Chào mừng quý khách đến với Flowmeters Vietnam

+84 979.349.375

Ho tro truc tuyen

Click here to chat Skype Me™!
Click here to chat Skype Me™!
 
 Sales & Technical
09 1177 1919

 

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến yếu tố nào khi lựa chọn Flowmeters Vietnam?
1. Chất lượng, 0 votes (0 %)
2. Giá cả, 0 votes (0 %)
3. Phong cách phục vụ, 0 votes (0 %)
4. Thân thiện, 1 vote (100 %)
Total votes: 1

Thống kê website

  • Thành viên online Thành viên online
    • Tổng cộng Đang online 16
    • Khách Khách 16
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng cộng Lượt truy cập 2172505

Kho

Rockwell automation Vietnam_Allen Bradley Vietnam 

Đăng bởiAdmin
1756-A10 I/O Chassis for 1756 I/O modules, 10 slots rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-A13 I/O Chassis for 1756 I/O modules, 13 slots rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-A17 I/O Chassis for 1756 I/O modules, 17 slots rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-A4 I/O Chassis for 1756 I/O modules, 4 slots rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-A7 I/O Chassis for 1756 I/O modules, 7 slots rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-CNB/D Bridge module rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-DHRIO ControlLogix Data Highway Plus-Remote I/O Communication Interface Module rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-DNB DeviceNet communication bridge module rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-ENBT EtherNet/IP communication bridge module, copper rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-ENET ControlLogix Communication Module rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-IA16 Input Module, 120 VAC,16 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-IA16I Input Module, 120 VAC, Isolated, 6 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-IA32 Input Module, 120 VAC,32 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-IA8D Input Module, 120 VAC, Diagnostic, 8 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-IB16 Input Module, 12/24 VDC, Sink, 16 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-IB16D Input Module, 12/24 VDC, Sink, Diagnostic, 16 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-IB16I Input Module, 12/24 VDC, Sink/Source, Isolated, 16 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-IB16ISOE Input Module, 24/48 VDC, Sink/Source, Isolated, Sequence of Events,16 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-IB32 Input Module, 12/24 VDC, Sink, 32 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-IC16 Input Module, 48 VDC, Sink, 16 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-IF16 Analog Input, Voltage, 16 ch. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-IF6CIS Analog Input, Current Sourcing, Isolated, 6 ch. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-IF6I Analog Input, Voltage, Isolated, 6 ch. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-IF8 Analog Input, Voltage, 8 ch. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-IG16 Input Module, 5 VDC, Source, 16 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-IH16I Input Module, 125 VDC, Sink/Source, Isolated, 16 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-IH16ISOE Input Module, 125 VDC, Sink/Source, Isolated, Sequence of Events, 16 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-IM16I Input Module, 240 VAC, Isolated,16 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-IN16 Input Module, 24 VAC,16 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-IR6I RTD Input, Isolated, 6 ch. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-IT6I Thermocouple Input, Isolated, B, E, J, K, R, S, T, N, C; 6 ch., 1 CJC rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-IT6I2 Thermocouple Input, Isolated, B, E, J, K, R, S, T, N, C, L, D; 6 ch., 2 CJC rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-IV16 Input Module, 12/24 VDC, Source, 16 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-IV32 Input Module, 12/24 VDC, Source, 32 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-L1 ControlLogix Processor, 160 K Memory, Expandable rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-L1M1 ControlLogix Processor, 512K Expansion Memory rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-L1M2 ControlLogix Processor, 1M Expansion Memory rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-L55 ControlLogix Processor rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-L55M12 ControlLogix Processor, 750K Memory, 208K I/O rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-L55M13 ControlLogix Processor, 1536K Memory, 208K I/O rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-L55M14 ControlLogix Processor, 3584K Memory, 208K I/O rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-L55M16 ControlLogix Processor, 7680K Memory, 208K I/O rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-L55M22 ControlLogix Processor, 750K Memory, 208K I/O, 750K Non-volatile rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-L55M23 ControlLogix Processor, 1536K Memory, 208K I/O, 1.5M Non-volatile rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-L55M24 ControlLogix Processor, 3584K Memory, 208K I/O, 3.5M Non-volatile rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-L61 ControlLogix Processor, 2048K Memory, 478K I/O, 64M Non-volatile rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-L61S ControlLogix Processor, 2048K Memory (1024M Safety), 478K I/O, 64M Flash rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-L62 ControlLogix Processor, 4096K Memory, 478K I/O, 64M Non-volatile rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-L63 ControlLogix Processor, 8196K Memory, 478K I/O, 64M Non-volatile rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-L64 ControlLogix Processor, 16,384K Memory, 478K I/O, 64M Non-volatile rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-LSP ControlLogix GuardLogix Safety Partner Controller rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-M02AE Analog servo interface drives with quadrature feedback rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-M08SE ControlLogix SERCOS interface module 8 axis rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-OA16 Output Module, 120/240 VAC, 16 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-OA16I Output Module, 120/240 VAC, Isolated, 16 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-OA8 Output Module, 120/240 VAC, 8 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-OA8D Output Module, 120 VAC, Diagnostic, 8 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-OA8E Output Module, 120 VAC, Electronic Fuse, 8 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-OB16 ControlLogix DC Digital Output Module 16 Diagnostic Outputs (8 points/group)... rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-OB16D Output Module, 12/24 VDC, Source, Diagnostic, 16 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-OB16E Output Module, 12/24 VDC, Source, Electronic Fuse, 16 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-OB16I Output Module, 12/24 VDC, Sink/Source, Isolated, 16 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-OB32 Output Module, 12/24 VDC, Source, 32 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-OB8 Output Module, 12/24 VDC, Source, 8 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-OB8EI Output Module, 12/24 VDC, Source, Isolated, Electronic Fuse, 8 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-OB8I Output Module, 12/24 VDC, Source, Isolated, 8 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-OC8 Output Module, 48 VDC, Source, 8 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-OF4 Analog Output, Voltage/Current, 4 ch. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-OF6CI Analog Output, Current, Isolated, 6 ch. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-OF6VI Analog Output, Voltage, Isolated, 6 ch. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-OF8 Analog Output, Voltage/Current, 8 ch. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-OG16 Output Module, 5 VDC, 16 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-OH8I Output Module, 120 VDC, Sink/Source, Isolated, 8 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-ON8 Output Module, 24 VAC, 8 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-OV16E Output Module, 12/24 VDC, Sink, Electronic Fuse, 16 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-OV32E Output Module, 12/24 VDC, Sink, Electronic Fuse, 32 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-OW16I Output Module, Relay, Isolated, 16 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-OX8I Output Module, Relay, Isolated, 8pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-PA72 Power Supply, 120/240 VAC, Series A/B/C; PA72 /A, PA72 /B, PA72 /C rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-PA75 Power Supply, 120/240 VAC, Series A/B; PA75 /A, PA75 /B rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-PA75R Power Supply, 120/240 VAC, Redundant,Series B rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-PB72 Power Supply, 24 VDC, Series A/B/C; PB72 /A, PB72 /B, PB72 /C rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-PB75 Power Supply, 24 VDC, Series B; PB75 /B rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-PB75R Power Supply, 24 VDC, Redundant, Series B rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-PC75 Power Supply, 48 VDC, Series B; PB75 /B rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1756-PH75 Power Supply, 125 VDC, Series B; PH75 /B rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
    rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-A1B I/O chassis for 1771 I/O modules, 4 slots rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-A2B I/O chassis for 1771 I/O modules, 8 slots rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-A3B I/O chassis for 1771 I/O modules, 12 slots, Rack mount rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-A3B1 I/O chassis for 1771 I/O modules, 12 slots rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-A4B I/O chassis for 1771 I/O modules, 16 slots rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-AM1 I/O chassis with integral remote I/O adapter and power supply, 1 slot rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-AM2 I/O chassis with integral remote I/O adapter and power supply, 2 slot rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-DB PLC BASIC Module rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-IA Input Module, 120 VAC/DC, 8 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-IAD Input Module, 120 VAC/DC, 16 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-IAN Input Module, 120 VAC/DC, 32 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-IB Input Module, 10-30 VDC Sink, 8 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-IBD Input Module, 10-30 VDC Sink, 16 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-IBN Input Module, 10-30 VDC Sink, 32 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-IC Input Module, 40-60 VDC Sink, 8 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-ICD Input Module, 20-60 VDC Sink, 16 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-ID Input Module, 120 VAC/DC, Isolated, 6 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-ID01 Input Module, 220 VAC/DC, Isolated, 6 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-ID16 Input Module, 120 VAC/DC, Isolated, 16 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-IFE Analog Input, Voltage/Current, 8 ch. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-IFF Analog Input, Voltage/Current, Fast Response, 8 ch. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-IFMS Analog Input, Millivolt, Fast Response, 8 ch. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-IG Input Module, 5 VDC, 8 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-IGD Input Module, 5 VDC, 16 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-IH Input Module, 24-50 VDC Sink, 8 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-IL Analog Input, Voltage/Current, Isolated, 8 ch. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-IM Input Module, 220 VAC/DC, 8 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-IMD Input Module, 220 VAC/DC, 16 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-IN Input Module, 24 VAC/DC, 8 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-IND Input Module, 24 VAC/DC, 16 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-IQ Input Module, 5-30 VDC Sink/Source, 8 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-IQ16 Input Module, 10-30 VDC Sink/Source, 16 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-IR RTD Input, 6 ch. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-IT Input Module, 12-30 VDC Sink, 8 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-IV Input Module, 12-24 VDC Source, 8 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-IVN Input Module, 10-30 VDC Source, 32 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-IXE Thermocouple Input, E, J, K, R, S, T ; 8 ch. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-IXHR Thermocouple Input, B, E, J, K, R, S, T ; High-resolution, 8 ch. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-OA Output Module, 120 VAC, 8 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-OAD Output Module, 120 VAC, 16 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-OAN Output Module, 120/220 VAC, 32 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-OB Output Module, 10-30 VDC, Source, 8 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-OBD Output Module, 10-60 VDC, Source, 16 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-OBDS Output Module, 10-40 VDC, Source, Electronic Fuse, 16 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-OBN Output Module, 10-30 VDC, Source, 32 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-OC Output Module, 40-60 VDC, Source, 8 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-OD Output Module, 120 VAC, Isolated, 6 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-OD16 Output Module, 120 VAC, Isolated, 16 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-ODD Output Module, 120 VAC, Isolated, Fuse Indicator,16 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-ODZ Output Module, 120 VAC, Isolated, 8 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-OFE1 Analog Output, Voltage, 4 ch. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-OFE2 Analog Output, Current, 4-20 ma, 4 ch. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-OFE3 Analog Output, Current, 0-50 ma, 4 ch. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-OG Output Module, 5 VDC, 8 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-OGD Output Module, 5 VDC, 16 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-OM Output Module, 220 VAC, 8 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-OMD Output Module, 220 VAC, 16 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-ON Output Module, 24 VDC, 8 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-OP Output Module, 120 VAC, Protected, 4 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-OQ Output Module, 24 VDC, Source, Isolated, 8 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-OQ16 Output Module, 10-32 VDC, Sink/Source, Isolated, 16 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-OR Output Module, 220 VAC, Isolated, 6 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-OVN Output Module, 10-32 VDC, Sink, 32 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-OW Output Module, Relay, Selectable, 8 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-OW16 Output Module, Relay, Isolated, 16 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-OWN Output Module, Relay, Selectable, 32 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-OWNA Output Module, Relay, N.O., 32 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-OX Output Module, Relay, Isolated, 4 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-OZL Output Module, Relay, N.O., 8 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-P10 Power Supply, 125 VDC rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-P4R Power Supply, 120 VAC, Redundant rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-P4S Power Supply, 120 VAC rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-P4S1 Power Supply, 100 VAC rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-P5 Power Supply, 24 VDC rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-P5E Power Supply, 24 VDC, Selectable Power Loss Delay rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-P6R Power Supply, 220 VAC, Redundant rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-P6S Power Supply, 220 VAC rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-P6S1 Power Supply, 200 VAC rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-P7 Power Supply, 120/220 VAC rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-PS7 Power Supply, 120/220 VAC, Remote rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-PSC Power-supply chassis, 4 slots rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1771-SDN PLC DeviceNet Scanner Module rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1785-ENET PLC-5 EtherNet Interface Module rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1785-L11B PLC-5/11 Processor, 8K Memory, 512 I/O rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1785-L20B PLC-5/20 Processor, 16K Memory, 512 I/O rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1785-L26B PLC-5/26 Processor, 16K Protected Memory, 512 I/O rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1785-L30B PLC-5/30 Processor, 32K Memory, 1024 I/O rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1785-L40B PLC-5/40 Processor, 48K Memory, 2048 I/O rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1785-L40L PLC-5/40L Processor, 48K Memory, 2048 I/O, Extended Local rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1785-L46B PLC-5/46 Processor, 48K Protected Memory, 2048 I/O rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1785-L60B PLC-5/60 Processor, 64K Memory, 3072 I/O rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1785-L60L PLC-5/60L Processor, 64K Memory, 3072 I/O, Extended Local rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1785-L80B PLC-5/80 Processor, 100K Memory, 3072 I/O rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1785-L86B PLC-5/86 Processor, 100K Protected Memory, 3072 I/O rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-A10 I/O chassis for 1746 I/O modules, 10 slots rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-A13 I/O chassis for 1746 I/O modules, 13 slots rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-A4 I/O chassis for 1746 I/O modules, 4 slots rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-A7 I/O chassis for 1746 I/O modules, 7 slots rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-BAS SLC BASIC Module rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-BAS-T SLC BASIC-T Module rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-C16 I/O Chassis Interconnect Cable, 4.0 ft. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-C7 I/O Chassis Interconnect Cable, 05 ft. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-C9 I/O Chassis Interconnect Cable, 3.0 ft. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-FIO4I Analog Combo Module, Voltage/Current Differential In, Current Out, 2I/2O ch. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-FIO4V Analog Combo Module, Voltage/Current Differential In, Voltage Out, 2I/2O ch. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-HSCE High Speed Counter Module, 1 count input rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-HSCE2 High Speed Counter Module, 4 single-ended or 2 differential quadrature inputs rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-HSRV Servo Control Module, 3 General-purpose local fast inputs rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-HSTP1 Stepper Controller Module, Differential encoder rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-IA16 Input Module, 85-132 VAC, 16pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-IA4 Input Module, 85-132 VAC, 4pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-IA8 Input Module, 85-132 VAC, 8pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-IB16 Input Module, 10-30 VDC Sink, 16 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-IB32 Input Module, 15-30 VDC Sink, 32 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-IB8 Input Module, 10-30 VDC Sink, 8 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-IC16 Input Module, 30-55 VDC Sink, 16 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-IG16 Input Module, 4.5-5.5 VDC Source, 16 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-IH16 Input Module, 90-146 VDC Sink, 16 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-IM16 Input Module, 170-265 VAC, 16 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-IM4 Input Module, 170-265 VAC, 4 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-IM8 Input Module, 170-265 VAC, 8 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-IN16 Input Module, 24 VAC/DC, 16 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-INT4 Thermocouple Input, Isolated, B, C, D, E, J, K, N, R, S, T; 4 ch. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-IO12 Input/Output Module, 85-132 VAC, 6I/6O pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-IO12DC Input/Output Module, 10-30 VDC, 6I/6O pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-IO4 Input/Output Module, 85-132 VAC, 2I/2O pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-IO8 Input/Output Module, 85-132 VAC, 4I/4O pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-ITB16 Input Module, 10-30 VDC Sink, Fast Response, 16 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-ITV16 Input Module, 10-30 VDC Source, Fast Response, 16 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-IV16 Input Module, 10-30 VDC Source, 16 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-IV32 Input Module, 15-30 VDC Sink, 32 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-IV8 Input Module, 10-30 VDC Source, 8 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-N2 Slot Filler rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-NI16I Analog Input, Current, 16 ch. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-NI16V Analog Input, Voltage, 16 ch. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-NI4 Analog Input, Voltage/Currrent, 4 ch. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-NI8 Analog Input, Voltage/Currrent, 8 ch. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-NIO4I Analog Combo Module, Voltage/Current In, Current Out, 2I/2O ch. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-NIO4V Analog Combo Module, Voltage/Current In, Voltage Out, 2I/2O ch. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-NO4I Analog Output, Current, 4 ch. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-NO4V Analog Output, Voltage, 4 ch. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-NO8I Analog Output, Current, 8 ch. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-NO8V Analog Output, Voltage, 8 ch. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-NR4 RTD/Resistance Input, 4 ch. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-NR8 RTD/Resistance Input, 8 ch. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-NT4 Thermocouple Input, B, E, J, K, N, R, S, T; 4 ch. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-NT8 Thermocouple Input, B, E, J, K, N, R, S, T; 8 ch. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-OA16 Output Module, 85-265 VAC, 16 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-OA8 Output Module, 85-265 VAC, 8 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-OAP12 Output Module, 85-265 VAC, Protected, 16 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-OB16 Output Module, 10-50 VDC Source, 16 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-OB16E Output Module, 10-50 VDC Source, Electronic Fuse, 8 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-OB32 Output Module, 5-50 VDC Source, 32 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-OB32E Output Mdule, 10-32 VDC Source, Electronic Fuse, 32 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-OB6EI Output Module, 10-30V DC Source, Isolated, 6 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-OB8 Output Module, 10-50 VDC Source, 8 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-OBP16 Output Module, 24 VDC Source, High Current, 16 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-OBP8 Output Module, 24 VDC Source, High Current, 8 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-OG16 Output Module, 5 VDC Sink, 16 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-OV16 Output Module, 10-50 VDC Sink, 16 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-OV32 Output Module, 5-50 VDC Sink, 32 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-OV8 Output Module, 10-50 VDC Sink, 8 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-OVP16 Output Module, 24 VDC Sink, High Current, 16 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-OW16 Output Module, Relay, 16 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-OW4 Output Module, Relay, 4 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-OW8 Output Module, Relay, 8 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-OX8 Output Module, Relay, Isolated, 8 pt. rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-P1 Power Supply, 120/220 VAC, 42 W rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-P2 Power Supply, 120/220 VAC, 70 W rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-P3 Power Supply, 24 VDC, 61 W rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-P4 Power Supply, 120/220 VAC, 92 W rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-P5 Power Supply, 125 VDC, 85 W rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-P6 Power Supply, 48 VDC, 100 W rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-P7 Power Supply, 12/24 VDC, 50/75 W rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-QS Synchronized Axis Control Module rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1746-QV Open-Loop Velocity Control Module rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1747-BSN Backup Scanner Module rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1747-DCM Direct Communication Module rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1747-KE Interface Module, DH-485/DF1 rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1747-KFC15 Interface Module, ControlNet RS-232 rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1747-L511 SLC 5/01 Processor, 1K Memory, 960 Total I/O rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1747-L514 SLC 5/01 Processor, 4K Memory, 960 Total I/O rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1747-L524 SLC 5/02 Processor, 4K Memory, 4096 Each I/O rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1747-L531 SLC 5/03 Processor, 8K Memory, 4096 Each I/O rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1747-L532 SLC 5/03 Processor, 16K Memory, 4096 Each I/O rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1747-L533 SLC 5/03 Processor, 32K Memory, 4096 Each I/O rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1747-L541 SLC 5/04 Processor, 16K Memory, 4096 Each I/O rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1747-L542 SLC 5/04 Processor, 32K Memory, 4096 Each I/O rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1747-L543 SLC 5/04 Processor, 64K Memory, 4096 Each I/O rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1747-L551 SLC 5/05 Processor, 16K Memory, 4096 Each I/O rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1747-L552 SLC 5/05 Processor, 32K Memory, 4096 Each I/O rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1747-L553 SLC 5/05 Processor, 64K Memory, 4096 Each I/O rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1747-SCNR ControlNet Scanner Module rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam
1747-SDN DeviceNet Scanner Module rockwell automation  Vietnam Allen Bradley Vietnam

 

© Copyright 2011 Pitesco Vietnam, All right reserved.
Địa chỉ : 21 Đường 12 Khu Dân Cư Vạn Phúc , Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức

Điện thoại : 0979.349.375

Email : tu@pitesvietnam.com

Website : www.flowmeters-vietnam.com