Chào mừng quý khách đến với Flowmeters Vietnam

+84 979.349.375

Ho tro truc tuyen

Click here to chat Skype Me™!
Click here to chat Skype Me™!
 
 Sales & Technical
09 1177 1919

 

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến yếu tố nào khi lựa chọn Flowmeters Vietnam?
1. Chất lượng, 0 votes (0 %)
2. Giá cả, 0 votes (0 %)
3. Phong cách phục vụ, 0 votes (0 %)
4. Thân thiện, 1 vote (100 %)
Total votes: 1

Thống kê website

  • Thành viên online Thành viên online
    • Tổng cộng Đang online 478
    • Khách Khách 478
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng cộng Lượt truy cập 2156814

Kho

Kho PItesco PLC 

Đăng bởiAdmin
Part number ERP Code Descriptions
XGB (XBM, XBC, XEC)    
Main unit for XBM
(Connector type)
(Ladder language)
XBM-DN16S 4723000300 DC24 power supply, 8 DC24V input, 8 TR(NPN : Sink) output, Built-in Positioning Function
XBM-DR16S 4723000100 DC24 power supply, 8 DC24V input, 8 Relay output, Built-in Positioning Function
XBM-DN32S 4723000200 DC24 power supply, 16 DC24V input, 16 TR(NPN : Sink) output, Built-in Positioning Function
Main unit for XBC
(Terminal block type)
(Ladder language)
XBC-DR32H 4723003000 AC110/240V power supply, 16 DC24 input, 16 Relay output, Built-in Positioning Function
XBC-DN32H 4723003100 AC110/240V power supply, 16 DC24 input, 16 TR(NPN : Sink) output, Built-in Positioning Function
XBC-DR64H 4723003200 AC110/240V power supply, 32 DC24 input, 32 Relay output, Built-in Positioning Function
XBC-DN64H 4723003300 AC110/240V power supply, 32 DC24 input, 32 TR(NPN : Sink) output, Built-in Positioning Function
XBC-DR32H/DC 4723003900 DC24V power supply, 16 DC24 input, 16 Realy output, Built-in Positioning Function
XBC-DN32H/DC 4723004000 DC24V power supply, 16 DC24 input, 16 TR(NPN : Sink) output, Built-in Positioning Function
XBC-DR64H/DC 4723004100 DC24V power supply, 32 DC24 input, 32 Realy output, Built-in Positioning Function
XBC-DN64H/DC 4723004200 DC24V power supply, 32 DC24 input, 32 TR(NPN : Sink) output, Built-in Positioning Function
Main unit for XEC
(Terminal Block type)
(IEC language)
XEC-DR32H 4723004500 AC110/240V power supply, 16 DC24 input, 16 Relay output, Built-in Positioning Function 
XEC-DN32H 4723004600 AC110/240V power supply, 16 DC24 input, 16 TR(NPN : Sink) output, Built-in Positioning Function 
XEC-DR64H 4723004700 AC110/240V power supply, 32 DC24 input, 32 Relay output, Built-in Positioning Function 
XEC-DN64H 4723004800 AC110/240V power supply, 32 DC24 input, 32 TR(NPN : Sink) output, Built-in Positioning Function 
XEC-DP32H 4723007300 AC110/240V power supply, 16 DC24 input, 16 TR(PNP : Sink) output, Built-in Positioning Function 
XEC-DP64H 4723007400 AC110/240V power supply, 32 DC24 input, 32 TR(PNP : Sink) output, Built-in Positioning Function 
XEC-DR32H/D1 4723005700 DC12~24V power supply, 16 DC24 input, 16 Relay
XEC-DR64H/D1 4723005800 DC12~24V power supply, 32 DC24 input, 32 Relay 
Main unit for XBC
(Economic type)
XBC-DR10E 4723006000 AC110/240V power supply, 6 DC24 input, 4 Relay output
XBC-DN10E 4723009800 AC110/240V power supply, 6 DC24 input, 4 Tr. (NPN) output
XBC-DP10E 4723009900 AC110/240V power supply, 6 DC24 input, 4 Tr. (PNP) output
XBC-DR14E 4723006100 AC110/240V power supply, 8 DC24 input, 6 Relay output
XBC-DN14E 4723010000 AC110/240V power supply, 8 DC24 input, 6 Tr. (NPN) output
XBC-DP14E 4723010100 AC110/240V power supply, 8 DC24 input, 6 Tr. (PNP) output
XBC-DR20E 4723006200 AC110/240V power supply, 12 DC24 input, 8 Relay output
XBC-DN20E 4723010200 AC110/240V power supply, 12 DC24 input, 8 Tr. (NPN) output
XBC-DP20E 4723010300 AC110/240V power supply, 12 DC24 input, 8 Tr. (PNP) output
XBC-DR30E 4723006300 AC110/240V power supply, 18 DC24 input, 12 Relay output
XBC-DN30E 4723010400 AC110/240V power supply, 18 DC24 input, 12 Tr. (NPN) output
XBC-DP30E 4723010500 AC110/240V power supply, 18 DC24 input, 12 Tr. (PNP) output
Main unit for IEC
(Economic type)
XEC-DR10E 4723012100 AC110/240V power supply, 6 DC24 input, 4 Relay output
XEC-DN10E 4723011900 AC110/240V power supply, 6 DC24 input, 4 Tr. (NPN) output
XEC-DP10E 4723012000 AC110/240V power supply, 6 DC24 input, 4 Tr. (PNP) output
XEC-DR14E 4723012400 AC110/240V power supply, 8 DC24 input, 6 Relay output
XEC-DN14E 4723012200 AC110/240V power supply, 8 DC24 input, 6 Tr. (NPN) output
XEC-DP14E 4723012300 AC110/240V power supply, 8 DC24 input, 6 Tr. (PNP) output
XEC-DR20E 4723012700 AC110/240V power supply, 12 DC24 input, 8 Relay output
XEC-DN20E 4723012500 AC110/240V power supply, 12 DC24 input, 8 Tr. (NPN) output
XEC-DP20E 4723012600 AC110/240V power supply, 12 DC24 input, 8 Tr. (PNP) output
XEC-DR30E 4723013000 AC110/240V power supply, 18 DC24 input, 12 Relay output
XEC-DN30E 4723012800 AC110/240V power supply, 18 DC24 input, 12 Tr. (NPN) output
XEC-DP30E 4723012900 AC110/240V power supply, 18 DC24 input, 12 Tr. (PNP) output
Standard type XBC-DN20SU 4723007500 AC110/240V power supply, 12 DC24 input, 8 Tr.output
XBC-DR20SU 4723007600 AC110/240V power supply, 12 DC24 input, 8 Relay output
XBC-DN30SU 4723007700 AC110/240V power supply, 18 DC24 input, 12Tr.output
XBC-DR30SU 4723007900 AC110/240V power supply, 18 DC24 input, 12 Relay output
XBC-DN40SU 4723008600 AC110/240V power supply, 24 DC24 input, 16Tr.output
XBC-DR40SU 4723008700 AC110/240V power supply, 24 DC24 input, 16 Relay output
XBC-DN60SU 4723008800 AC110/240V power supply, 32 DC24 input, 18Tr.output
XBC-DR60SU 4723008900 AC110/240V power supply, 32 DC24 input, 18 Relay output
Standard type
(IEC)
XEC-DN20SU 4723010700 AC110/240V power supply, 12 DC24 input, 8 Tr.output
XEC-DR20SU 4723010600 AC110/240V power supply, 12 DC24 input, 8 Relay output
XEC-DN30SU 4723010800 AC110/240V power supply, 18 DC24 input, 12Tr.output
XEC-DR30SU 4723010900 AC110/240V power supply, 18 DC24 input, 12 Relay output
XEC-DN40SU 4723011000 AC110/240V power supply, 24 DC24 input, 16Tr.output
XEC-DR40SU 4723011100 AC110/240V power supply, 24 DC24 input, 16 Relay output
XEC-DN60SU 4723011200 AC110/240V power supply, 32 DC24 input, 18Tr.output
XEC-DR60SU 4723011300 AC110/240V power supply, 32 DC24 input, 18 Relay output
Expension I/O XBE-DC08A 4723001100 DC24V input 8 points
XBE-DC16A 4723001000 DC24V input 16 points
XBE-DC32A  4723000400 DC24V input 32 points
XBE-RY08A 4723000900 Relay output 8 points
XBE-RY08B 4723000900 Relay output 4 points, Seperated common
XBE-RY16A  4723000600 Relay output 16 points
XBE-DR16A 4723001400 DC24V input 8 points / Relay output 8 points
XBE-TN08A 4723001200 Transistor(NPN : Sink) output 8 points
XBE-TN16A 4723001300 Transistor(NPN : Sink) output 16 points
XBE-TN32A  4723000500 Transistor(NPN : Sink) output 32 points
XBE-TP08A 4723003500 Transistor(PNP : Source) output 8 points
XBE-TP16A 4723003600 Transistor(PNP : Source) output 16 points
XBE-TP32A 4723003700 Transistor(PNP : Source) output 32 points
Communication XBL-C41A 4723001900 Cnet (RS-422/485) I/F
XBL-C21A 4723002800 Cnet (RS-232C) I/F [modem communication]
XBL-EIMT 47230069 RAPIEnet - LS Protocol based Ethernet
XBL-EIMF 4723007000 RAPIEnet - Fiber optic
XBL-EIPT 4723007200 EtherNet/IP
XBL-EMTA 4723002600 Ethernet I/F
XBL-CMEA 4723011400 CANOpen Master
XBL-CSEA 4723011500 CANOpen Slave
Special XBF-AD04A  4723000700 4 Channel Analog input (Current/Volltage) (12BIT)
XBF-AD08A 4723005900 8 Channel Analog input (Current/Volltage) (12BIT)
XBF-DC04A 4723001700 4 Channel Analog output (Current) (12BIT)
XBF-DV04A  4723000800 4 Channel Analog output (Voltage) (12BIT)
XBF-AH04A 4723005000 2 Channel Analog input, 2 Channel Analog output 
XBF-RD04A 4723001800 4 Channel RTD (Resistance Temperature Detect) input
XBF-TC04S 4723002900 4 Channel Thermocouple input
XBF-PD02A 4723005100 Pulse (OC) output 2 axis 
XBF-HO02A 4723009600 HSC Open collector
XBF-HD02A 4723009700 HSC Line drive
XBF-AD04C 4723011600 4 Channel Analog input (Current/Volltage) (14BIT)
XBF-DC04C 4723011800 4 Channel Analog output (Current) (14BIT)
XBC-DV04C 4723011700 4 Channel Analog output (Voltage) (14BIT)
Memory XBO-M1024A 4723004300 Memory module(1024Kbyte)
Option board XBO-M2MB 4723009200 Program read/write, Program back up
XBO-DC04A 4723009000 DC input (High speed counter in XBC-xxxS)
XBO-TN04A 4723009100 TR output (Pulse output in XBC-xxxS)
XBO-AD02A 4723008100 Current/Voltage input 2Ch
XBO-DA02A 4723008200 Current/Voltage output 2Ch 
XBO-AH02A 4723008300 Current/Voltage input 1Ch / output 1Ch 
XBO-RD01A 4723008500 RTD 1Ch
XBO-TC02A 4723008400 Thermo couple 2Ch
XBO-RTCA 47230080 Real Time Clock Pack
Cable PMC-310S 47010023 Connection cable(PC to PLC), 9pin(PC)-6pin(PLC), Soft tube type cable for XBM
USB-301A 46310162 Connection cable(PC to PLC), USB 
Battery XBC 09910000268 BATT,LITHIUM,CR2032,WK13,3V,220mAh,MAXELL
XGK(Ladder language), XGI (IEC language)    
XGK CPU XGK-CPUE 4720007100 CPU Module, User Program Memory 16 Ksteps, 84ns/step, Max. 1,536 I/O, Built-in RS-232C, USB
XGK-CPUS 4720003300 CPU Module, User Program Memory 32 Ksteps, 84ns/step, Max. 3,072 I/O, Built-in RS-232C, USB
XGK-CPUA 4720007200 CPU Module, User Program Memory 32 Ksteps, 28ns/step, Max. 3,072 I/O, Built-in RS-232C, USB
XGK-CPUH 4720003200 CPU Module, User Program Memory 64 Ksteps, 28ns/step, Max. 6,144 I/O, Built-in RS-232C, USB
XGK-CPUU 4720009700 CPU Module, User Program Memory 128 Ksteps, 28ns/step, Max. 6,144 I/O, Built-in RS-232C, USB
XGI CPU XGI-CPUE 4721000900 CPU Module, User Program Memory 64 Kbytes, 84ns/step, Max. 1,536 I/O, Built-in RS-232C, USB
XGI-CPUS 4721000500 CPU Module, User Program Memory 128 Kbytes, 28ns/step, Max. 3,072 I/O, Built-in RS-232C, USB
XGI-CPUH 4721000300 CPU Module, User Program Memory 512 Kbytes, 28ns/step, Max. 6,144 I/O, Built-in RS-232C, USB
XGI-CPUU 4721000100 CPU Module, User Program Memory 1 Mbytes, 28ns/step, Max. 6,144 I/O, Built-in RS-232C, USB
Power XGP-ACF1 4720004700 Power Supply Module, AC Free Voltage / DC5V 3A, DC24V 0.6A
XGP-ACF2 4720004800 Power Supply Module, AC Free Voltage / DC5V 6A
XGP-AC23 4720006400 Power Supply Module, AC 220V, DC5V 8A
XGP-DC42 4720006500 Power Supply Module, DC24V, DC5V 6A
Main slot XGB-M04A 4720002700 Base board (Main), 4 slots for I/O Module
XGB-M06A 4720002600 Base board (Main), 6 slots for I/O Module
XGB-M08A 4720002500 Base board (Main), 8 slots for I/O Module
XGB-M12A 4720002400 Base board (Main), 12 slots for I/O Module
Extansion slot XGB-E04A 4720003100 Base board (Ext.), 4 slots for I/O Module
XGB-E06A 4720003000 Base board (Ext.), 6 slots for I/O Module
XGB-E08A 4720002900 Base board (Ext.), 8 slots for I/O Module
XGB-E12A 4720002800 Base board (Ext.), 12 slots for I/O Module
Input XGI-A12A 4720001400 AC 110V Input 16 points
XGI-A21A 4720001300 AC 220V Input 8 points
XGI-D21A 4720002300 DC 24V Input 8 points (Current Source Type) 
XGI-D22A 4720001100 DC 24V Input 16 points (Current Sink/Source Type)
XGI-D22B 4720001200 DC 24V Input 16 points (Current Source Type) 
XGI-D24A 4720001900 DC 24V Input 32 points (Current Sink/Source Type)
XGI-D24B 4720002000 DC 24V Input 32 points (Current Source Type) 
XGI-D28A 4720005600 DC 24V Input 64 points (Current Sink/Source Type)
XGI-D28B 4720005700 DC 24V Input 64 points (Current Source Type) 
Output XGQ-RY1A 4720002200 Relay Output 8 points (AC 240V, DC24V 2A)
XGQ-RY2A 4720001500 Relay Output 16 points (AC 240V, DC24V 2A)
XGQ-RY2B 4720001600 Relay Output 16 points (AC 240V, DC24V 2A, Varistor, CR absorber)
XGQ-SS2A 4720001800 SSR(Current Sink Type) Output 16 points(AC 100~240V 1A)
XGQ-TR2A 4720001700 Tr.(NPN Type) Output 16 points(DC12/24V 0.5A)
XGQ-TR2B 4720006100 Tr.(PNP Type) Output 16 points(DC12/24V 0.5A)
XGQ-TR4A 4720002100 Tr.(NPN Type) Output 32 points(DC12/24V 0.1A)
XGQ-TR4B 4720006200 Tr.(PNP Type) Output 32 points(DC12/24V 0.1A)
XGQ-TR8A 4720005800 Tr.(NPN Type) Output 64 points(DC12/24V 0.1A)
XGQ-TR8B 4720006300 Tr.(PNP Type) Output 64 points(DC12/24V 0.1A)
Hybrid digital I/O XGH-DT4A 4720006000 DC 24V input 16 points(current source / sink input), Tr.(NPN Type) Output, 16 points (DC 12/24V 0.1A)
Analog Input XGF-AV8A 4720003400 Voltage input, 8 channels (14 BIT)
XGF-AC8A 4720003500 Current input, 8 channels (14 BIT)
XGF-AD8A 4720008200 Voltage/Current input, 8 channels (14 BIT)
XGF-AD4S 4720007500 Voltage/Current input, 4 channels, Isolation type (16 BIT)
XGF-AD16A 4720009800 Voltage/Current input, 16 channels (14 BIT)
Analog Output XGF-DV4A 4720003600 Voltage output, 4 channels (14 BIT)
XGF-DC4A 4720003700 Current output, 4 channels (14 BIT)
XGF-DV8A 4720007700 Voltage output, 8 channels (14 BIT)
XGF-DC8A 4720007800 Current output, 8 channels (14 BIT)
XGF-DV4S 4720008000 Voltage output, 4 channels, Isolation type (14 BIT)
XGF-DC4S 4720007400 Current output, 4 channels,Isolation type (14 BIT)
Hybrid analog I/O XGF-AH6A 4720011300 Current input 4 channels & Current 2 output channels
Hybrid analog I/O XGF-AW4S 47200118 2 Wire, Voltage/Current input, 4 channels, Isolation type (16 BIT)
HSC XGF-HO2A 4720003800 Pulse (OC) input, 2 channels
XGF-HD2A 4720003900 Pulse (LD) input, 2 channels
XGF-HO8A 47200133 Pulse (OC) input, 8 channels
Position XGF-PO3A 4720004000 Pulse (OC) output 3 axis (Old positioning model with APM S/W Package) - it will be not available
XGF-PO2A 4720004300 Pulse (OC) output 2 axis (Old positioning model with APM S/W Package) - it will be not available
XGF-PO1A 4720004500 Pulse (OC) output 1 axis (Old positioning model with APM S/W Package) - it will be not available
XGF-PD3A 4720004100 Pulse (LD) output 3 axis (Old positioning model with APM S/W Package) - it will be not available
XGF-PD2A 4720004400 Pulse (LD) output 2 axis (Old positioning model with APM S/W Package) - it will be not available
XGF-PD1A 4720004600 Pulse (LD) output 1 axis (Old positioning model with APM S/W Package) - it will be not available
XGF-PO1H 4720010500 Pulse (OC) output 1 axis (New position model with XG-PM S/W)
XGF-PD1H 4720010900 Pulse (LD) output 1 axis (New position model with XG-PM S/W)
XGF-PO2H 4720010600 Pulse (OC) output 2 axis (New position model with XG-PM S/W)
XGF-PD2H 4720011000 Pulse (LD) output 2 axis (New position model with XG-PM S/W) 
XGF-PO3H 4720010700 Pulse (OC) output 3 axis (New position model with XG-PM S/W)
XGF-PD3H 4720011100 Pulse (LD) output 3 axis (New position model with XG-PM S/W) 
XGF-PO4H 4720010800 Pulse (LD) output 4 axis (New position model with XG-PM S/W)
XGF-PD4H 4720011200 Pulse (LD) output 4 axis (New position model with XG-PM S/W) 
XGF-PN8A 4720013000 Dedicated EtherCAT
XGF-PN8B 47200135 EtherCAT standard
Temp.  XGF-TC4S 4720007900 Temperature (TC) Input, 4 channels, Isolation type
XGF-RD4S 4720008600 Temperature (RTD) Input, 4 channels, Isolation type
XGF-RD4A 4720006800 Temperature (RTD) Input, 4 channels
Temp. Control XGF-TC4UD 4720009000 Temperature Controller, 4 loops, Universal, Insolation type
XGF-TC4RT 4720012900 Temperature Controller, 4 loops, RTD, Insolation type
Cnet XGL-CH2A 4720000300 Computer Communication RS-232C/RS-422 (Each 1ch)
XGL-C22A 4720000200 Computer Communication RS-232C, 2ch
XGL-C42A 4720000400 Computer Communication RS-422, 2ch
Rnet XGL-RMEA 4720000600 R-net Master, 1Mbps, TP
Dnet XGL-DMEA 4720000500 Devicenet, Master, 500Kbps, ODVA standard
Pnet XGL-PMEA 4720000100 Profibus-DP Master, 12Mbps, OP standard (Configuration tool : sycon); not including connector
XGL-PMEC 4720010300 Profibus-DP Master, 12Mbps, OP standard (Configuration tool : proficon); not including connector
XGL-PSRA 4720012800 Profibus remote module
XGL-PSEA 4720013200 Profibus slave module
Ethernet XGL-EFMF 4720001000 Open FEnet Optical, Master, 100/10Mbps, SC type
XGL-EFMT 4720000900 Open FEnet Electric, Master, 100 /10Mbps, RJ-45
XGL-ESHF 4720008100 FEnet Fiber Optic Switch Module, 100Mbps, SC type, 2Port(for Ring)
XGL-EH5T 4720008300 Ethernet Hub 5 Port UTP
Dedicated Ehternet XGL-EDMF 4720000800 Dedicated FEnet Optical, Master, 100/10Mbps, SC type
XGL-EDMT 4720000700 Dedicated FEnet Electric, Master, 100 /10Mbps, RJ-45
Ethernet IP XGL-EIPT 4720011900 EtherNet/IP I/F module
RAPIEnet XOL-EIMT 4720009100 Dedicated FEnet Electric, Master, 100 /10Mbps, RJ-45, 2Port(for PC)
XOL-EIMF 4720009200 Dedicated FEnet Optical, Master, 100/10Mbps, LC type, 2Port(for PC)
XGL-EIMT 4720009300 Dedicated FEnet Electric, Master, 100 /10Mbps, RJ-45, 2Port
XGL-EIMF 4720009400 Dedicated FEnet Optical, Master, 100/10Mbps, LC type, 2Port
XGL-EIMH 4720009500 Dedicated FEnet Electric, Optical,  Master, 100 /10Mbps, Hybrid (RJ-45,LC type) , 2Port
Ext. Cable XGC-E041 4720004900 Expansion Cable Length:0.4m
XGC-E061 4720005000 Expansion Cable Length:0.6m
XGC-E121 4720005100 Expansion Cable Length:1.2m
XGC-E301 4720005200 Expansion Cable Length:3.0m
XGC-E501 4720005300 Expansion Cable Length:5.0m
XGC-E102 4720005400 Expansion Cable Length:10m
XGC-E152 4720005500 Expansion Cable Length:15m
Recorder XGF-SOEA 4720011400 Sequence Of Events Recorder (per 1ms)
Data log XGF-DL16A 4720014300 Data log module
HART XGF-AC4H 47200145 HART Interface module
XGF-DC4H 47200146 HART Interface module
Ext. End XGT-TERA 4720006600 Extension base end connector
Dummy XGT-DMMA 4720005900 Dummy Module
Download
Cable
USB-301A 46310162 Connection cable(PC to PLC), USB 
K1C-50A 4667000100 RS-232C download cable
Pnet connector GPL-CON(M) 47060118 Pnet connector
Pnet connector GPL-CON(s) 11040000831  ASS’Y, CONNECTOR, GPL-CON(Smart I/O)
Battery XGT 용 09910000182 BATT,LITHIUM,CR17335-CN763S,3V,2AH,MITSUBISHI
XGR (Redundancy; IEC languange)    
XGR CPU XGR-CPUH/F 4722000600 CPU Module, User Program Memory 1Mbyte, Max. 131,072 I/O, Built-in RS-233C, USB, optical/optical connector supported
XGR-CPUH/T 4722000700 CPU Module, User Program Memory 1Mbyte, Max. 131,072 I/O, Built-in RS-232C, USB, electrical/electrical  connector supported
XGR-CPUH/S 4722002500 Single mode CPU
Power XGR-AC12 4722000100 Power Supply Module, AC 220V, DC5V 5.5A
XGR-AC22 4722000200 Power Supply Module, AC 220V, DC5V 5.5A
XGR-AC23 4722001000 Power Supply Module, AC 220V, DC5V 8.5A
XGR-AC13 4722001100 Power Supply Module, AC 110V, DC5V 8.5A
XGR-DC42 4722001600 Power Supply Module, DC 24V, DC5V 5.5A
Ext. Drive XGR-DBSH 4722000300 Extension Drive Module, Connector for extension base connection(optical-electrical), Built-in USB
XGR-DBSF 4722000400 Extension Drive Module, Connector for extension base connection(Optical-optical), Built-in USB
XGR-DBST 4722000500 Extension Drive Module, Connector for extension base connection(electrical-electrical), Built-in USB
XGR-DBSFS 4722002700 Single mode Extension drive (Optical-optical)
XGR-DBSHS 4722002600 Single mode Extension drive (electrical-electrical)
Ext. Drive
for dual ring
XGR-DBDH 4722002200 Extension Drive Module, Connector for extension base connection(optical-electrical), Built-in USB
XGR-DBDF 4722002100 Extension Drive Module, Connector for extension base connection(Optical-optical), Built-in USB
XGR-DBDT 4722002300 Extension Drive Module, Connector for extension base connection(electrical-electrical), Built-in USB
Base XGR-M06P 4722000800 Base board (Main), 6 slots for I/O Module
XGR-M02P 4722002000 Base board (Main), 2 slots for I/O Module
XGR-E12P 4722000900 Base board (Ext.), 12 slots for I/O Module
XGR-E08P 4722002900 Base board (Ext.), 8 slots for I/O Module
XGR-E12H 4722002400 Base board (Ext.) for dual ring
Sync. Cable XGC-F201 47220012 LC type optical cable (multi core), length: 2 m
XGC-F501 47220013 LC type optical cable (multi core), length: 5 m
K120S, GM7U    
  G7M-DRT20U(N) 4627009600 AC100/240V Power supply
G7M-DRT30U(N) 4627010000 AC100/240V Power supply, DC24V Input 18 points, Relay Output 4 points, Transistor Ouput 8 points)
G7M-DRT40U(N) 4627010400 AC100/240V Power supply, DC24V Input 24 points, Relay Output 4 points, Transistor Ouput 12 points)
G7M-DRT60U(N) 4627010800 AC100/240V Power supply, DC24V Input 36 points, Relay Output 4 points, Transistor Ouput 20 points)
G7M-DRT20U(N)/dc 4627011200 DC24V Power supply, DC24V Input 12 points, Relay Output 4 points, Transistor Ouput 4 points)
G7M-DRT30U(N)/dc 4627011600 DC24V Power supply, DC24V Input 18 points, Relay Output 4 points, Transistor Ouput 8 points)
G7M-DRT40U(N)/dc 4627012000 DC24V Power supply, DC24V Input 24 points, Relay Output 4 points, Transistor Ouput 12 points)
G7M-DRT60U(N)/dc 4627012400 DC24V Power supply, DC24V Input 36 points, Relay Output 4 points, Transistor Ouput 20 points)
Main Unit
(K120S Economic type)
K7M-DR10UE 4627006000 AC100/240V Power supply, DC24V Input 6 points, Relay Output 4 points)
K7M-DR14UE 4627006100 AC100/240V Power supply, DC24V Input 8 points, Relay Output 6 points)
K7M-DR20UE 4627005900 AC100/240V Power supply, DC24V Input 12 points, Relay Output 8 points)
K7M-DR30UE 4627005800 AC100/240V Power supply, DC24V Input 18 points, Relay Output 12 points)
K7M-DR10UE/DC 4627007700 DC24V Power supply, DC24V Input 6 points, Relay Output 4 points)
K7M-DR14UE/DC 4627007800 DC24V Power supply, DC24V Input 8 points, Relay Output 6 points)
K7M-DR20UE/DC 4627009100 DC24V Power supply, DC24V Input 12 points, Relay Output 8 points)
K7M-DR30UE/DC 4627009200 DC24V Power supply, DC24V Input 18 points, Relay Output 12 points)
Main Unit
(K120S Standard type)
K7M-DRT20U 4627005400 AC100/240V Power supply
K7M-DRT30U 4627005500 AC100/240V Power supply, DC24V Input 18 points, Relay Output 4 points, Transistor Ouput 8 points)
K7M-DRT40U 4627005600 AC100/240V Power supply, DC24V Input 24 points, Relay Output 4 points, Transistor Ouput 12 points)
K7M-DRT60U 4627005700 AC100/240V Power supply, DC24V Input 36 points, Relay Output 4 points, Transistor Ouput 20 points)
K7M-DRT20U/DC 4627008300 DC24V Power supply, DC24V Input 12 points, Relay Output 4 points, Transistor Ouput 4 points)
K7M-DRT30U/DC 4627008400 DC24V Power supply, DC24V Input 18 points, Relay Output 4 points, Transistor Ouput 8 points)
K7M-DRT40U/DC 4627008500 DC24V Power supply, DC24V Input 24 points, Relay Output 4 points, Transistor Ouput 12 points)
K7M-DRT60U/DC 4627008600 DC24V Power supply, DC24V Input 36 points, Relay Output 4 points, Transistor Ouput 20 points)
K7M-DR20U 4627005100 AC100/240V Power supply DC24V Input 12 points, Relay Output 8 points)
K7M-DR30U 4627005200 AC100/240V Power supply DC24V Input 18 points, Relay Output 12 points)
K7M-DR40U 4627005300 AC100/240V Power supply DC24V Input 24 points, Relay Output 16 points)
K7M-DR60U 4627006400 AC100/240V Power supply DC24V Input 36 points, Relay Output 24 points)
K7M-DR20U/DC 4627007900 DC24V Power supply, DC24V Input 12 points, Relay Output 8 points)
K7M-DR30U/DC 4627008000 DC24V Power supply, DC24V Input 18 points, Relay Output 12 points)
K7M-DR40U/DC 4627008100 DC24V Power supply, DC24V Input 24 points, Relay Output 16 points)
K7M-DR60U/DC 4627008200 DC24V Power supply, DC24V Input 36 points, Relay Output 24 points)
K7M-DT20U 4627007100 AC100/240V Power supply, DC24V Input 12 points, Transistor Ouput 8 points)
K7M-DT30U 4627007200 AC100/240V Power supply, DC24V Input 18 points, Transistor Ouput 12 points)
K7M-DT40U 4627007300 AC100/240V Power supply, DC24V Input 24 points, Transistor Ouput 16 points)
K7M-DT60U 4627007400 AC100/240V Power supply, DC24V Input 36 points, Transistor Ouput 24 points)
K7M-DT20U/DC 4627008700 DC24V Power supply, DC24V Input 12 points, Transistor Ouput 8 points)
K7M-DT30U/DC 4627008800 DC24V Power supply, DC24V Input 18 points, Transistor Ouput 12 points)
K7M-DT40U/DC 4627008900 DC24V Power supply, DC24V Input 24 points, Transistor Ouput 16 points)
K7M-DT60U/DC 4627009000 DC24V Power supply, DC24V Input 36 points, Transistor Ouput 24 points)
Main Unit
(GM7U)
G7M-DR20U 4627009500 AC100/240V Power supply DC24V Input 12 points, Relay Output 8 points)
G7M-DR30U 4627009900 AC100/240V Power supply DC24V Input 18 points, Relay Output 12 points)
G7M-DR40U 4627010300 AC100/240V Power supply DC24V Input 24 points, Relay Output 16 points)
G7M-DR60U 4627010700 AC100/240V Power supply DC24V Input 36 points, Relay Output 24 points)
G7M-DR20U/DC 4627011100 DC24V Power supply, DC24V Input 12 points, Relay Output 8 points)
G7M-DR30U/DC 4627011500 DC24V Power supply, DC24V Input 18 points, Relay Output 12 points)
G7M-DR40U/DC 4627011900 DC24V Power supply, DC24V Input 24 points, Relay Output 16 points)
G7M-DR60U/DC 4627012300 DC24V Power supply, DC24V Input 36 points, Relay Output 24 points)
G7M-DT20U(N) 4627009700 AC100/240V Power supply, DC24V Input 12 points, NPN Transistor Ouput 8 points)
G7M-DT30U(N) 4627010100 AC100/240V Power supply, DC24V Input 18 points, NPN Transistor Ouput 12 points)
G7M-DT40U(N) 4627010500 AC100/240V Power supply, DC24V Input 24 points, NPN Transistor Ouput 16 points)
G7M-DT60U(N) 4627010900 AC100/240V Power supply, DC24V Input 36 points, NPN Transistor Ouput 24 points)
G7M-DT20U(N)/DC 4627011300 DC24V Power supply, DC24V Input 12 points, NPN Transistor Ouput 8 points)
G7M-DT30U(N)/DC 4627011700 DC24V Power supply, DC24V Input 18 points, NPN Transistor Ouput 12 points)
G7M-DT40U(N)/DC 4627012100 DC24V Power supply, DC24V Input 24 points, NPN Transistor Ouput 16 points)
G7M-DT60U(N)/DC 4627012500 DC24V Power supply, DC24V Input 36 points, NPN Transistor Ouput 24 points)
G7M-DT20U(P) 4627009800 AC100/240V Power supply, DC24V Input 12 points, NPN Transistor Ouput 8 points)
G7M-DT30U(P) 4627010200 AC100/240V Power supply, DC24V Input 18 points, NPN Transistor Ouput 12 points)
G7M-DT40U(P) 4627010600 AC100/240V Power supply, DC24V Input 24 points, NPN Transistor Ouput 16 points)
G7M-DT60U(P) 4627011000 AC100/240V Power supply, DC24V Input 36 points, NPN Transistor Ouput 24 points)
G7M-DT20U(P)/DC 4627011400 DC24V Power supply, DC24V Input 12 points, PNP Transistor Ouput 8 points)
G7M-DT30U(P)/DC 4627011800 DC24V Power supply, DC24V Input 18 points, PNP Transistor Ouput 12 points)
G7M-DT40U(P)/DC 4627012200 DC24V Power supply, DC24V Input 24 points, PNP Transistor Ouput 16 points)
G7M-DT60U(P)/DC 4627012600 DC24V Power supply, DC24V Input 36 points, PNP Transistor Ouput 24 points)
Digital I/O G7E-DR08A 4627007500 DC24V input 4 points, Relay output 4 points, Slim size (For K120S, GM7U Only)
G7E-DR10A 4627002500 DC24V input 6 points, Relay output 4 points (For K80S, K120S, GM7, GM7U)
G7E-DR20A 4627004500 DC24V input 12 points, Relay output 8 points (For K80S[Over Version 1.7], K120S, GM7U Only)
G7E-DC08A 4627006200 DC24V Input 8 Points, Slim size (For K120S, GM7U Only)
G7E-RY08A 4627006300 Relay Output 8 Points, Slim Size (For K120S, GM7U Only)
G7E-RY16A 4627009400 Expansion Module Relay Output 16 Points, (For K120S, GM7U Only)
G7E-TR10A 4627004600 Expansion Module Transistor Output 10 Points (For K80S[Over Version 1.7], K120S, GM7U Only)
Analog I/O G7F-ADHA 4627002600 Analog  Input 2Ch, Analog Output 1Ch (For K80S, K120S, GM7, GM7U)
G7F-ADHB 4627006700 Analog  Input 2Ch, Analog Output 2Ch, Slim Size (For K120S & GM7U Only)
G7F-AD2A 4627004000 Analog  Input 4Ch (For K80S[Over Version 1.4], K120S, GM7, GM7U)
G7F-AD2B 4627007000 Analog  Input 4Ch, Slim Size (For K120S, GM7, GM7U Only)
G7F-DA2I 4627004900 Analog Current Output 4Ch (For K120S, GM7U Only)
G7F-DA2V 4627006500 Analog Voltage Output 4Ch, Slim size (For K120S, GM7U Only)
G7F-AT2A 4627002700 Analog Timer (0 ~ 200) 4 ponits (For K80S[Over Version 1.8], K120S, GM7, GM7U Only)
G7F-RD2A 4627006600 Resistive Temperature Detectors (4Ch.), Slim Size (For K120S, GM7U Only)
Communication G7L-CUEB 4627002900 RS-232C Communication Module(Modem function available)
G7L-CUEC 4627002800 RS-422(485) Communication Module
G7L-FUEA 4627003900 Fieldbus Interface Module (Fnet)
G7L-PBEA 4627003100 Profibus-DP slave interface module(Pnet)
G7L-DBEA 4627004300 DeviceNet slave interface module (Dnet)
G7L-RUEA 4627004700 Fieldbus Interface Module (Rnet) for Remote I/O
RTC G7E-RTCA  4627003300 Real Time Clock Pack
Memory G7M-M256 4627003200 Flash Memory Pack(256KBytes) For Program Backup (For K80S, GM7 Only)
G7M-M256B 4627005000 Flash Memory Pack(256KBytes) For Program Backup (For K120S, GM7U Only)
Cable K1C-50A 4667000100 Computer - PLC Cable RS-232C
K200S / GM6    
K200S CPU K3P-07AS 4664000100 CPU Module, User Program Memory 7 K steps, Max. 384 I/O, Built-in RS-232C
K3P-07BS 4664000800 CPU Module, User Program Memory 7 K steps, Max. 384 I/O, Built-in RS-422, PID, RTC
K3P-07CS 4664000900 CPU Module, User Program Memory 7 K steps, Max. 384 I/O, Built-in RS-232C, PID, RTC, HSC
GM6 CPU GM6-CPUA 4664003600 CPU Module, User Program Memory 68 Kbyte, Max. 384 I/O, Built-in RS-232C
GM6-CPUB 4664003700 CPU Module, User Program Memory 68 Kbyte, Max. 384 I/O, Built-in RS-422, PID, RTC
GM6-CPUC 4664003800 CPU Module, User Program Memory 68 Kbyte, Max. 384 I/O, Built-in RS-232C, PID, RTC, HSC
Power Supply GM6-PAFA 4664007400 AC Input(Free), Output: DC5V 2A, DC24V 0.3A
GM6-PAFB 4664007500 AC Input(Free), Output: DC5V 2A, DC15V 0.5A, DC-15 0.3A (When using analog module)
GM6-PAFC 4664004500 AC Input(Free), Output: DC5V 3.5A, DC24V 0.3A (For 12 slot base board)
GM6-PA2A 4664007800 AC 220V Only, Output: DC 5V 6A
GM6-PDFB 4664004600 DC 12/24V Input, Output: DC 5V 2A
GM6-PDFA 4664004400 DC 12/24V Input, Output: DC 5V 3A, DC 15V 0.5A, DC-15V 0.2A (When using analog module)
Base Board GM6-B04M 4664003900 4 slots base board (Not expandable)
GM6-B06M 4664004000 6 slots base board (Not expandable)
GM6-B08M 4664004100 8 slots base board (Not expandable)
GM6-B12M 4664004200 12 slots base board, Comm I/F module installation: Slot 0~7 (Not expandable)
DC Input module G6I-D21A 4664005300 DC12/24V Input 8 points(Current Sink/Source Type)
G6I-D22A 4664007600 DC12/24V Input 16 points(Current Sink/Source Type)
G6I-D22B 4664004700 DC12/24V Input 16 points(Current Source Type)
G6I-D24A 4664005200 DC12/24V Input 32 points(Current Sink/Source Type)
G6I-D24B 4664004800 DC12/24V Input 32 points(Current Source Type)
AC Inuput module G6I-A11A 4664004900 AC110V Input 8 points
G6I-A21A 4664005000 AC220V Input 8 points
Relay output module G6Q-RY1A 4664006000 Relay Output 8 points(DC 12/24V, AC220 2A)
G6Q-RY2A 4664005400 Relay Output 16 points(DC 12/24V, AC220 2A)
G6Q-RY2B 4664010500 Relay Output 16 points(DC 12/24V, AC220 2A), Surge killer included
Transistor output module G6Q-TR2A 4664005600 Tr.(NPN Type) Output 16 points(DC12/24V 0.5A)
G6Q-TR2B 4664005800 Tr.(PNP Type) Output 16 points(DC12/24V 0.5A)
G6Q-TR4A 4664005700 Tr.(NPN Type) Output 32 points(DC12/24V 0.1A)
G6Q-TR4B 4664005900 Tr.(PNP Type) Output 32 points(DC12/24V 0.1A)
Triac output module G6Q-SS1A 4664005500 SSR(Current Sink Type) Output 8 points(AC 100~240V 1A)
I/O hybrid module G6H-DR2A 4664006100 Transistor Input 8 points / Relay Output 8 points
Analog I/O Module G6F-AD2A 4664006200 Analog Input 4 Channels, DC1~5V, DC0~10V, DC-10~+10V, DC4~20mA
G6F-DA2V 4664006300 Analog Output 4 Channels, DC-10~+10V
G6F-DA2I 4664006400 Analog Output 4 Channels, DC4~20mA
Thermocouple input module G6F-TC2A 4664007700 Thermocouple Input, 4 Channels(Type : K, J, E, T, B, R, S)
HSC module G6F-HSCA 4664006500 High Speed Count Module, 1 Channel(Range : 0~16,777,215)
G6F-HO1C 4664010800 HSC Module, 2 Channel, 200kpps (Range : -2,147,483,648~2,147,483,648)
G6F-HD1C 4664010900 HSC Module, 2 Channel, 500kpps (Range : -2,147,483,648~2,147,483,648)
Positioning module G6F-PP1O 4664008500 Position Module, 1 axis, Pulse Output, Max. 200Kpps (Open Collector Type)
G6F-PP2O 4664008600 Position Module, 2 axis, Pulse Output, Max. 200Kpps (Open Collector Type)
G6F-PP3O 4664008700 Position Module, 3 axis, Pulse Output, Max. 200Kpps (Open Collector Type)
G6F-PP1D 4664008200 Position Module, 1 axis, Pulse Output, Max. 500Kpps (Line Drive Type)
G6F-PP2D 4664008300 Position Module, 2 axis, Pulse Output, Max. 500Kpps (Line Drive Type)
G6F-PP3D 4664008400 Position Module, 3 axis, Pulse Output, Max. 500Kpps (Line Drive Type)
Communication Module G6L-FUEA 4664006700 Fieldbus(F-net) Master Module, 1Mbps(Mounted on I/O slot)
G6L-RBEA 4664003500 Fieldbus(F-net) Slave Module, 1Mbps(Mounted on CPU slot)
G6L-DUEA 4664007000 Device-net Module
G6L-RUEA 4664007900 Fieldbus(R-net) Master Module, 1Mbps(Mounted on I/O slot)
G6L-PUEA 4664007200 Profibus-DP Master Module, (1kbyte Memory)
G6L-PUEB 4664007300 Profibus-DP Master Module, (7kbyte Memory)
G6L-CUEB 4664006800 Computer Communication(RS-232C 1 channel)
G6L-CUEC 4664006900 Computer Communication(RS-422 1 channel)
G6L-EUTB 4664009800 Ethernet Module 10/100 BASE-Tx, UTP (Open Type)
G6L-EUFB 4664009900 Ethernet Module 100 BASE-Fx, Fiber Optic (Open Type)
Dummy Module GM6-DMMA 4664005100 Dummy Module for Empty I/O Slots
Battery GM/MK 09910000271 BATT,LITHIUM,XL-050FCW/SB-AA02(Con),3.6V,1200mAh
K300S / GM4    
K300S CPU K4P-15AS 4631001900 Max. 1,024 I/O, Program Memory 15K steps
GM4 CPU GM4-CPUA 4631006400 Max. 2,048 I/O, Program Memory 128K, Data memory 52K
GM4-CPUB 4631012500 Max. 2,048 I/O, Program Memory 128K, Data memory 52K
GM4-CPUC 4631013800 Max  3,584 I/O, Program Memory 1M, Data memory 428K
Main base GM4-B04M 4631006600 4 slots main base board
GM4-B06M 4631006800 6 slots main base board
GM4-B08M 4631007000 8 slots main base board
GM4-B12M 4631007100 12 slots main base board
Main base
(High function)
GM4-B4MH 4631013900 4 slots main base board (Only for GM4-CPUC)
GM4-B6MH 4631014000 6 slots main base board (Only for GM4-CPUC)
GM4-B8MH 4631014100 8 slots main base boarde (Only for GM4-CPUC)
Expansion base GM4-B04E 4631006500 4 slots main base board
GM4-B06E 4631006700 6 slots main base board
GM4-B08E 4631006900 8 slots main base board
Expansion base
(High function)
GM4-B4EH 4631014200 4 slots main base board (Only for GM4-CPUC)
GM4-B6EH 4631014300 6 slots main base board (Only for GM4-CPUC)
GM4-B8EH 4631014400 8 slots main base board (Only for GM4-CPUC)
Expansion cable G4C-E041 4631011700 Expansion cable(0.4m) between Master and Expansion Base 
G4C-E121 4631011800 Expansion cable(1.2m) between Master and Expansion Base 
G4C-E301 4631011900 Expansion cable(3.0m) between Master and Expansion Base 
Expansion cable
(High function)
G4C-E061 4631015400 Expansion cable(0.6m) between Master and Expansion Base (Only for GM4-CPUC)
G4C-E601 4631015600 Expansion cable(6.0m) between Master and Expansion Base (Only for GM4-CPUC)
G4C-E102 4631015700 Expansion cable(10.0m) between Master and Expansion Base (Only for GM4-CPUC)
G4C-E152 4631015800 Expansion cable(15.0m) between Master and Expansion Base (Only for GM4-CPUC)
Power Supply Module GM4-PA1A 4631007300 AC110V input, DC5V 4A, DC24V 0.7A
GM4-PA2A 4631007700 AC220V, DC5V 4A, DC24V 0.7A
GM4-PA2C 4631013200 AC220V, DC5V 6A
GM4-PD3A 4631007800 DC24V, DC5V 3A
DC Input module G4I-D22A 4631008200 16 points DC12/24V (Current Sink/Source Type)
G4I-D22B 4631008300 16 points DC12/24V (Current Source Type)
G4I-D22C 4630012600 16 points DC24V (Current Sink/Source Type)
G4I-D24A 4631008800 32 points DC12/24V (Current Sink/Source Type)
G4I-D24B 4631008400 32 points DC12/24V (Current Source Type)
G4I-D24C 4630012700 32 points DC24V (Current Sink/Source Type)
G4I-D28A 4631008700 64 points DC12/24V (Current Sink/Source Type)
AC Input module G4I-A12A 4631008000 AC110V Input 16 points
G4I-A22A 4631008100 AC220V Input 16 points
Relay output module G4Q-RY2A 4631008900 Relay Output 16 points(AC 240V, DC24V 2A)
Transistor output module G4Q-TR2A 4631009100 Tr.(NPN Type) Output 16 points(DC12/24V 0.5A, Surge killer included)
G4Q-TR2B 4631009400 Tr.(PNP Type) Output 16 points(DC12/24V 0.5A, Surge killer included)
G4Q-TR4A 4631009200 Tr.(NPN Type) Output 32 points(DC12/24V 0.1A, Surge killer included)
G4Q-TR4B 4631009500 Tr.(PNP Type) Output 32 points(DC12/24V 0.1A, Surge killer included)
G4Q-TR8A 4631009600 Tr.(NPN Type) Output 64 points(DC12/24V 0.1A, Surge killer included)
Triac output module G4Q-SS2A 4631009000 SSR(NPN Type) Output 16 points(AC100~240V 1A, Surge killer included)
G4Q-SS2B 4631009300 SSR(PNP Type) Output 16 points(AC100~240V 0.6A, Surge killer included)
I/O Hybrid module G4H-DR2A 4631008500 8 points DC12/24V input, Relay Output 8 points
G4H-DT2A 4631008600 8 points DC12/24V input, Tr. Output 8 points
Analog I/O Module G4F-AD2A 4631009700 Analog Input 4 Channels, DC±10V, DC±5, DC±20mA
G4F-AD3A 4631010200 Analog Input 8 Channels, DC1~5V, DC4~20mA, DC0~10V
G4F-DA1A 4631009900 Analog Output 2 Channels, DC±10V, DC4~20mA
G4F-DA3V 4631010300 Analog Output 8 Channels, DC-10~+10V
G4F-DA3I 4631010500 Analog Output 8 Channels, DC4~20mA
G4F-DA2V 4631010400 Analog Output 4 Channels, DC-10~+10V
G4F-DA2I 4631010600 Analog Output 4 Channels, DC4~20mA
HSC module G4F-HSCA 4631012000 High Speed Count Module, 1 Channel(Range : 0~16,777,215)
G4F-HO1C 4631017100 HSC Module, 2CHs, 200kpps, Counting Range: -2,147,483,648~+2,147,483,647, Open Collector Type
G4F-HD1C 4631017200 HSC Module, 2CHs, 500kpps, Counting Range: -2,147,483,648~+2,147,483,647, Line Driver Type
Positioning module G4F-PP1O 4631012600 Position Module, 1 axis, Pulse Output, Max. 200Kpps (Open Collector Type)
G4F-PP2O 4631012700 Position Module, 2 axis, Pulse Output, Max. 200Kpps (Open Collector Type)
G4F-PP3O 4631012800 Position Module, 3 axis, Pulse Output, Max. 200Kpps (Open Collector Type)
G4F-PP1D 4631012900 Position Module, 1 axis, Pulse Output, Max. 1Mpps (Line Drive Type)
G4F-PP2D 4631013000 Position Module, 2 axis, Pulse Output, Max. 1Mpps (Line Drive Type)
G4F-PP3D 4631013100 Position Module, 3 axis, Pulse Output, Max. 1Mpps (Line Drive Type)
Thermocouple input module G4F-TC2A 4631010100 Thermocouple Input, 4 Channels(Type : K, J, E, T, B, R, S)
Temperature control module G4F-TMCA 4631010700 Temperature control (AI/AO=2/2Ch) PID 2 loops, 2-point digital output
RTD input module G4F-RD2A 4631010000 Resistive Temperature Detectors, 4 Channels, 3-wire(Range : -200~600℃)
PID control module G4F-PIDB 4631012400 Max. 16 loops control(Autotuning), Digital output 16 points
Analog timer module G4F-AT3A 4631009800 Analog Timer, 8 points(On-delay Operation)
Interrupt module G4F-INTA 4631007900 DC Interrupt Input 8 points
Communication Module G4L-FUEA 4631011000 Fieldbus(F-net) Master Module, 1Mbps(Mounted on I/O slot)
G4L-FUOA 4629001800 Fieldbus(F-net) Master Module, 1Mbps(For Optic Cable)
G4L-RBEA 4631011100 Fieldbus(F-net) Remote Module, 1Mbps(Mounted on CPU slot)
G4L-CUEA 4631011200 Computer Communication(RS232C/485 each 1 channel)
G4L-DUEA 4631011300 DeviceNet Master Module, Max. 500kbps
G4L-PUEA 4631011500 Profibus-DP Master Module (1K) (Configuration tool : sycon)
G4L-PUEB 4631011600 Profibus-DP Master Module (7K)
G4L-PUEC 4631017600 Profibus-DP Master Module (7K) (Configuration tool : proficon)
G4L-RUEA 4631013500 Fieldbus(R-net) Master Module, 1Mbps(Mounted on I/O slot)
G4L-EUTB 4631014500 Ethernet Module 10/100 BASE-Tx, UTP (Open Type)
G4L-EUFB 4631014600 Ethernet Module 100 BASE-Fx, Fiber Optic (Open Type)
G4L-EU5B 4631014700 Ethernet Module 10 BASE-5, AUI (Open Type)
G4L-EUTC 4631014800 Ethernet Module 10/100 BASE-Tx, UTP (Dedicated Master)
G4L-EUFC 4631014900 Ethernet Module 100 BASE-Fx, Fiber Optic (Dedicated Master)
G4L-EU5C 4631015000 Ethernet Module 10 BASE-5, AUI (Dedicated Master)
G4L-ERTC 4631015100 Ethernet Module 10/100 BASE-Tx, UTP (Dedicated Slave)
G4L-ERFC 4631015200 Ethernet Module 100 BASE-Fx, Fiber Optic (Dedicated Slave)
G4L-ER5C 4631015300 Ethernet Module 10 BASE-5, AUI (Dedicated Slave)
Memory G4M-M032 4631007200 Memoty pack for Back-up, 32 K steps
Dummy Module GM4-DMMA 4631012300 Dummimodule fro Empty I/O Slots
Smart I/O (Stand alone type)    
Modbus GSL-TR4A 4706001600  32 Tr.(Sink) Output, 0.1A, Modbus(RS-422/485), Fixed terminal block
GSL-TR2A 4706001400  16 Tr.(Sink) Output, 0.1A, Modbus(RS-422/485), Fixed terminal block
GSL-RY2A 4706001700  16 Ry. Output, Modbus(RS-422/485), Fixed terminal block
GSL-DT4A 4706001800  16 DC Input(Sink/Source) / 16 Tr. Output(Sink), 0.1A, Modbus(RS-422/485), Fixed terminal block
GSL-D24A 4706001500  32 DC Input(Sink/Source), Modbus(RS-422/485), Fixed terminal block
GSL-D22A 4706001300  16 DC Input(Sink/Source), Modbus(RS-422/485), Fixed terminal block
Rnet GRL-TR4A(N) 4706000433  32 Tr.(Sink) Output, 0.1A, Rnet, Fixed terminal block
GRL-TR4C 47060137  32 Tr.(Source) Output, 0.5A, Rnet, Removable terminal block
GRL-TR4C1 47060138  32 Tr.(Sink) Output, 0.5A, Rnet, Removable terminal block
GRL-TR2A(N) 4706000333  16 Tr.(Sink) Output, 0.1A, Rnet, Fixed terminal block
GRL-TR2C 47060135  16 Tr.(Source) Output, 0.5A, Rnet, Removable terminal block
GRL-TR2C1 47060136  16 Tr.(Sink) Output, 0.5A, Rnet, Removable terminal block
GRL-RY2A(N) 4706000533  16 Ry. Output, Rnet, Fixed terminal block
GRL-RY2C 47060139  16 Ry. Output, Rnet, Removable terminal block
GRL-DT4A(N) 4706000633  16 DC Input(Sink/Source) / 16 Tr. Output(Sink), 0.1A, Rnet, Fixed terminal block
GRL-DT4C 47060140  16 DC Input(Sink/Source) / 16 Tr. Output(Sink), 0.5A, Rnet, Removable terminal block
GRL-DT4C1 47060141  16 DC Input(Sink/Source) / 16 Tr. Output(Sink), 0.5A, Rnet, Removable terminal block
GRL-D22A(N) 4706000133  16 DC Input(Sink/Source), Rnet, Fixed terminal block
GRL-D22C 47060133  16 DC Input(Sink/Source), Rnet, Removable terminal block
GRL-D24A(N) 4706000233  32 DC Input(Sink/Source), Rnet, Fixed terminal block
GRL-D24AC 47060134  32 DC Input(Sink/Source), Rnet, Removable terminal block
Profibus DP GPL-TR4C1 4706007700  32 Tr.(Sink) Output, 0.5A, Profibus-DP, Removable terminal block
GPL-TR4C 4706004900  32 Tr.(Source) Output, 0.5A, Profibus-DP, Removable terminal block
GPL-TR2C1 4706008500  16 Tr.(Sink) Output, 0.5A, Profibus-DP, Removable terminal block
GPL-TR2C 4706004800  16 Tr.(Source) Output, 0.5A, Profibus-DP, Removable terminal block
GPL-RY2C 4706005100  16 Ry. Output, Profibus-DP, Removable terminal block
GPL-DT4C1 4706007900  16 DC Input(Sink/Source) / 16 Tr. Output(Sink), 0.5A, Profibus-DP, Removable terminal block
GPL-DT4C 4706005000  16 DC Input(Sink/Source) / 16 Tr. Output(Source), 0.5A, Profibus-DP, Removable terminal block
GPL-D24C 4706004700  32 DC Input(Sink/Source), Profibus-DP, Removable terminal block
GPL-D22C 4706004600  16 DC Input(Sink/Source), Profibus-DP, Removable terminal block
GPL-DV4C 4706012500  Analog Voltage output, 4 channels, Profibus-DP, Removable terminal block
GPL-DC4C 4706012600  Analog Current output, 4 channels, Profibus-DP, Removable terminal block
GPL-AV8C 4706012300  Analog Voltage input, 8 channels, Profibus-DP, Removable terminal block
GPL-AC8C 4706012400  Analog Current input, 8 channels, Profibus-DP, Removable terminal block
DeviceNet GDL-TR4C1 4706008100  32 Tr.(Sink) Output, 0.5A, DeviceNet, Removable terminal block
GDL-TR4C1(Quick Mode) 4706011600  32 Tr.(Sink) Output, 0.5A, DeviceNet, (Quick/Dummy mode), Removable terminal block
GDL-TR4C 4706005500  32 Tr.(Source) Output, 0.5A, DeviceNet, Removable terminal block
GDL-TR4C(Quick Mode) 4706010900  32 Tr.(Source) Output, 0.5A, DeviceNet, (Quick/Dummy mode), Removable terminal block
GDL-TR4B 4706006100  32 Tr.(Source) Output, 0.5A, DeviceNet, Fixed terminal block
GDL-TR4B(Quick Mode) 4706010400  32 Tr.(Source) Output, 0.5A, DeviceNet, (Quick/Dummy mode), Fixed terminal block
GDL-TR2C1 4706008700  16 Tr.(Sink) Output, 0.5A, DeviceNet, Removable terminal block
GDL-TR2C1(Quick Mode) 4706011500  16 Tr.(Sink) Output, 0.5A, DeviceNet, (Quick/Dummy mode), Removable terminal block
GDL-TR2C 4706005400  16 Tr.(Source) Output, 0.5A, DeviceNet, Removable terminal block
GDL-TR2C(Quick Mode) 4706010800  16 Tr.(Source) Output, 0.5A, DeviceNet, (Quick/Dummy mode), Removable terminal block
GDL-TR2B(Quick Mode) 4706010300  16 Tr.(Source) Output, 0.5A, DeviceNet, (Quick/Dummy mode), Fixed terminal block
GDL-TR2A1(Quick Mode) 4706011200  16 Tr.(Sink) Output, 0.5A, DeviceNet, (Quick/Dummy mode), Fixed terminal block
GDL-RY2C 4706005700  16 Ry. Output, DeviceNet, Removable terminal block
GDL-RY2C(Quick Mode) 4706011100  16 Ry. Output, DeviceNet, (Quick/Dummy mode), Removable terminal block
GDL-DT4C1 4706008300  16 DC Input(Sink/Source) / 16 Tr. Output(Sink), 0.5A, DeviceNet, Removable terminal block
GDL-DT4C1(Quick Mode) 4706011700  16 DC Input(Sink/Source) / 16 Tr. Output(Sink), 0.5A, DeviceNet, (Quick/Dummy mode), Removable terminal block
GDL-DT4C 4706005600  16 DC Input(Sink/Source) / 16 Tr. Output(Sourc), 0.5A, DeviceNet, Removable terminal block
GDL-DT4C(Quick Mode) 4706011000  16 DC Input(Sink/Source) / 16 Tr. Output(Sourc), 0.5A, DeviceNet, (Quick/Dummy mode), Removable terminal block
GDL-DT4B(Quick Mode) 4706010500  16 DC Input(Sink/Source) / 16 Tr. Output(Source), 0.5A, DeviceNet, (Quick/Dummy mode), Fixed terminal block
GDL-DT4A 4706004300  16 DC Input(Sink/Source) / 16 Tr. Output(Sink), 0.1A, DeviceNet, Fixed terminal block
GDL-DT4A(Quick Mode) 4706010100  16 DC Input(Sink/Source) / 16 Tr. Output(Sink), 0.1A, DeviceNet, (Quick/Dummy mode), Fixed terminal block
GDL-D24C 4706005200  32 DC Input(Sink/Source), DeviceNet, Removable terminal block
GDL-D24C(Quick Mode) 4706010700  32 DC Input(Sink/Source), DeviceNet, (Quick/Dummy mode), Removable terminal block
GDL-D22C 4706005300  16 DC Input(Sink/Source), DeviceNet, Removable terminal block
GDL-D22C(Quick Mode) 4706010600  16 DC Input(Sink/Source), DeviceNet, (Quick/Dummy mode), Removable terminal block
GDL-D22A(Quick Mode) 4706009700  16 DC Input(Sink/Source), DeviceNet, (Quick/Dummy mode), Fixed terminal block
Smart I/O (Extendable type)    
Profibus DP XPL-BSSA 4706013000  Profibus DP adapter
DeviceNet XDL-BSSA 4706013100  DeviceNet adapter
Modbus TCP XEL-BSSA 4706015900  Modbus TCP adapter
Ethernet I/P XEL-BSSB 4706016000  Ethernet IP adapter 
Rnet XRL-BSSA 4706015800  Rnet adapter

 

© Copyright 2011 Pitesco Vietnam, All right reserved.
Địa chỉ : 21 Đường 12 Khu Dân Cư Vạn Phúc , Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức

Điện thoại : 0979.349.375

Email : tu@pitesvietnam.com

Website : www.flowmeters-vietnam.com