Chào mừng quý khách đến với Flowmeters Vietnam

+84 979.349.375

Ho tro truc tuyen

Click here to chat Skype Me™!
Click here to chat Skype Me™!
 
 Sales & Technical
09 1177 1919

 

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến yếu tố nào khi lựa chọn Flowmeters Vietnam?
1. Chất lượng, 0 votes (0 %)
2. Giá cả, 0 votes (0 %)
3. Phong cách phục vụ, 0 votes (0 %)
4. Thân thiện, 1 vote (100 %)
Total votes: 1

Thống kê website

 • Thành viên online Thành viên online
  • Tổng cộng Đang online 482
  • Khách Khách 482
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng cộng Lượt truy cập 2156892

Kho

Kho Pitesco -Semkron 

Đăng bởiAdmin

SEMIKRON

-SEMIKRON-PITESCO VIETNAM

http://www.semikron.com/

1. IGBT Module-SEMIKRON-PITESCO VIETNAM

 1. SEMITRANS-SEMIKRON-PITESCO VIETNAM

SKM50GB063D/SKM75GB063D/SKM100GB063D/SKM200GB063D/SKM300GB063D/SKM100GD063DL/SKM75GAL063D/SKM 200GAL125D/ SKM300GAL063D/ SKM200GAL173D/SKM 400GAL125D /SKM 195GAL126/ SKM 200GAL126D/SKM75GAR063D /SKM300GAR063D/ SKM 200GAR125D/  SKM200GAR173D/SKM145GB066D/ SKM195GB066D/SKM75GB173D/SKM150GB173D/SKM200GB173D/SKM200GB173D1/SKM300GB066D/SKM400GB066D/ SKM600GB066D/SKM 50GB12T4 /SKM 50GB123D/ SKM 195GB126D /SKM 75GB128D/SKM 75GB12T4 /SKM 75GB123D /SKM 200GB125D/ SKM 200GB126D/ SKM 100GB128D/SKM 100GB12T4 /SKM 100GB123D /SKM 300GB125D /SKM 300GB126D /SKM 145GB128D/SKM 100GB12T4G /SKM 145GB123D /SKM 400GB125D /SKM 400GB126D/ SKM 150GB128D/SKM 150GB12T4/ SKM 150GB123D/ SKM 600GB126D /SKM 200GB128D/SKM 150GB12T4G /SKM 200GB123D /SKM 300GB128D/SKM 200GB12T4 /SKM 300GB123D/ SKM 400GB128D/SKM 300GB12T4 /SKM 400GB123D/ SKM 400GAR125D/ SKM 400GAL126D/SKM 145GAL128D/SKM 400GB12T4 /SKM 22GD123D/ SKM 600GA125D/ SKM 600GAL126D /SKM 300GAL128D/SKM 150GAL12T4/SKM 40GD123D/SKM 800GA125D/SKM 600GA126D/SKM 400GAL128D/SKM 200GAL12T4/SKM 75GD123D/SKM 800GA126D/SKM 145GAR128D/SKM 300GAL12T4/SKM 40GDL123D/SKM 400GAR128D/SKM 400GAL12T4/SKM 75GD123DL/SKM 300GA128D/SKM 150GAR12T4/SKM 75GDL123D /KM 400GA128D/SKM 400GAR12T4/SKM 50GAL123D/SKM 500GA128D/SKM 300GA12T4/SKM 75GAL123D/SKM 400GA12T4/SKM 100GAL123D/SKM 600GA12T4/SKM 145GAL123D/SKM 200GB12E4/SKM 150GAL123D/SKM 300GB12E4/SKM 200GAL123D/SKM 400GB12E4/SKM 300GAL123D/ SKM145GAL176D/ SKM200GAL176D/SKM 200GAL12E4/SKM 75GAR123D/SKM 300GAL12E4/SKM 100GAR123D/SKM 400GAL12E4/SKM 200GAR123D/SKM 400GAR12E4/SKM 300GAR123D/SKM 300GA12E4/SKM 300GA123D/SKM 400GA12E4/SKM 400GA123D/SKM 600GA12E4/SKM 500GA123D/SKM 500GA123DS/ SKM75GB176D SKM100GB176D SKM145GB176D SKM200GB176D SKM400GB176D/ SKM50GB063D/SKM75GB063D/SKM100GB063D/SKM200GB063D/SKM300GB063/SKM400GA173D/SKM400GA173D1S/ SKM600GA176D/ SKM100GD063DL/ SKM75GAL063D/ SKM300GAL063D/ SKM75GAR063D/SKM300GAR063D/ SKM145GB066D/SKM195GB066D/SKM300GB066D/SKM400GB066D/SKM600GB066D/SKM300GA123D/SKM400GA123D/SKM500GA123D/SKM500GA123DS/SKM50GB123D/SKM75GB123D/SKM100GB123D/SKM150GB123D/KM200GB123D/SKM300GB123D/SKM400GB123D/SKM22GD123D/SKM40GD123D/SKM75GD123D SKM40GDL123D/SKM75GD123DL/SKM75GDL123D/SKM50GAL123D/SKM75GAL123D/SKM100GAL123D/ SKM145GAL123D/SKM150GAL123D/SKM200GAL123D /SKM300GAL123D/ SKM75GAR123D/SKM100GAR123D/SKM200GAR123D/SKM300GAR123D/SKM600GA125D/SKM800GA125D/ SKM100GB125DN/SKM200GB125D/SKM300GB125D/SKM400GB125D/SKM200GAL125D/SKM400GAL125D/SKM200GAR125D/SKM400GAR125D/ SKM600GA126D/SKM800GA126D/ SKM195GB126D/SKM200GB126D/SKM300GB126D/SKM400GB126D/SKM600GB126D/SKM195GAL126D/SKM200GAL126D/SKM400GAL126D/SKM600GAL126D/SKM400GA128D/SKM500GA128D/SKM75GB128D/SKM100GB128D/SKM145GB128D/SKM150GB128D/SKM200GB128D/SKM300GB128D/SKM400GB128D/SKM145GAL128D/SKM300GAL128D/SKM400GAL128D/SKM145GAR128D/SKM400GAR128D/SKM400GA173D/SKM400GA173D1S/SKM75GB173D/SKM150GB173D/SKM200GB173D/SKM200GB173D1/SKM200GAL173D/SKM200GAR173D/SKM600GA176D/SKM75GB176D/SKM100GB176D/SKM145GB176D/SKM200GB176D/SKM400GB176D/SKM145GAL176D/SKM200GAL176D/SKM400GAL176D

 

 1. SEMiX-SEMIKRON-PITESCO VIETNAM

SEMiX 202GB066HDs/SEMiX 302GB066HDs/SEMiX 402GB066HDs/SEMiX 603GB066HDs/SEMiX 101GD066HDs/SEMiX 151GD066HDs/SEMiX 201GD066HDs/SEMiX 402GAL066HDs/SEMiX 603GAL066HDs/SEMiX 402GAR066HDs/SEMiX 603GAR066HDs/SEMiX 252GB126HDs/SEMiX 302GB126HDs/SEMiX 353GB126HDs/SEMiX 452GB126HDs/SEMiX 503GB126HDs/SEMiX 604GB126HDs/SEMiX 703GB126HDs/SEMiX 904GB126HDs/SEMiX 101GD126HDs/SEMiX 151GD126HDs/SEMiX 251GD126HDs/SEMiX 353GD126HDc//SEMiX 503GD126HDc/SEMiX 703GD126HDc/SEMiX 452GAL126HDs/SEMiX 703GAL126HDs/SEMiX 452GAR126HDs/SEMiX 703GAR126HDs/SPT SEMiX 202GB128Ds/SEMiX 302GB128Ds/SEMiX 352GB128Ds/SEMiX 403GB128Ds/SEMiX 553GB128Ds/SEMiX 754GB128Ds/SEMiX 101GD128Ds/SEMiX 151GD128Ds/SEMiX 201GD128Ds/SEMiX 403GD128Dc/SEMiX 553GD128Dc/SEMiX 352GAL128Ds/SEMiX 553GAL128Ds/SEMiX 352GAR128Ds/SEMiX 553GAR128Ds/SEMiX 151GB12E4s/SEMiX 202GB12E4s/SEMiX 302GB12E4s/SEMiX 303GB12E4s/SEMiX 404GB12E4s/SEMiX 453GB12E4s/SEMiX 604GB12E4s/SEMiX 71GD12E4s/SEMiX 101GD12E4s/SEMiX 151GD12E4s/SEMiX 303GD12E4c/SEMiX 453GD12E4c/SEMiX 151GAL12E4s/SEMiX 302GAL12E4s/SEMiX 453GAL12E4s/SEMiX 151GAR12E4s/SEMiX 302GAR12E4s/SEMiX 453GAR12E4s/ SEMiX 252GB176HDs/SEMiX 302GB176HDs/SEMiX 353GB176HDs/SEMiX 452GB176HDs/SEMiX 453GB176HDs/SEMiX 604GB176HDs/SEMiX 653GB176HDs/SEMiX 854GB176HDs/SEMiX 353GD176HDc/SEMiX 453GD176HDc/SEMiX 653GD176HDc/SEMiX 653GAL176HDs/SEMiX 653GAR176HDs

 1. SkiM-SEMIKRON-PITESCO VIETNAM

SKiM500GD063DM/ SKiM300GD126D/SKiM400GD126DM/ SKiM450GD126D/ SKiM601GD126DM/ SKiM150GD128D/SKiM200GD128D/SKiM250GD128D/SKiM350GD128DM/SKiM400GD128D/SKiM500GD128DM/SKiM120GD176D/SKiM220GD176DH4/SKiM270GD176D

 

 1. SkiiP-SEMIKRON-PITESCO VIETNAM

SkiiP-SKiiP 3 with SPT-SKiiP 1013GB122-2DL/SKiiP 1203GB122-2DW/SKiiP 1513GB122-3DL/SKiiP 1803GB122-3DW/SKiiP 2013GB122-4DL/SKiiP 2403GB122-4DW/KiiP 313GD122-3DUL/SKiiP 513GD122-3DUL/SKiiP 603GD122-3DUW-SEMIKRON-PITESCO VIETNAM

SkiiP-SKiiP 3 with Trench-IGBT-/SKiiP 1213GB123-2DL/SKiiP 1213GB123-2DL V3/SKiiP 1813GB123-3DL/SKiiP 1813GB123-3DL V3/SKiiP 2413GB123-4DL/SKiiP 2413GB123-4DL V3/SKiiP 613GD123-3DUL/SKiiP 613GD123-3DUL V3/SKiiP 1013GB172-2DL/SKiiP 1013GB172-2DL V3/SKiiP 1203GB172-2DW/SKiiP 1203GB172-2DW V3/SKiiP 1513GB172-3DL/SKiiP 1513GB172-3DL V3/SKiiP 1803GB172-3DW/SKiiP 1803GB172-3DW V3/SKiiP 2013GB172-4DL/SKiiP 2013GB172-4DL V3/SKiiP 2403GB172-4DW/SKiiP 2403GB172-4DW V3/SKiiP 513GD172-3DUL/SKiiP 513GD172-3DUL V3/SKiiP 603GD172-3DUW/SkiiP-03GD172-3DUW V3-SEMIKRON-PITESCO VIETNAM

SkiiP-SKiiP 2 with NPT-IGBT-/SKiiP 1242GB120-4D/SKiiP 432GB120-2D/SKiiP 632GB120-3D/SKiiP 642GB120-2D/SKiiP 832GB120-4D/SKiiP 942GB120-3D/SKiiP 432GH120-4D/SKiiP 642GH120-4D/SKiiP 132GD120-3DU/SKiiP 232GD120-3DU/SKiiP 342GD120-3DU/SKiiP 132GDL120-4DU/SKiiP 132GDL120-4DU/SKiiP 232GDL120-4DU/SKiiP 232GDL120-4DU/SKiiP 342GDL120-4DU/SKiiP 342GDL120-4DU/SKiiP 1092GB170-4D/SKiiP 592GB170-2D/SKiiP 792GB170-3D/SKiiP 592GH170-4D/SKiiP 292GD170-3DU-SEMIKRON-PITESCO VIETNAM

 1. MiniSKiiP-SEMIKRON-PITESCO VIETNAM

 

SKiiP 14AC065V1/SKiiP 15AC065V1/SKiiP 26AC065V1SKiiP 27AC065V1/SKiiP 28AC065V1/SKiiP 9AC065V2/SKiiP 02AC066V1/SKiiP 03AC066V1/SKiiP 04AC066V1/SkiiP 15AC066V1/SKiiP 16GH066V1/SKiiP 27GH066V1/SKiiP 28GH066V1/SKiiP 26AC066V1/SKiiP 27AC066V1/SKiiP 28AC066V1/SKiiP 39AC066V4/SKiiP 23AC12T4V1/SKiiP 24AC12T4V1/SKiiP 25AC12T4V1/SKiiP 26AC12T4V1/SKiiP 37AC12T4V1/SKiiP 38AC12T4V1/SKiiP 39AC12T4V1/SKiiP 11AC12T4V1/SKiiP 12AC12T4V1/SKiiP 13AC12T4V1/SKiiP 11AC126V1/SKiiP 12AC126V1/SKiiP 13AC126V1/SKiiP 23AC126V1/SKiiP 24AC126V1/SKiiP 25AC126V1/SKiiP 26AC126V1/SKiiP 37AC126V2/SKiiP 38AC126V2/SKiiP 39AC126V2/SKiiP 28AHB16V1/SKiiP 39AHB16V1/SKiiP 28ANB16V1/SKiiP 39ANB16V1-SEMIKRON-PITESCO VIETNAM

 

 1. SEMITOP-SEMIKRON-PITESCO VIETNAM

SK100GB12T4T/SK100GB066T/SK25GB12T4/SK150GB066T/SK35GB12T4/SK75GB066T/SK50GB12T4T/SK30GBB066T/SK75GB12T4T/SK50GBB066T/SK10GD12T4ET/SK75GBB066T/SK15GD12T4ET/SK20GD066ET/SK25GD12T4ET/SK30GD066ET/SK35GD12T4ET/SK50GD066ET/SK100GD12T4T/SK100GD066T/SK50GD12T4T/SK150GD066T/SK75GD12T4T/SK200GD066T/SK100GH12T4T/SK75GD066T/SK50GH12T4T/SK30GAD066T//SK20MLI066/SK60GB128/SK30MLI066/SK30GB128/SK50MLI066/SK30GAL128/SK100MLI066T/SK60GAL128/SK150MLI066T /SK30GAR128/SK75MLI066T/SK60GAR128/SK30GD128/SK25GB065/SK100GH128T/SK50GB065/SK50GH128T/SK50GAL065 /SK50GAR065/SK 15GD126/SK50GARL065/SK10GD126ET/SK55GARL065E/SK15GD126ET/SK75GARL065E/SK25GD126ET/SK50GARL065F/SK35GD126ET/SK 9GD065/SK100GD126T/SK20GD065 SK50GD126T/SK10GD065ET/SK75GD126T/SK15GD065ET/SK8GD126/SK20GD065ET/SK25GD065ET/SK60GB125/SK35GD065ET/SK60GAL125/SK20GH065/SK60GAR125/SK50GH065F/SK25MLI065/SK 40GB123/SK50MLI065/SK20GB123/SK60GB123/SK80GB063/SK30GB123/SK25GB063/SK30GAL123/SK45GB063/SK60GAL123/SK25GAL063/SK30GAR123/SK45GAL063/SK60GAR123/SK70GAL063/SK 60GM123/SK25GAR063/SK20GD123/SK45GAR063/SK30GD123/SK70GAR063/SK10GH123/SK80GM063 /SK20GH123/SK13GD063/SK30GH123/SK25GD063/SK45GD063/SK15GH063/SK25GH063/SK45GH063/SK25GAD063T/SK50GB067/SK30GB067/SK40GB067/SK50GAL067/SK30GAL067/SK40GAL067/SK50GAR067/SK30GARL067E/SK40GARL067E/SK30GAR067/SK40GAR067/SK30GH067/SK 75 TAE/SK 25 UT/SK 45 UT/SK 35 BZ/SK 30 DTA/SK 60 DTA/SK 80 DTA/SK 25 KQ/SK 45 KQ/SK 70 KQ/SK 100 KQ/SK 120 KQ/SK 35 NT/SK 45 STA/SK 35 TAA/SK 55 TAA/SK 75 TAA/SK 100 TAA/SK 25 WT/SK 45 WT/SK 70 WT/SK100WT-SEMIKRON-PITESCO VIETNAM

 1. Bridge Rectifiers-SEMITOP-SEMIKRON-PITESCO VIETNAM

 

SK100B/SK 50 B 06 UF/SK 50 B/SK 70 B/SK 55 D/SK 70 D/SK 95 D/SK 55 B 06 F/SK 55 B 12 F/SK 80 D 12 F/SK 55 DGL 126/SK 74 DGL 063/SK 95 DGL 126/SK 40 DH/SK 70 DH/SK170DHL126/SK200DHL066/SK 40 DT/SK 70 DT-SEMIKRON-PITESCO VIETNAM

 

 1. Thyristor/ Diode Module-SEMIKRON-PITESCO VIETNAM

SK100KQ08/SKET740/22GH4/SKKT15/08E/SK100WT12/SKKH132/16E/SKKT15/12E/SK25UT12/SKKH132/22EH4/SKKT15/14E/SK40DT12/SKKH162/16E/SKKT15/16E/SK40DH60/SKKH280/22EH4/SKKT250/16E/SK45STA16/SKKH330/16E/SKKT250/18E/SK45UT12/SKKH42/16E/SKKT27B08E/SK45WT12/SKKH72/22EH4/SKKT330/16E/SK70WT12/SKKT106/16E/SKKT42B14E/SK75TAE12/SKKT132/14E/SKKT57/12E/SKET400/16E/SKKT162/12E/SKNH56/16E/SKET400/18E/SKKT162/16E/SKVC20A460/SKKT273/16E/SKKT162/18E/SKT1800/12E/SKKT27B14E/SKKT19/12E/SKT300/12E SKKT57/16E/SKKT250/12E/SKT50/12E/SKKT92/12E/SKKT27/12E/SKRC440-2/SKUT85/12/SKKT273/12E/SKT100/12E SKUT85/12T/SKKH92/16E/SKT16/16E SK100KQ12/SKKT132/08E/SKT250/12E/SKET330/12E/SKIW500/12/SKKH106/16E/SKKH57/22EH4-SEMIKRON-PITESCO VIETNAM      

 1. SEMIPACK-SEMIKRON-PITESCO VIETNAM

SKKT10/06E SKKT10//08E SKKT10/10E SKKT10/12E SKKT16/04E SKKT16/06E SKKT16/08E SKKT16/10E SKKT16/12E SKKT16/14E SKKT16/16E SKKE16/18E SKKT24/04E SKKT24/06E SKKT24/08E SKKT24/10E SKKT24/12E SKKT24/14E SKKT24/16E SKKT24/18E SKKT40/04E SKKT40/06E SKKT40/08E SKKT40/10E SKKT40/12E SKKT40/14E SKKT40/16E SKKT40/18E SKKT50/06E SKKT50/08E SKKT50/10E SKKT50/12E SKKT50/14E SKKT50/16E SKKT50/18E SKKT55/04E SKKT55/06E SKKT55/08E SKKT55/10E SKKT55/12E SKKT55/14E SKKT55/16E SKKT55/18E SKKT80/06E SKKT80/08E SKKT80/10E SKKT80/12E SKKT80/14E
SKKT80/16E SKKT80/18E SKKT100/04E SKKT100/06E SKKT100/08E SKKT100/10E SKKT100/12E SKKT100/14E SKKT100/16E SKKT100/18E SKKT130/04E SKKT130/06E SKKT130/08E SKKT130/10E SKKT130/12E SKKT130/14E SKKT130/16E SKKT160/04E SKKT160/06E SKKT160/08E SKKT160/10E SKKT160/12E SKKT160/14E SKKT160/16E SKKT250/04E SKKT250/06E SKKT250/08E SKKT250/10E SKKT250/12E SKKT250/14E SKKT250/16E SKKT300/04E SKKT300/06E SKKT300/08E SKKT300/10E SKKT300/12E SKKT300/14E SKKT300/16E SKKT240/04E SKKT240/06E SKKT240/08E SKKT240/10E SKKT240/12E SKKT240/14E SKKT240/16E SKKT240/18E SKKT340/08E SKKT340/10E SKKT340/12E SKKT340/14E SKKT340/16E SKKT340/18E SKT491/04E SKT491/06E SKT491/08E SKT491/10E SKT491/12E SKT491/14E SKT491/16E SKT491/18E SKKT551/08E SKKT551/10E SKKT551/12E、SKKT551/14E、SKKT551/16E、SKKT551/18E SKKT600/08E SKKT600/10E SKKT600/12E、SKKT600/14E、SKKT600/16E、SKKT600/18E, , SKKT760/04E、SKKT760/06E、SKKT760/08E、SKKT760/10E、SKKT760/12E、SKKT760/14E、 SKKT760/16E、SKKT760/18E、SKKT1000/12E、SKKT1000/14E SKKT1000/16E、SKKT1000/18E、SKKT1000/20E、SKKT1000/22E、SKKT1000/24E
SKKT1000/26E、SKKT1000/28E、SKKT1200/12E、SKKT1200/14E、SKKT1200/16E SKKT1200/18E、SKKT1400/26E、SKKT1400/28E、SKKT1400/30E、SKKT1400/32E SKKT1400/34E、SKKT1400/36E,、SKKT1800/12E、SKKT1800/14E、SKKT1800/16E, SKKT2000/22E、SKKT2000/24E、SKKT2000/26E、SKKT2000/28E、SKKT2400/12E SKKT2400/14E、SKKT2400/16E、SKKT2400/18E。 SKKT10/06E SKKT10//08E SKKT10/10E、 SKKT10/12E、 SKKT16/04E、 SKKT16/06E、 SKKT16/08E、 SKKT16/10E、 SKKT16/12E、 SKKT16/14E、 SKKT16/16E、 SKKE16/18E、 SKKT24/04E、 SKKT24/06E、 SKKT24/08E、 SKKT24/10E、 SKKT24/12E、 SKKT24/14E、 SKKT24/16E、 SKKT24/18E、 SKKT40/04E、 SKKT40/06E、 SKKT40/08E、 SKKT40/10E、 SKKT40/12E、 SKKT40/14E、 SKKT40/16E、 SKKT40/18E、 SKKT50/06E、 SKKT50/08E、 SKKT50/10E、 SKKT50/12E、 SKKT50/14E、 SKKT50/16E、 SKKT50/18E、 SKKT55/04E、 SKKT55/06E、 SKKT55/08E、 SKKT55/10E、 SKKT55/12E、 SKKT55/14E、 SKKT55/16E、 SKKT55/18E、 SKKT80/06E 、SKKT80/08E、 SKKT80/10E、 SKKT80/12E、 SKKT80/14E、 SKKT80/16E、 SKKT80/18E、 SKKT100/04E、 SKKT100/06E、 SKKT100/08E、 SKKT100/10E、 SKKT100/12E 、SKKT100/14E、 SKKT100/16E、 SKKT100/18E、 SKKT130/04E、 SKKT130/06E、 SKKT130/08E、 SKKT130/10E、 SKKT130/12E、 SKKT130/14E、 SKKT130/16E、 SKKT160/04E、 SKKT160/06E、 SKKT160/08E、 SKKT160/10E、 SKKT160/12E、 SKKT160/14E、 SKKT160/16E、 SKKT250/04E、 SKKT250/06E、 SKKT250/08E、 SKKKT250/10E、 SKKT250/12E、 SKKT250/14E、 SKKT250/16E、SKKT300/04E、 SKKT300/06E、 SKKT300/08E、 SKKT300/10E、 SKKT300/12E、 SKKT300/14E、 SKKT300/16E、 SKKT240/04E、 SKKT240/06E、 SKKT240/08E、 SKKT240/10E、 SKKT240/12E、 SKKT240/14E、 SKKT240/16E、 SKKT240/18E、 SKKT340/08E、 SKKT340/10E、 SKKT340/12E、 SKKT340/14E、 SKKT340/16E、 SKKT340/18E、 SKKT491/04E、 SKKT491/06E、 SKKT491/08E、 SKKT491/10E、 SKKT491/12E、 SKKT491/14E、 SKKT491/16E、 SKKT491/18E、 SKKT551/08E、 SKKT551/10E、 SKKT551/12E、SKKT551/14E、SKKT551/16E、SKKT551/18E、 SKKT600/08E SKKT600/10E SKKT600/12E、SKKT600/14E、SKKT600/16E、SKKT600/18E, , SKKT760/04E、SKKT760/06E、SKKT760/08E、SKKT760/10E、SKKT760/12E、SKKT760/14E、 SKKT760/16E、SKKT760/18E、SKKT1000/12E、SKKT1000/14E SKKT1000/16E、SKKT1000/18E、SKKT1000/20E、SKKT1000/22E、SKKT1000/24E
SKKT1000/26E、SKKT1000/28E、SKKT1200/12E、SKKT1200/14E、SKKT1200/16E SKKT1200/18E、SKKT1400/26E、SKKT1400/28E、SKKT1400/30E、SKKT1400/32E SKKT1400/34E、SKKT1400/36E,、SKKT1800/12E、SKKT1800/14E、SKKT1800/16E, SKKT2000/22E、SKKT2000/24E、SKKT2000/26E、SKKT2000/28E、SKKT2400/12E SKKT2400/14E、SKKT2400/16E、SKKT2400/18E。
SKKT10/06E SKKT10//08E SKKT10/10E SKKT10/12E SKKT16/04E SKKT16/06E SKKT16/08E SKKT16/10E SKKT16/12E SKKT16/14E SKKT16/16E SKKE16/18E SKKT24/04E SKKT24/06E SKKT24/08E SKKT24/10E SKKT24/12E SKKT24/14E SKKT24/16E SKKT24/18E SKKT40/04E SKKT40/06E SKKT40/08E SKKT40/10E SKKT40/12E SKKT40/14E SKKT40/16E SKKT40/18E SKKT50/06E SKKT50/08E SKKT50/10E SKKT50/12E SKKT50/14E SKKT50/16E SKKT50/18E SKKT55/04E SKKT55/06E SKKT55/08E SKKT55/10E SKKT55/12E SKKT55/14E SKKT55/16E SKKT55/18E SKKT80/06E SKKT80/08E SKKT80/10E SKKT80/12E SKKT80/14E
SKKT80/16E SKKT80/18E SKKT100/04E SKKT100/06E SKKT100/08E SKKT100/10E SKKT100/12E SKKT100/14E SKKT100/16E SKKT100/18E SKKT130/04E SKKT130/06E SKKT130/08E SKKT130/10E SKKT130/12E SKKT130/14E SKKT130/16E SKKT160/04E SKKT160/06E SKKT160/08E SKKT160/10E SKKT160/12E SKKT160/14E SKKT160/16E SKKT250/04E SKKT250/06E SKKT250/08E SKKT250/10E SKKT250/12E SKKT250/14E SKKT250/16E SKKT300/04E SKKT300/06E SKKT300/08E SKKT300/10E SKKT300/12E SKKT300/14E SKKT300/16E SKKT240/04E SKKT240/06E SKKT240/08E SKKT240/10E SKKT240/12E SKKT240/14E SKKT240/16E SKKT240/18E SKKT340/08E SKKT340/10E SKKT340/12E SKKT340/14E SKKT340/16E SKKT340/18E SKKT491/04E SKKT491/06E SKKT491/08E SKKT491/10E SKKT491/12E SKKT491/14E SKKT491/16E SKKT491/18E SKKT551/08E SKKT551/10E SKKT551/12E、SKKT551/14E、SKKT551/16E、SKKT551/18E SKKT600/08E SKKT600/10E SKKT600/12E、SKKT600/14E、SKKT600/16E、SKKT600/18E、 SKKT760/04E、SKKT760/06E、SKKT760/08E、SKKT760/10E、SKKT760/12E、SKKT760/14E、 SKKT760/16E、SKKT760/18E、SKKT1000/12E、SKKT1000/14E SKKT1000/16E、SKKT1000/18E、SKKT1000/20E、SKKT1000/22E、SKKT1000/24E、SKKT1000/26E、SKKT1000/28E、SKKT1200/12E、SKKT1200/14E、SKKT1200/16E、SKKT1200/18E、SKKT1400/26E、SKKT1400/28E、SKKT1400/30E、SKKT1400/32E、SKKT1400/34E、SKKT1400/36E、SKKT1800/12E、SKKT1800/14E、SKKT1800/16E、SKKT2000/22E、SKKT2000/24E、SKKT2000/26E、SKKT2000/28E、SKKT2400/12E、SKKT2400/14E、SKKT2400/16E、SKKT2400/18E--SEMIKRON-PITESCO VIETNAM

 1. Accessories-SEMIKRON-PITESCO VIETNAM
 1. FAN-SEMIKRON-PITESCO VIETNAM

SKF 16 A-230-01/ SKF 16 A-230-11/ SKF 16 B-230-01/ SKF 16 O-230-01/ SKF 3-230-01/ SKF 3-115-01/ SKF 3-24c-01/ SKF 8-230-01/ SKF 9-230-01/ SKF 17 A-230-01/ SKF 17 A-230-11/ SKF 17 A-115-01/ SKF 17 B-230-01/ SKF 17 B-230-11/ SKF N4-230-01/ SKF 17 A/ SKF 17 B/ SKF N4/QK 08A-2EM-35-CF/ QK 10A-2DM-38-FK/ QK 10A-2DM-48-FK/ QK 10A-2DM-68-FK/ QK 08A-2EM-35-CF/ QK 10A-2DM-38-FK/ QK 10A-2DM-48-FK/ QK 10A-2DM-68-FK-SEMIKRON-PITESCO VIETNAM

 1. FUSE-SEMIKRON-PITESCO VIETNAM

30119541/30140923/ 30119551/30140924/30119561/ 30140925/30138821/30140926 / 30119571/30140927/ 30119581/30140928/ 30119591/30140929/ 30119601/30140931/30140914/  30140932/30140915/30140933/ 30140916/3014093/  30146087/ 30146083/30146084/ 30146082/ 30146089/ 30146091/ 30146092/ 30146093/ 30146094/ 30146095/ 30146096/ 30146097/ 30146099/ 30146111/ 30146112/ 30146113/ 30146114/ 30146116/ 30146117/ 30146107/ 30146101/30146102/ 30146103/30146104/ 30146105/ 30146119/ 30146118/ 30146222/ 30146224/ 30146226/ 30146001/ 30146149/ 30146154/ 30146225/ 30146155/ 30146156/ 30146157/ 30146158/ 30146159/ 30146160/ 30146938/ 30146939/ 30146147/ 30146136/ 30146221/ 30146163/ 30146165/ 30146134/ 30146433-SEMIKRON-PITESCO VIETNAM

 

 1. IGBT SYSTEM-SEMIKRON-PITESCO VIETNAM

IGBT system-SKAI 90A2GD06xC-SEMIKRON-PITESCO VIETNAM

IGBT system-SKAI 90A2GD06xD-SEMIKRON-PITESCO VIETNAM

IGBT system-SKAI 45A2GD12xD-SEMIKRON-PITESCO VIETNAM

IGBT system-SKAI 45A2GD12xC-SEMIKRON-PITESCO VIETNAM

 1. SEMISTACK Renewable Energy-SEMIKRON-PITESCO VIETNAM

SEMISTACK Renewable Energy-SKS B1 090 GD 69/11 - MA PB-SEMIKRON-PITESCO VIETNAM

SEMISTACK Renewable Energy-SKS B2 100 GD 69/11 - MA PB-SEMIKRON-PITESCO VIETNAM

SEMISTACK Renewable Energy-SKS B2 120 GD 69/11 - MA PB-SEMIKRON-PITESCO VIETNAM

SEMISTACK Renewable Energy-SKS B2 120 GDD 69/11 - A11 MA PB-SEMIKRON-PITESCO VIETNAM

SEMISTACK Renewable Energy-SKS B2 140 GD 69/12 U - MA PB-SEMIKRON-PITESCO VIETNAM

SEMISTACK Renewable Energy-SKS B2 140 GDD 69/12 U - A11 MA PB-SEMIKRON-PITESCO VIETNAM

7.SKiiPRACK

SKiiPRACK-SKS C 120 GDD 69/11 - A3A WA B1B SEMIKRON-PITESCO VIETNAM

SKiiPRACK-SKS C 240 GDD 69/11 - A6A MA B1C SEMIKRON-PITESCO VIETNAM

© Copyright 2011 Pitesco Vietnam, All right reserved.
Địa chỉ : 21 Đường 12 Khu Dân Cư Vạn Phúc , Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức

Điện thoại : 0979.349.375

Email : tu@pitesvietnam.com

Website : www.flowmeters-vietnam.com