Chào mừng quý khách đến với Flowmeters Vietnam

+84 979.349.375

Ho tro truc tuyen

Click here to chat Skype Me™!
Click here to chat Skype Me™!
 
 Sales & Technical
09 1177 1919

 

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến yếu tố nào khi lựa chọn Flowmeters Vietnam?
1. Chất lượng, 0 votes (0 %)
2. Giá cả, 0 votes (0 %)
3. Phong cách phục vụ, 0 votes (0 %)
4. Thân thiện, 1 vote (100 %)
Total votes: 1

Thống kê website

  • Thành viên online Thành viên online
    • Tổng cộng Đang online 493
    • Khách Khách 493
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng cộng Lượt truy cập 2156841

Kho

Kho pitesco Viet Nam 

Đăng bởiAdmin
COD SAP   Code Article
81200067           BNS 819-100-R-11-X4                        
11023990           C08F4A1-500-112                            
11002945           C08F-4A1-5002                              
182308             BNS 813-D03-D12-100-10-01-FD               
125194             BNS 819-100-R-13                           
11024021           C08F4B1-10K-112                            
125032             BNS 819-99-D-10                            
11023971           C08F4B1-10K-212                            
147890             BNS 819-99-D-10-S80                        
11024255           C12F4A2-500-122                            
125033             BNS 819-99-D-11                            
135637             BNS 819-B06-R12-72-10                      
11024023           C08F4B1-300-012                            
178449             BNS 819-99-D-11-FC                         
11003803           C08F-4B1-3001                              
11024025           C08F4B1-300-212                            
164850             BNS 819-99-D-12                            
C08F 4B1 5001      11024027                                   
147889             BNS 819-99-D-12-S80                        
11002946           C08F-4B1-5002                              
125031             BNS 819-99-D-13                            
182268             BNS 819-X536-D06-D12-100-10-FD             
11024145           C12F3A2-10K-02                             
147891             BNS 819-99-D-13-S80                        
157818             BNS 819-99-D-W1Q                           
11024164           C12F3A2-300-020                            
182378             BNS 813-D03-L12-100-20-02                  
11003842           C12F-3A2-3001                              
125030             BNS 819-99-K-10                            
11024172           C12F3A2-300-220                            
147887             BNS 819-99-K-10-S80                        
182599             BNS 819-B10-R12-72-10                      
125029             BNS 819-99-K-11                            
11003847           C12F-3A2-5001                              
128917             BNS 813-D03-R12-100-10-01                  
126253             BNS 819-C02-D12-61-24-10                   
11024243           C12F3B2-10K-020                            
125027             BNS 819-99-K-13                            
11024266           C12F-3B2-10K1                              
147878             BNS 819-100-R-12-S80                       
125023             BNS 819-99-R-10                            
11024253           C12F3B2-10K-220                            
147853             BNS 819-99-R-10-S4                         
128428             BNS 819-D02-D12-100-10                     
128919             BNS 813-D03-R12-100-22-03                  
147893             BNS 819-99-R-10-S80                        
125022             BNS 819-99-R-11                            
148604             BNS 829-D04-D16-100-10                     
127505             BNS 819-D02-D12-100-10-FD                  
125021             BNS 819-99-R-12                            
125020             BNS 819-99-R-13                            
11023996           C12F3B2-500-020                            
161592             BNS 819-99-R-W1Q                           
11003890           C12F-3B2-5001                              
11024230           C12F3B2-500-220                            
182615             BNS 813-B02-D12-72-22-02                   
147929             BNS 813-B02-D12-61-A-12-02-FD-S80R         
124367             BNS 819-B02-D08-40-11                      
153605             BNS 819-B02-D08-40-13                      
127956             BNS 819-D02-D16-100-10                     
170896             BNS 813-99-K-49                            
124876             BNS 819-B02-D08-46-11                      
11024265           C12F4A2-10K-022                            
124896             BNS 819-B02-D08-46-3B                      
182278             BNS 819-D02-K16-100-10                     
124881             BNS 819-B02-D10-46-10                      
164895             BNS 819-B02-D10-46-11                      
159915             BNS 819-B02-D12-61-12-10                   
128424             BNS 819-D02-L12-100-10-FD                  
182558             BNS 813-D04-L16-62-12-04                   
164926             BNS 819-B02-D12-61-12-10-FD                
137872             BNS 819-D02-L12-62-10                      
157049             BNS 819-B02-D12-61-12-10FDS80R             
11003775           C12F-4A2-3000                              
129842             BNS 813-D04-R12-100-12-04                  
151777             BNS 819-B02-D12-61-12-3B                   
128430             BNS 819-D02-R12-100-10                     
11003865           C12F-4A2-3002                              
128484             BNS 819-D02-R12-100-10-FD                  
126260             BNS 819-B02-D12-61-30-10                   
11003862           C12F-4A2-5002                              
126264             BNS 819-B02-D16-61-16-10                   
11024250           C12F4B2-10K-122                            
126158             BNS 819-B02-D16-61-30-10                   
11003860           C12F-4B2-10K2                              
164907             BNS 819-D02-R16-100-10-FD                  
126353             BNS 819-B02-E12-61-12-10                   
128931             BNS 819-D03-D12-100-10-FD                  
11023988           C12F4B2-300-022                            
135448             BNS 813-D05-L12-100-20-02                  
11023985           C12F4B2-500-022                            
11023999           C12F4B2-500-122                            
147904             BNS 819-D03-D12-62-10-FD-S80S              
126288             BNS 819-B02-L12-61-12-3B                   
128374             BNS 819-D03-D16-100-10-FD                  
124374             BNS 819-B02-R08-40-10                      
128378             BNS 813-D06-D12-100-10-01-FD               
147916             BNS 819-B02-R08-40-10-S80R                 
129445             BNS 813-D06-D12-100-12-06                  
124375             BNS 819-B02-R08-40-11                      
124376             BNS 819-B02-R08-40-13                      
164900             BNS 819-B02-E12-61-12-10                   
124879             BNS 819-B02-R08-46-11                      
182315             BNS 819-D03-L12-100-10-FD                  
124880             BNS 819-B02-R08-46-13                      
124897             BNS 819-B02-R08-46-3B                      
128934             BNS 819-D03-R12-100-10-FD                  
129870             BNS 813-D06-R12-100-12-06-FD               
154885             BNS 819-B02-R12-61-12-10                   
164916             BNS 819-D03-R16-100-10                     
182985             BNS 816-B04-NA-12-610-11                   
126275             BNS 819-B02-R12-61-12-10-FD                
156057             BNS 819-D03-R16-100-10-FD-S80S             
182584             BNS 819-B02-R12-72-10                      
126267             BNS 819-B02-R16-61-16-10                   
153632             BNS 819-B02-R16-61-30-10                   
135151             BNS 813-D08-L12-100-20-02                  
129822             BNS 819-D04-D12-100-10-FD                  
124378             BNS 819-B03-D08-40-11                      
157418             BNS 819-D04-D12-100-10-FD-S90L             
124379             BNS 819-B03-D08-40-12                      
124380             BNS 819-B03-D08-40-13                      
155385             BNS 813-FD-60-183                          
124691             BNS 819-B03-D08-46-11                      
125506             BNS 813-FD-60-183-FD                       
128808             BNS 819-D04-D16-100-10                     
125492             BNS 813-FD-60-186                          
161007             BNS 819-D04-D16-100-10-FD                  
124887             BNS 819-B03-D10-46-10                      
160892             BNS 813-FD-60-187                          
128678             BNS 813-FE-60-183                          
126188             BGL 10A-001-S 49                           
164759             BNS 819-B03-D12-61-12-10                   
155386             BNS 813-FD-60-186                          
164928             BNS 819-B03-D12-61-12-10-FD                
161005             BNS 819-D04-E12-100-10-FD                  
156461             BGL 120A-001-S49                           
160195             BNS 813-FE-60-186-FC                       
160886             BNS 813-FK-60-183                          
163197             BNS 819-B03-D12-61-12-10FES80S             
128311             BNS 813-FK-60-185                          
147900             BNS 819-B03-D12-61-12-10-S80R              
776206             BNS 518-160-D-11                           
151767             BNS 819-B03-D12-61-12-3B                   
183298             BNS 819-B03-D12-61-12-55-1127              
156462             BGL 180A-001-S49                           
776207             BNS 518-160-R-11                           
156457             BGL 20A-001-S49                            
776208             BNS 518-160-W-11                           
130438             BNS 819-B03-D12-72-10                      
182881             BNS 813-99-R-49                            
125487             BNS 813-FL-60-185                          
126346             BNS 819-B03-D16-61-16-10                   
164920             BNS 819-D04-L12-100-10                     
127195             BNS 819-D04-L12-100-10-FD                  
156463             BGL 220A-001-S 49                          
126248             BNS 813-B02-D12-61-A-12-02                 
144781             BNS 813-FL-60-186                          
156458             BGL 30A-001-S49                            
126251             BNS 813-B02-D12-61-A-20-01                 
125496             BNS 813-FL-60-187                          
161001             BNS 819-D04-L16-100-10                     
160890             BNS 813-FR-60-183                          
181918             BNS 819-B03-K08-40-10                      
156459             BGL 50A-001-S 49                           
160891             BNS 813-FR-60-185                          
129820             BNS 819-D04-R12-100-10-FD                  
155388             BNS 813-FR-60-186                          
164760             BNS 819-B03-K12-61-12-10                   
132078             BNS 819-D04-R12-100-10-FD-S90              
126259             BNS 813-B02-D16-61-D-12-02                 
164761             BNS 819-B03-L12-61-12-10                   
147837             BNS 819-D04-R12-100-10-FD-S90R             
164930             BNS 819-B04-R12-61-12-10-FD                
156460             BGL 80A-001-S 49                           
126352             BNS 819-B03-L12-61-12-3B                   
126302             BNS 813-B02-E12-61-A-22-02                 

 

© Copyright 2011 Pitesco Vietnam, All right reserved.
Địa chỉ : 21 Đường 12 Khu Dân Cư Vạn Phúc , Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức

Điện thoại : 0979.349.375

Email : tu@pitesvietnam.com

Website : www.flowmeters-vietnam.com