Chào mừng quý khách đến với Flowmeters Vietnam

+84 979.349.375

Ho tro truc tuyen

Click here to chat Skype Me™!
Click here to chat Skype Me™!
 
 Sales & Technical
09 1177 1919

 

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến yếu tố nào khi lựa chọn Flowmeters Vietnam?
1. Chất lượng, 0 votes (0 %)
2. Giá cả, 0 votes (0 %)
3. Phong cách phục vụ, 0 votes (0 %)
4. Thân thiện, 1 vote (100 %)
Total votes: 1

Thống kê website

  • Thành viên online Thành viên online
    • Tổng cộng Đang online 15
    • Khách Khách 15
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng cộng Lượt truy cập 2172562

Kho

Laurel Vietnam_Pitesco Vietnam 

Đăng bởiAdmin

.  KEYWORD SEARCH FOR PRODUCTS OF LAURELS

http://www.laurels.com/products-by-type.htm

 

Transmeter_QLS_Quad 4-20 mA Loop Splitter_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Transmeter_laurel_LTS6_ Serial Data Input (Serial-to-Analog Converter)_ Laurels_Pitesco Vietnam

Transmeter_laurel_LT-DC_DC Voltage or Current _laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Transmeter_laurel_LT-RM_AC RMS Voltage or Current _laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Transmeter_laurel_LT-P_Process Voltage or Current _laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Transmeter_laurel_LT-SG_Strain Gauge or Potentiometer Follower _laurel_Laurels _Pitesco Vietnam

Transmeter_laurel_LT-WM_laurel_Load Cell & Microvolt Signals _laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Transmeter_laurel_LT-TC_Thermocouple (Types J, K, T, E, N, R, S) _laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Transmeter_laurel_LT-RTD_RTD Temperature_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Transmeter_laurel_LT-R_Resistance in Ohms _laurel_Laurels_Pitesco Vietnam_

Transmeter_laurel_LT-FR_Frequency, Rate, Speed _laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Transmeter_laurel_LT-FR_ Pulse Input Totalizer _laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Transmeter_laurel_LT-VF_Process Signal Totalizer _laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Transmeter_laurel_LT-FR_Sum, Difference, Ratio, Product of 2 Inputs _laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Transmeter_laurel_LT-FR_On/Off Duty Cycle _laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Transmeter_laurel_LT-FR_Stopwatch Timing for Single Events _laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Transmeter_laurel_LT-FR_Average Time of Periodic Events _laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Transmeter_laurel_LT-FR_AC Phase Angle and Power Factor _laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Transmeter_laurel_LT-QD_Quadrature Position or Rate _laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

 

Digital Panel Meters_ DC Digital Panel Meter_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

True AC RMS Panel Meter_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Process & Strain Meter_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Process Meter & Totalizer_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Load Cell & Microvolt Meter_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Scale / Weight Meter_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Thermocouple Temperature Meter_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

RTD Temperature Meter_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Ohmmeter_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Linearizing Panel Meter_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

88-PRO Loop-Powered Digital Panel Meter_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Junior Series Digital Panel Meter_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

M-35 Microminiature Digital Process Meter_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Magna Series 2", 4", 6" or 8" Large-Digit Displays_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

 

Digital Counters & Timers_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Frequency, Rate Meter, Flow Rate Indicator_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Totalizer (pulse input) _laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Process Totalizer (analog input) _laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Digital Stopwatch_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Time Interval Meter_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

A+B, A-B, AxB, A/B, A/B-1 Draw Meter_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Batch Controller (pulse input) _laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Batch Controller (analog input) _laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Phase Angle Meter_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Quadrature Position & Rate Meter_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Duty Cycle Meter_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Magna Series 2", 4", 6" or 8" Large-Digit Displays_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

 

Ethernet Interfaces_Ethernet Interface Board for Laureate 1/8 DIN Meters_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Ethernet Interfaces_Ethernet-to-RS485 Converter & Server Board for Laureate 1/8 DIN Meters_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Ethernet Interfaces_LTNET485 DIN Rail Ethernet-to-RS485 Converter & Device Server_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

 

Industrial Process Timers_Stopwatches_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Industrial Process Timers_Pulse Width Meters_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Industrial Process Timers_Duty Cycle Meters_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Industrial Process Timers_Laureate Stopwatch Meter_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Industrial Process Timers_Laureate Time Interval Meter_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Industrial Process Timers_Laureate Duty Cycle Meter_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Industrial Process Timers_MAGNA Series Large Digit Clocks & Elapsed Timers_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Industrial Process Timers_Serial Input Displays • Meters Counters • Clocks • Timers_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

 

Bar Graph Displays_BAR Series 1/8 DIN Bargraph Process Display_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

PRO-BAR Series Large Bargraph Process Display_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

 

Meter/Counter Options_5-Digit Digital Panel Meters_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

6-Digit Programmable Counters_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

 

Laureate DC Meters, Models DCV & DCA_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

 

Laureate Microvolt / Load Cell Meter, Model WM_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Junior Series Meters, Model DC_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Laureate True AC rms Meters, Models ACV & ACA_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Laureate AC Line Frequency Meter, Model FR_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Laureate AC Line Frequency Meter, Model FR_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Laureate Phase Angle & Power Factor Meter, Model FR_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Junior Series Meters, Model AC_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Laureate Process Meter Model P_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Laureate Process Totalizer, Model VF_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Laureate Strain Gauge & Potentiometer Follower Meter, Model SG_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Laureate Pulse Input Rate Meter, Model FR_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

88-PRO Loop-Powered Digital Panel Meter_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Junior Series Process Meter, Model P_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

MAGNA Series Large Digit Displays_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Microminiature Digital Process Meter, Model M-35_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

BAR Series 1/8 DIN Bargraph Process Display_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

PRO-BAR Large Bargraph Process Display_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Laureate Pulse Input Rate Meter, Model FR_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Laureate Process Meter, Model P_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Laureate Process Totalizer, Model VF_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Laureate Pulse Input Batch Controller, Model FR_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Laureate Analog Input Batch Controller, Model VF_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

88-PRO Loop-Powered Digital Panel Meter_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Junior Series Process Meter, Model P_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

MAGNA Series Large Digit Displays, Models P & FR_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Laureate Load Cell Meter, Model WM_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Laureate Scale / Weight Meter, Model LW_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Laureate Process Meter, Model P_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

MAGNA Series Large Digit Strain Gauge Displays_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Laureate Thermocouple Temperature Meter_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Laureate RTD Temperature Meter_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Thermocouple Transmitter, 0-10V or 4-20 mA Analog Output_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Thermocouple Transmitter, Modbus or Laurel ASCII Output_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

RTD Transmitter, 0-10V or 4-20 mA Analog Output_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam
RTD Transmitter, Modbus or Laurel ASCII Serial Output_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Laureate Stopwatch Meter_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Laureate Time Interval Meter_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Laureate Duty Cycle Meter_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

MAGNA Series Large Digit Clocks & Elapsed Timers_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Laureate Quadrature Position & Rate Meter, Model QD_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Laureate Dual-Channel Pulse Totalizer, Model FR_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Laureate Linear Displacement Meter, Model P_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Laureate 6-digit Remote Displays_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

MAGNA Series Large Digit Remote Displays_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

 

Ethernet serial communications added to Laurel panel meters & counters_Ethernet interface board _laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Ethernet serial communications added to Laurel panel meters & counters_Ethernet-to-RS485 converter board_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

USB serial communications added to Laurel panel meters & counters_ USB 2.0 interface board_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

USB serial communications added to Laurel panel meters & counters_ USB 2.0 to RS485 converter board_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Model QLS Quad Loop Splitter splits one 4-20 mA current loop into 4 independent loops_Model QLS Quad Output Loop Splitter / Retransmitter_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Model QLS Quad Loop Splitter splits one 4-20 mA current loop into 4 independent loops_Model QLS overcomes problems_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

LTS6 Serial-to-Analog DIN Rail Transmitter converts serial data to a scaled analog signal_The LTS6 Serial Input to Analog Output Converter_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

The Analog transmitter output _laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Dual solid state relays _laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

New True RMS Meter is accurate to 0.1%, responds in one  50/60 Hz line cycle_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Ultra-fast, true RMS measurements_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Upgraded line of DIN Rail Transmitters _laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Quad-relay options added to 1/8 DIN panel meters, counters, timers & remote displays_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Two new RTD types added to Laureate temperature meters_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Ohms resistance meter added to Laureate DPM series_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Single-channel analog output option for panel meters & counters improves resolution 16 fold, adds bipolar ±10V output_laurel_Laurel_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

Dual-channel  analog output option added for Laureate 1/8 DIN counters, timers & remote displays_laurel_Laurels_Pitesco Vietnam

 

 

© Copyright 2011 Pitesco Vietnam, All right reserved.
Địa chỉ : 21 Đường 12 Khu Dân Cư Vạn Phúc , Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức

Điện thoại : 0979.349.375

Email : tu@pitesvietnam.com

Website : www.flowmeters-vietnam.com