Chào mừng quý khách đến với Flowmeters Vietnam

+84 979.349.375

Ho tro truc tuyen

Click here to chat Skype Me™!
Click here to chat Skype Me™!
 
 Sales & Technical
09 1177 1919

 

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến yếu tố nào khi lựa chọn Flowmeters Vietnam?
1. Chất lượng, 0 votes (0 %)
2. Giá cả, 0 votes (0 %)
3. Phong cách phục vụ, 0 votes (0 %)
4. Thân thiện, 1 vote (100 %)
Total votes: 1

Thống kê website

 • Thành viên online Thành viên online
  • Tổng cộng Đang online 15
  • Khách Khách 15
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng cộng Lượt truy cập 2172538

Kho

GEMU 698 _GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam 

Đăng bởiAdmin

                            

                                                             

  

                                                                            GEMU VIETNAM

                                                                                              

                         Truong.pitesco@gmail.com

                            Hotline: 0912 300 549

 1. Sanitary Diaphragm Valves 
 2. Globe & Control Valves 
 3. High Purity Valves 
 4. CleanStar PFA Valves 
 5. Butterfly Valves 
 6. Solenoid Valves 
 7. Intelligent Positioners
 8. Electrical Position Indicators
 9. Limit Switches and Instrument Sensors
 10. Pressure Gauges, Transmitters & Sensors
 11. Flow meter

GEMU 1275 display unit_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU C60 - C67 cleanstar PFA diaphragm valves_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU type 1230 type 1235 type 1201 indicator_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 800_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam
GEMU 840_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam
GEMU 850_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam
GEMU 1250_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam
GEMU 1251_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam
GEMU 1252_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam
GEMU 1256_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam
GEMU 1270_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam
GEMU 1272_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam
GEMU 3020_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam
GEMU 3021_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam
GEMU 3030 mFlow_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam
GEMU 815  25D  72114  154_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam
GEMU 815  32D  72114  163_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam
GEMU 815  50D  72114  172_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam
GEMU 815 32D 7-21-14-1-62-1600_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam
GEMU 815 40D 7-21-14-1-69-3300_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam
GEMU 817 50D 7-21-14-7-73-10000+1251_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam
GEMU 841 65D 0-11-47-48-40000+1256_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam
GEMU 815 32D 78-22-4-5-62-1600_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam
GEMU 817 20D 7 2114 7 48 640 +1251_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam
GEMU 805 20D 7 2114 7 49 380_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam
GEMU 805 65D 7 2114 7 77 13000_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam
GEMU 817 20D 7 2114 7 49 1000 +1251_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam
GEMU 817 25D 7 2114 7 55 1600 +1251_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam
GEMU 817 32D 7 2114 7 63 4000 +1251_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam
GEMU 817 40D 7 2114 7 69 5000 +1251_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam
GEMU 817 50D 7 2114 7 73 10000 +1251_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam
GEMU 817 50D 7 2114 7 72 6400+1252_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam
GEMU 817 65D 7 2114 7 77 20000 +1251_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam
GEMU 855  25D  721   4144_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam
GEMU 855  15D  722   4122_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam
GEMU 835  25D  7 21 4 5 55 40_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam
GEMU 833 50D 78 20 4 73 6400_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam
GEMU 801_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 805_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 811_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 815_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 820_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 830_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 807_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 817_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 825_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 831_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 835_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 822 _GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 832_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam
GEMU 840 _GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam
GEMU 840_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 841_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 845_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 846_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam
GEMU 851_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 861_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 855_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 865_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 857_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 867_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 875_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 885_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 870_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 880_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 610_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 612_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 673_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 653 _GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 605_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 625_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 687 _GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam
GEMU 618_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 698 _GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 650_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 660_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 651_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 640 _GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 611_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 671_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 654 _GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam
GEMU 615_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 695_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 688 _GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam
GEMU B600_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam
GEMU T type_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam
GEMU W600_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam
GEMU M600_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam
GEMU I-BODY_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 1201S01Z202900_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 415 50D5938143 1_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 615 15D 112 411/N_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 655 50D5313240_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 655150M24 DN125_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 655150D5313240_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 615 12D 1341311/N_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 9415000ZG05YS083_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 1227000ZA000100_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 512 25D1138 51 1_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 1235000Z2SM124030G10_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 1235000Z2SM124050G10_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 8506 6M 114 21230 50_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 8506 6M 114 21230 50_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 31450M195122061_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 41525D59381430_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 9415000ZG05YS0830_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 88012504 615 12D 1341311/N_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 80780765D72114 177200000101_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 1436000Z3SA010001090_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 88249952_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 480150W332A12LF07 D17_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 88287623_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU E1C0150353HD4A4C0TG_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 88279558_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 1214.000.Z.A.30.304.3001.301_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 415 25P02 14 Art-Nr: 88025589_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 415/50/D 1124-1-1_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 8258 50D 1 12 2 1 24V DC_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 600 25D 4205E12/N_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 615 12D 1341311/N_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 675 50D 8175E0_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 8258 50D 1 12 2 1 24V DC_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 8258 32D 137141 24 DC_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU TYP: 8506 230V 50Hz_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 88046909_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 415 25P02 14_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 88025589_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 1230000ZA001031101101_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 1201000ZA001013001104_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 55440D 19514 + Z38 DN40_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 55415D99510 2061_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 1436000Z1SA010001030_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 8258 20D 137 41 24 DC_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 514 50D 1 9 51 1 2061_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 88015145 ; 600 25M52_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 88026752 ; 600 10M52_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 88012504 615 12D 1341311/N_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 807 32D 72214 162 25000101_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 88004938_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU SM-N2 NBN4-V3-N0-Y189289 ATEX EX II 2G EX ia IIB T6_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 423 20D 7 1 4C1A01006 P271_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 99013409_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU Type ePos1435 ePos1436  Intelligent Positioners_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 807 50D 72114 173100000101_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 88005156_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 815 25D 72114 154_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 815 32D 72114 163_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 815 50D 72114 172_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam
GEMU 1252_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 1256_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 1257_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam
GEMU 1270_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU 514_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU transmitter 3020_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

GEMU transmitter 3021_GEMU Vietnam_Pitesco Vietnam

·  GEMÜ - T Valve Bodies

·  GEMÜ - Valves

·  GEMÜ 0322 – Pilot Valves

·  GEMÜ 0324 – Pilot Valves

·  GEMÜ 0326 – Pilot Valves

·  GEMÜ 102 – Solenoid Valves

·  GEMÜ 105 – Solenoid Valves

·  GEMÜ 1205 - Electrical Position Indicators

·  GEMÜ 1234 - Electrical Position Indicators

·  GEMÜ 1235 1236 - Electrical Position Indicators

·  GEMÜ 202 – Solenoid Valves

·  GEMÜ 205 – Solenoid Valves

·  GEMÜ 225 – Solenoid Valves

·  GEMÜ 312 314 - Globe Control Valves

·  GEMÜ 332 – Pilot Valves

·  GEMÜ 334 – Pilot Valves

·  GEMÜ 336 – Pilot Valves

·  GEMÜ 342 344 - Globe Control Valves

·  GEMÜ 352 354 - Globe Control Valves

·  GEMÜ 410 - Plastic Butterfly Valves

·  GEMÜ 411 – Metal Butterfly Valves

·  GEMÜ 4112 eControl - AS-Interface Controller

·  GEMÜ 4130 - Power supply

·  GEMÜ 415 – Metal Butterfly Valves

·  GEMÜ 4150 - AS-Interface Extension Plug

·  GEMÜ 4160 - AS-Interface I/O module

·  GEMÜ 417 - Plastic Butterfly Valves

·  GEMÜ 4170 - AS-Interface Flat Cable

·  GEMÜ 4180 - AS-Interface Connector

·  GEMÜ 4216 - Electrical Position Indicators

·  GEMÜ 4222 - Electrical Position Indicators

·  GEMÜ 4226 - Electrical Position Indicators

·  GEMÜ 423 - Plastic Butterfly Valves

·  GEMÜ 428 – Metal Butterfly Valves

·  GEMÜ 450 - Plastic Butterfly Valves

·  GEMÜ 451 - Plastic Butterfly Valves

·  GEMÜ 457 - Plastic Butterfly Valves

·  GEMÜ 480 481 487 488 – Metal Butterfly Valves

·  GEMÜ 490 491 497 498 – Metal Butterfly Valves

·  GEMÜ 507 – Angle Seat Globe Valves

·  GEMÜ 512 - Globe Control Valves

·  GEMÜ 514 – Metal Angle Seat Control Valves

·  GEMÜ 52 – Solenoid Valves

·  GEMÜ 520 - Globe Control Valves

·  GEMÜ 530 - Globe Control Valves

·  GEMÜ 548 – Metal Angle Seat Control Valves

·  GEMÜ 550 – Metal Angle Seat Control Valves

·  GEMÜ 554 – Metal Angle Seat Control Valves

© Copyright 2011 Pitesco Vietnam, All right reserved.
Địa chỉ : 21 Đường 12 Khu Dân Cư Vạn Phúc , Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức

Điện thoại : 0979.349.375

Email : tu@pitesvietnam.com

Website : www.flowmeters-vietnam.com