SCL K07-K12 MS  FPZ Vietnam
Single Stage Blowers  SCL K05-K06 TS  FPZ Vietnam
Single Stage Blowers  SCL K07-K12 TS  FPZ Vietnam
Two Stage Blowers  SCL K07R-12 MD  FPZ Vietnam
Two Stage Blowers  SCL K04-K06 TD  FPZ Vietnam
Two Stage Blowers  SCL K07-K12 TD  FPZ Vietnam
Single Stage Blowers  SCL 06  FPZ Vietnam
Two Stage Blowers  SCL 10DL-15DH  FPZ Vietnam
Two Stage Blowers  SCL R20-MD; 30DH-40DH  FPZ Vietnam
Single Stage Blowers  SCL K03-K06 MS-GOR/GVR  FPZ Vietnam
Single Stage Blowers  SCL K07-K12 MS-GOR/GVR  FPZ Vietnam
Single Stage Blowers  SCL K05-K06 TS-GOR/GVR  FPZ Vietnam
Single Stage Blowers  SCL K07-K12 TS-GOR/GVR  FPZ Vietnam
Single Stage Blowers  SCL K07R- K12 MD GOR/GVR  FPZ Vietnam
Two Stage Blowers  SCL K07R- K12 MD GOR/GVR  FPZ Vietnam
Two Stage Blowers  SCL K07-K12 TD GOR/GVR  FPZ Vietnam
Three Stage Blowers  SCL K09-K11 TT GOR/GVR  FPZ Vietnam
REGENERATIVE BLOWERS - PRESSURE K03-MS  FPZ Vietnam
REGENERATIVE BLOWERS - PRESSURE K04-MS  FPZ Vietnam
REGENERATIVE BLOWERS - PRESSURE K05-MS  FPZ Vietnam
REGENERATIVE BLOWERS - PRESSURE K06-MS  FPZ Vietnam
REGENERATIVE BLOWERS - PRESSURE K07-MS  FPZ Vietnam
REGENERATIVE BLOWERS - PRESSURE K08-MS FPZ Vietnam
REGENERATIVE BLOWERS - PRESSURE K09-MS  FPZ Vietnam
REGENERATIVE BLOWERS - PRESSURE K10-MS FPZ Vietnam
REGENERATIVE BLOWERS - PRESSURE K11-MS  FPZ Vietnam
REGENERATIVE BLOWERS - PRESSURE K12-MS FPZ Vietnam
REGENERATIVE BLOWERS - PRESSURE K05-TS FPZ Vietnam
REGENERATIVE BLOWERS - PRESSURE K06-TS  FPZ Vietnam
REGENERATIVE BLOWERS - PRESSURE K07-TS FPZ Vietnam
REGENERATIVE BLOWERS - PRESSURE K08-TS FPZ Vietnam
REGENERATIVE BLOWERS - PRESSURE K09-TS FPZ Vietnam
REGENERATIVE BLOWERS - PRESSURE K10-TS  FPZ Vietnam
REGENERATIVE BLOWERS - PRESSURE K11-TS FPZ Vietnam
REGENERATIVE BLOWERS - PRESSURE K12-TS  FPZ Vietnam
REGENERATIVE BLOWERS - PRESSURE K07R-MD  FPZ Vietnam
REGENERATIVE BLOWERS - PRESSURE K08R-MD FPZ Vietnam
REGENERATIVE BLOWERS - PRESSURE K09-MD FPZ Vietnam
REGENERATIVE BLOWERS - PRESSURE K10-MD  FPZ Vietnam
REGENERATIVE BLOWERS - PRESSURE K11-MD  FPZ Vietnam
REGENERATIVE BLOWERS - PRESSURE K12-MD FPZ Vietnam
REGENERATIVE BLOWERS - PRESSURE K04-TD FPZ Vietnam
REGENERATIVE BLOWERS - PRESSURE K05-TD  FPZ Vietnam
REGENERATIVE BLOWERS - PRESSURE K06-TD FPZ Vietnam
REGENERATIVE BLOWERS - PRESSURE K07-TD FPZ Vietnam
REGENERATIVE BLOWERS - PRESSURE K08-TD FPZ Vietnam
REGENERATIVE BLOWERS - PRESSURE K09-TD FPZ Vietnam
REGENERATIVE BLOWERS - PRESSURE K10-TD FPZ Vietnam
REGENERATIVE BLOWERS - PRESSURE K11-TD FPZ Vietnam
REGENERATIVE BLOWERS - PRESSURE K12-TD FPZ Vietnam
REGENERATIVE BLOWERS - PRESSURE 10DL FPZ Vietnam
REGENERATIVE BLOWERS - PRESSURE 15DH FPZ Vietnam
REGENERATIVE BLOWERS - PRESSURE R20-MD FPZ Vietnam
REGENERATIVE BLOWERS - PRESSURE 30DH  FPZ Vietnam
REGENERATIVE BLOWERS - PRESSURE 40DH FPZ Vietnam
REGENERATIVE BLOWERS - PRESSURE K03-MS FPZ Vietnam
REGENERATIVE BLOWERS - PRESSURE K04-MS FPZ Vietnam
REGENERATIVE BLOWERS - PRESSURE K05-MS FPZ Vietnam
REGENERATIVE BLOWERS - PRESSURE K06-MS  FPZ Vietnam
REGENERATIVE BLOWERS - PRESSURE K07-MS FPZ Vietnam
REGENERATIVE BLOWERS - PRESSURE K08-MS FPZ Vietnam
REGENERATIVE BLOWERS - PRESSURE K09-MS FPZ Vietnam
REGENERATIVE BLOWERS - PRESSURE K10-MS FPZ Vietnam
REGENERATIVE BLOWERS - PRESSURE K11-MS FPZ Vietnam
REGENERATIVE BLOWERS - PRESSURE K12MS FPZ Vietnam
REGENERATIVE BLOWERS - PRESSURE K05-TS  FPZ Vietnam
REGENERATIVE BLOWERS - PRESSURE K06-TS  FPZ Vietnam
REGENERATIVE BLOWERS - PRESSURE K07-TS  FPZ Vietnam
REGENERATIVE BLOWERS - PRESSURE K08-TS FPZ Vietnam
REGENERATIVE BLOWERS - PRESSURE K09-TS FPZ Vietnam
REGENERATIVE BLOWERS - PRESSURE K10-TS FPZ Vietnam
REGENERATIVE BLOWERS - PRESSURE K11-TS  FPZ Vietnam
REGENERATIVE BLOWERS - PRESSURE K12-TS FPZ Vietnam
REGENERATIVE BLOWERS - PRESSURE K09-TT FPZ Vietnam
REGENERATIVE BLOWERS - PRESSURE K10-TT FPZ Vietnam
REGENERATIVE BLOWERS - PRESSURE K11-TT FPZ Vietnam
Safety valves VRL6 FPZ Vietnam
Safety valves VRL8 FPZ Vietnam
Safety valves VRL9 FPZ Vietnam
Safety valves VRL6 - H.P. FPZ Vietnam
Safety valves VRL8 - H.P. FPZ Vietnam
Flow Converting Devices V6  FPZ Vietnam
Flow Converting Devices VS8 FPZ Vietnam
Flow Converting Devices VK 5  FPZ Vietnam
Flow Converting Devices VK 6  FPZ Vietnam
Flow Converting Devices VK 6A  FPZ Vietnam
Flow Converting Devices VK 8  FPZ Vietnam
Flow Converting Devices VK 9  FPZ Vietnam
Flow Converting Devices PK 5  FPZ Vietnam
Flow Converting Devices PK 6  FPZ Vietnam
Flow Converting Devices PK 6A  FPZ Vietnam
Flow Converting Devices PK 8 FPZ Vietnam
Flow Converting Devices PK 9  FPZ Vietnam
Manifolds CA4  FPZ Vietnam
Manifolds CA4V  FPZ Vietnam
Manifolds CA5  FPZ Vietnam
Manifolds CA5V  FPZ Vietnam
Manifolds CA6  FPZ Vietnam
Manifolds CA6V  FPZ Vietnam
Manifolds CA8  FPZ Vietnam
Manifolds CA9  FPZ Vietnam
Manifolds CA10  FPZ Vietnam
Manifolds CK4  FPZ Vietnam
Manifolds CK5  FPZ Vietnam
Manifolds CK6  FPZ Vietnam
Manifolds CK8  FPZ Vietnam
Manifolds CK9  FPZ Vietnam
Manifolds CK10  FPZ Vietnam
Gauges VG25-60  FPZ Vietnam
Gauges VG25-200  FPZ Vietnam
Gauges VG25-300  FPZ Vietnam
Gauges PG25-60  FPZ Vietnam
Gauges PG25-200  FPZ Vietnam
Gauges PG25-300  FPZ Vietnam
Gauges PG20-15  FPZ Vietnam
valves CV075  FPZ Vietnam
valves CV10  FPZ Vietnam
valves CV125  FPZ Vietnam
valves CV15  FPZ Vietnam
valves CV20  FPZ Vietnam
valves CV30  FPZ Vietnam
valves CV40  FPZ Vietnam
Silencers SS 4  FPZ Vietnam
Silencers SS 5  FPZ Vietnam
Silencers SS 6  FPZ Vietnam
Silencers SS 8  FPZ Vietnam
Silencers SS 9  FPZ Vietnam
Sound Enclosures SCL K03-MS  FPZ Vietnam
Sound Enclosures SCL K04-MS  FPZ Vietnam
Sound Enclosures SCL K05-6 MS + 30-40 DH FPZ Vietnam
Sound Enclosures SCL K07-8 MS / MD  FPZ Vietnam
Sound Enclosures SCL K07-8 TD  FPZ Vietnam
Sound Enclosures SCL K07-8 TS  FPZ Vietnam
Sound Enclosures SC L K09-1/2  MS/MD FPZ Vietnam
Sound Enclosures SCL K09-10 TD  FPZ Vietnam
Sound Enclosures SCL K11-TD  FPZ Vietnam
Sound Enclosures SCL K09-11 TS  FPZ Vietnam
Flexible Sleeves  MF 1  FPZ Vietnam
Flexible Sleeves  MF 2  FPZ Vietnam
Flexible Sleeves  MF 3  FPZ Vietnam
Flexible Sleeves  MF 4  FPZ Vietnam
Flexible Sleeves  MF 5  FPZ Vietnam
Flexible Sleeves  MF 6  FPZ Vietnam
Flexible Sleeves  MF 8  FPZ Vietnam
Flexible Sleeves  MF 9  FPZ Vietnam
Flexible Sleeves  MF 10  FPZ Vietnam
Flexible Sleeves  TF 3  FPZ Vietnam
Flexible Sleeves  TF 4  FPZ Vietnam
Flexible Sleeves   TF 4V  FPZ Vietnam
Flexible Sleeves  TF 5  FPZ Vietnam
Flexible Sleeves  TF 5V  FPZ Vietnam
Flexible Sleeves  TF 6  FPZ Vietnam
Flexible Sleeves  TF 8  FPZ Vietnam
Flexible Sleeves  TF 9  FPZ Vietnam
Flexible Sleeves  MP 1  FPZ Vietnam
Flexible Sleeves  MP 2  FPZ Vietnam
Flexible Sleeves  MP 3  FPZ Vietnam
Flexible Sleeves  MP 4  FPZ Vietnam
Flexible Sleeves   MP 4V  FPZ Vietnam
Flexible Sleeves  MP 5  FPZ Vietnam
Flexible Sleeves   MP 5V  FPZ Vietnam
Flexible Sleeves  MP 6  FPZ Vietnam
Flexible Sleeves  MP 8  FPZ Vietnam
Flexible Sleeves  MP 9  FPZ Vietnam
Flexible Sleeves  MP 10  FPZ Vietnam

 

© Copyright 2011 Pitesco Vietnam, All right reserved.
Địa chỉ : 21 Đường 12 Khu Dân Cư Vạn Phúc , Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức

Điện thoại : 0979.349.375

Email : tu@pitesvietnam.com

Website : www.flowmeters-vietnam.com