Chào mừng quý khách đến với Flowmeters Vietnam

+84 979.349.375

Ho tro truc tuyen

Click here to chat Skype Me™!
Click here to chat Skype Me™!
 
 Sales & Technical
09 1177 1919

 

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến yếu tố nào khi lựa chọn Flowmeters Vietnam?
1. Chất lượng, 0 votes (0 %)
2. Giá cả, 0 votes (0 %)
3. Phong cách phục vụ, 0 votes (0 %)
4. Thân thiện, 1 vote (100 %)
Total votes: 1

Thống kê website

  • Thành viên online Thành viên online
    • Tổng cộng Đang online 489
    • Khách Khách 489
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng cộng Lượt truy cập 2156910

Kho

Turck vietnam_Pitesco Vietnam 

Đăng bởiAdmin
Turck 0508010";"MS22-RI";"MS22RI" Turck Vietnam
"Turck 0508112";"MS23-R";"MS23R" Turck Vietnam
"Turck 0508220";"MS25-UI";"MS25UI" Turck Vietnam
"Turck 0508412";"MS27-R";"MS27R" Turck Vietnam
"Turck 0518003";"MS24-112-R";"MS24112R" Turck Vietnam
"Turck 0519009";"MS24-R";"MS24R" Turck Vietnam
"Turck 0912101";"WM1 WIDERSTANDSMODUL";"WM1WIDERSTANDSMODUL" Turck Vietnam
"Turck 0912103";"WM3";"WM3" Turck Vietnam
"Turck 1003040";"BI1-EH04-Y1";"BI1EH04Y1" Turck Vietnam
"Turck 1003240";"BI1-EG05-Y1";"BI1EG05Y1" Turck Vietnam
"Turck 1003502";"BI1,5-EG08-Y1-H1341";"BI1,5EG08Y1H1341" Turck Vietnam
"Turck 1003600";"BI1,5-EG08K-Y1";"BI1,5EG08KY1" Turck Vietnam
"Turck 1003620";"BI1,5-EG08K-Y1-H1341";"BI1,5EG08KY1H1341" Turck Vietnam
"Turck 1003700";"NI3-EG08K-Y1";"NI3EG08KY1" Turck Vietnam
"Turck 1003720";"NI3-EG08K-Y1-H1341";"NI3EG08KY1H1341" Turck Vietnam
"Turck 1004001";"BI1-HS540-Y1";"BI1HS540Y1" Turck Vietnam
"Turck 1004201";"BI1,5-HS865-Y1";"BI1,5HS865Y1" Turck Vietnam
"Turck 1004401";"BI1,5-GS880-Y1";"BI1,5GS880Y1" Turck Vietnam
"Turck 1004600";"BI1,5-EH6,5K-Y1";"BI1,5EH6,5KY1" Turck Vietnam
"Turck 1004700";"NI3-EH6,5K-Y1";"NI3EH6,5KY1" Turck Vietnam
"Turck 1006260";"NI15-EM30-Y1X-H1141";"NI15EM30Y1XH1141" Turck Vietnam
"Turck 1006261";"NI10-EM18-Y1X-H1141";"NI10EM18Y1XH1141" Turck Vietnam
"Turck 10070";"BI2-K11-Y1";"BI2K11Y1" Turck Vietnam
"Turck 10071";"NI5-K11-Y1";"NI5K11Y1" Turck Vietnam
"Turck 10072";"NI10-K20-Y1";"NI10K20Y1" Turck Vietnam
"Turck 10074";"NI50-K90SR-Y1";"NI50K90SRY1" Turck Vietnam
"Turck 10075";"SI5-K09-Y1";"SI5K09Y1" Turck Vietnam
"Turck 1007601";"SI15-K30-Y1X";"SI15K30Y1X" Turck Vietnam
"Turck 1007700";"SI2-K08-Y1";"SI2K08Y1" Turck Vietnam
"Turck 10085";"NI40-CP80-Y1";"NI40CP80Y1" Turck Vietnam
"Turck 1008700";"NI60-Q80-Y1X";"NI60Q80Y1X" Turck Vietnam
"Turck 1008701";"BI50-Q80-Y1X";"BI50Q80Y1X" Turck Vietnam
"Turck 10090";"SI3,5-K10-Y1";"SI3,5K10Y1" Turck Vietnam
"Turck 1009402";"NI5-P12-Y1X/S97";"NI5P12Y1X/S97" Turck Vietnam
"Turck 10110";"BI15-CP40-Y1X";"BI15CP40Y1X" Turck Vietnam
"Turck 10111";"NI20-CP40-Y1X";"NI20CP40Y1X" Turck Vietnam
"Turck 1011121";"NI20-CP40-Y1X/S100";"NI20CP40Y1X/S100" Turck Vietnam
"Turck 1011122";"NI20-CP40-Y2X";"NI20CP40Y2X" Turck Vietnam
"Turck 1011123";"BI20-CP40-Y1X";"BI20CP40Y1X" Turck Vietnam
"Turck 1011125";"NI35-CP40-Y1X/S100";"NI35CP40Y1X/S100" Turck Vietnam
"Turck 10202";"BI20-G47-Y1X";"BI20G47Y1X" Turck Vietnam
"Turck 10227";"NI15-P30-Y1/S100";"NI15P30Y1/S100" Turck Vietnam
"Turck 1022704";"NI15-P30-Y1X/S97";"NI15P30Y1X/S97" Turck Vietnam
"Turck 10233";"BI10-P30-Y1/S100";"BI10P30Y1/S100" Turck Vietnam
"Turck 1023322";"BI10-P30-Y1X/S97";"BI10P30Y1X/S97" Turck Vietnam
"Turck 10242";"NI5-P12-Y1/S100";"NI5P12Y1/S100" Turck Vietnam
"Turck 10245";"BI5-P18-Y1/S100";"BI5P18Y1/S100" Turck Vietnam
"Turck 10302";"BI2-P12-Y1/S100";"BI2P12Y1/S100" Turck Vietnam
"Turck 10317";"NI10-P18-Y1/S100";"NI10P18Y1/S100" Turck Vietnam
"Turck 10396";"BI15-CP40-Y1X/S100";"BI15CP40Y1X/S100" Turck Vietnam
"Turck 10397";"BI15-CP40-Y1X/S97";"BI15CP40Y1X/S97" Turck Vietnam
"Turck 1040010";"NI40-CP80-Y1/S97";"NI40CP80Y1/S97" Turck Vietnam
"Turck 10404";"NI40-CP80-Y1/S100";"NI40CP80Y1/S100" Turck Vietnam
"Turck 1050001";"NI4-DS20-2Y1X2-H1140";"NI4DS202Y1X2H1140" Turck Vietnam
"Turck 1050002";"NI4-DS20-2Y1X2";"NI4DS202Y1X2" Turck Vietnam
"Turck 1051000";"NI4-DSC26-2Y1X2";"NI4DSC262Y1X2" Turck Vietnam
"Turck 1051001";"NI4-DSC26-2Y1X2-H1140";"NI4DSC262Y1X2H1140" Turck Vietnam
"Turck 1051002";"NI4-DSU35-2Y1X2";"NI4DSU352Y1X2" Turck Vietnam
"Turck 1051003";"NI4-DSU35-2Y1X2-H1140";"NI4DSU352Y1X2H1140" Turck Vietnam
"Turck 1051004";"NI4-DSU35TC-2Y1X2";"NI4DSU35TC2Y1X2" Turck Vietnam
"Turck 1051005";"NI4-DSU26TC-2Y1X2";"NI4DSU26TC2Y1X2" Turck Vietnam
"Turck 1051006";"NI4-DSU26-2Y1X2";"NI4DSU262Y1X2" Turck Vietnam
"Turck 1051007";"NI4-DSU26-2Y1X2-H1140";"NI4DSU262Y1X2H1140" Turck Vietnam
"Turck 1051011";"NI4-DSU35TC-2Y1X2/S933";"NI4DSU35TC2Y1X2/S933" Turck Vietnam
"Turck 1051014";"NI4-DSU35TC-2RY1X2";"NI4DSU35TC2RY1X2" Turck Vietnam
"Turck 1051015";"NI4-DSU35-2Y1X2-B1160-FKE4.3";"NI4DSU352Y1X2B1160FKE4.3" Turck Vietnam
"Turck 1051017";"NI4-DSU35TC-2Y1X2/S97";"NI4DSU35TC2Y1X2/S97" Turck Vietnam
"Turck 1051018";"NI4-DSU35TC-2Y1X2/S1176";"NI4DSU35TC2Y1X2/S1176" Turck Vietnam
"Turck 1055002";"BIM-AKT-Y1X/S235";"BIMAKTY1X/S235" Turck Vietnam
"Turck 10560";"BIM-IKT-Y1X";"BIMIKTY1X" Turck Vietnam
"Turck 10562";"BIM-IKT-Y1X-H1141";"BIMIKTY1XH1141" Turck Vietnam
"Turck 1056800";"BIM-INT-Y1X";"BIMINTY1X" Turck Vietnam
"Turck 1056801";"BIM-INT-Y1X-H1141";"BIMINTY1XH1141" Turck Vietnam
"Turck 10570";"BIM-PST-Y1X";"BIMPSTY1X" Turck Vietnam
"Turck 1058000";"BIM-QST-Y1X";"BIMQSTY1X" Turck Vietnam
"Turck 1058400";"BIM-NST-Y1X";"BIMNSTY1X" Turck Vietnam
"Turck 1058600";"BIM-NST-Y1X-H1141";"BIMNSTY1XH1141" Turck Vietnam
"Turck 1060601";"BI10-G30-Y2X 7M";"BI10G30Y2X7M" Turck Vietnam
"Turck 1070036";"BIM-EM12E-Y1X";"BIMEM12EY1X" Turck Vietnam
"Turck 1072501";"NI8-P18-Y1/S139";"NI8P18Y1/S139" Turck Vietnam
"Turck 1074000";"BIM-EG08-Y1X";"BIMEG08Y1X" Turck Vietnam
"Turck 1074001";"BIM-EG08-Y1X-H1341";"BIMEG08Y1XH1341" Turck Vietnam
"Turck 1074002";"BIM-M12E-Y1X";"BIMM12EY1X" Turck Vietnam
"Turck 1074003";"BIM-M12E-Y1X-H1141";"BIMM12EY1XH1141" Turck Vietnam
"Turck 1080020";"BI15-Q20-Y1X";"BI15Q20Y1X" Turck Vietnam
"Turck 1080025";"BI15-Q20-Y1X-H1141";"BI15Q20Y1XH1141" Turck Vietnam
"Turck 10880";"BID2-G180-Y0/S220";"BID2G180Y0/S220" Turck Vietnam
"Turck 1088003";"BID2-G180-Y0/S212";"BID2G180Y0/S212" Turck Vietnam
"Turck 13020";"BI2-S12-AZ31X";"BI2S12AZ31X" Turck Vietnam
"Turck 1302001";"BI2-S12-AZ31X/S100";"BI2S12AZ31X/S100" Turck Vietnam
"Turck 1302002";"BI2-S12-AZ31X/S97";"BI2S12AZ31X/S97" Turck Vietnam
"Turck 13022";"NI4-S12-AZ31X";"NI4S12AZ31X" Turck Vietnam
"Turck 1302201";"NI4-S12-AZ31X/S100";"NI4S12AZ31X/S100" Turck Vietnam
"Turck 13030";"BI2-M12-AZ31X";"BI2M12AZ31X" Turck Vietnam
"Turck 13032";"NI4-M12-AZ31X";"NI4M12AZ31X" Turck Vietnam
"Turck 13069";"SI15-K30-AZ3";"SI15K30AZ3" Turck Vietnam
"Turck 13088";"BI20-G47-AZ3X";"BI20G47AZ3X" Turck Vietnam
"Turck 13089";"NI25-G47-AZ3X";"NI25G47AZ3X" Turck Vietnam
"Turck 1309100";"BI2-Q10S-AZ31X";"BI2Q10SAZ31X" Turck Vietnam
"Turck 13100";"BI2-Q12-AZ31X";"BI2Q12AZ31X" Turck Vietnam
"Turck 13102";"NI4-Q12-AZ31X";"NI4Q12AZ31X" Turck Vietnam
"Turck 13169";"SI15-K30-RZ3";"SI15K30RZ3" Turck Vietnam
"Turck 13284";"NI20NF-CP40-FZ3X2";"NI20NFCP40FZ3X2" Turck Vietnam
"Turck 13400";"BI15-CP40-FZ3X2";"BI15CP40FZ3X2" Turck Vietnam
"Turck 13401";"NI20-CP40-FZ3X2";"NI20CP40FZ3X2" Turck Vietnam
"Turck 1340123";"NI20-CP40-FZ3X2/S97";"NI20CP40FZ3X2/S97" Turck Vietnam
"Turck 13403";"NI35-CP40-FZ3X2";"NI35CP40FZ3X2" Turck Vietnam
"Turck 13404";"BI40-CP80-FZ3X2";"BI40CP80FZ3X2" Turck Vietnam
"Turck 13405";"NI40-CP80-FZ3X2";"NI40CP80FZ3X2" Turck Vietnam
"Turck 1340510";"NI40-CP80-FZ3X2/S97";"NI40CP80FZ3X2/S97" Turck Vietnam
"Turck 13406";"NI50-CP80-FZ3X2";"NI50CP80FZ3X2" Turck Vietnam
"Turck 1341015";"BI15-CP40-FZ3X2/S97";"BI15CP40FZ3X2/S97" Turck Vietnam
"Turck 13420";"BI10-P30SR-FZ3X2";"BI10P30SRFZ3X2" Turck Vietnam
"Turck 13421";"NI15-P30SR-FZ3X2";"NI15P30SRFZ3X2" Turck Vietnam
"Turck 13424";"NI20-K40SR-FZ3X2";"NI20K40SRFZ3X2" Turck Vietnam
"Turck 13425";"NI30-K40SR-FZ3X2";"NI30K40SRFZ3X2" Turck Vietnam
"Turck 13427";"BI25-G47SR-FZ3X2";"BI25G47SRFZ3X2" Turck Vietnam
"Turck 13428";"NI40-G47SR-FZ3X2";"NI40G47SRFZ3X2" Turck Vietnam
"Turck 13429";"NI60-K90SR-FZ3X2";"NI60K90SRFZ3X2" Turck Vietnam
"Turck 13440";"BI15-CP40-FZ3X2/S100";"BI15CP40FZ3X2/S100" Turck Vietnam
"Turck 13441";"NI20-CP40-FZ3X2/S100";"NI20CP40FZ3X2/S100" Turck Vietnam
"Turck 13443";"NI40-CP80-FZ3X2/S100";"NI40CP80FZ3X2/S100" Turck Vietnam
"Turck 13471";"BIM-IKM-AZ3X2-B3131";"BIMIKMAZ3X2B3131" Turck Vietnam
"Turck 1350002";"NI8-P18-AZ3/S139-S90";"NI8P18AZ3/S139S90" Turck Vietnam
"Turck 13718";"NI8-S18-AZ3X/S100";"NI8S18AZ3X/S100" Turck Vietnam
"Turck 1371803";"NI8-S18-AZ3X/S97";"NI8S18AZ3X/S97" Turck Vietnam
"Turck 13719";"BI10-S30-AZ3X/S100";"BI10S30AZ3X/S100" Turck Vietnam
"Turck 13734";"BI5-S18-AZ3X/S100";"BI5S18AZ3X/S100" Turck Vietnam
"Turck 1373410";"BI5-S18-AZ3X/S97";"BI5S18AZ3X/S97" Turck Vietnam
"Turck 13758";"NI15-S30-AZ3X/S100";"NI15S30AZ3X/S100" Turck Vietnam
"Turck 1375803";"NI15-S30-AZ3X/S97";"NI15S30AZ3X/S97" Turck Vietnam
"Turck 13843";"BI5-P18-AZ3/S139-S90";"BI5P18AZ3/S139S90" Turck Vietnam
"Turck 1403231";"BI20R-W30S-AP6X-H1141";"BI20RW30SAP6XH1141" Turck Vietnam
"Turck 14036";"BI6R-W30-DAP6X-H1141";"BI6RW30DAP6XH1141" Turck Vietnam
"Turck 14037";"BI6R-W30-DAN6X-H1141";"BI6RW30DAN6XH1141" Turck Vietnam
"Turck 14038";"BI10R-W30-DAP6X-H1141";"BI10RW30DAP6XH1141" Turck Vietnam
"Turck 14039";"BI10R-W30-DAN6X-H1141";"BI10RW30DAN6XH1141" Turck Vietnam
"Turck 14040";"BI15R-W30-DAP6X-H1141";"BI15RW30DAP6XH1141" Turck Vietnam
"Turck 14041";"BI15R-W30-DAN6X-H1141";"BI15RW30DAN6XH1141" Turck Vietnam
"Turck 14042";"BI20R-W30-DAP6X-H1141";"BI20RW30DAP6XH1141" Turck Vietnam
"Turck 14043";"BI20R-W30-DAN6X-H1141";"BI20RW30DAN6XH1141" Turck Vietnam
"Turck 14045";"BI30R-W30-DAP6X-H1141";"BI30RW30DAP6XH1141" Turck Vietnam
"Turck 1404501";"BI30R-W30-DAN6X-H1141";"BI30RW30DAN6XH1141" Turck Vietnam
"Turck 1407000";"BI6R-Q14-AP6X2-H1141";"BI6RQ14AP6X2H1141" Turck Vietnam
"Turck 1407020";"BI6R-Q14-AN6X2-H1141";"BI6RQ14AN6X2H1141" Turck Vietnam
"Turck 1407100";"BI10R-Q14-AP6X2-H1141";"BI10RQ14AP6X2H1141" Turck Vietnam
"Turck 1407120";"BI10R-Q14-AN6X2-H1141";"BI10RQ14AN6X2H1141" Turck Vietnam
"Turck 1407200";"BI15R-Q14-AP6X2-H1141";"BI15RQ14AP6X2H1141" Turck Vietnam
"Turck 1407220";"BI15R-Q14-AN6X2-H1141";"BI15RQ14AN6X2H1141" Turck Vietnam
"Turck 1407300";"BI20R-Q14-AP6X2-H1141";"BI20RQ14AP6X2H1141" Turck Vietnam
"Turck 1407320";"BI20R-Q14-AN6X2-H1141";"BI20RQ14AN6X2H1141" Turck Vietnam
"Turck 1407500";"BI30R-Q20-AP6X2-H1141";"BI30RQ20AP6X2H1141" Turck Vietnam
"Turck 1407520";"BI30R-Q20-AN6X2-H1141";"BI30RQ20AN6X2H1141" Turck Vietnam
"Turck 1407530";"BI50R-Q80-AP6X2-H1141";"BI50RQ80AP6X2H1141" Turck Vietnam
"Turck 1407531";"BI65R-Q80-AP6X2-H1141";"BI65RQ80AP6X2H1141" Turck Vietnam
"Turck 1410001";"NI20R-";"NI20R" Turck Vietnam
"Turck 1430101";"NI40R-";"NI40R" Turck Vietnam
"Turck 1440001";"NI20R-S32SR-VP44X";"NI20RS32SRVP44X" Turck Vietnam
"Turck 1440005";"NI40R-S32SR-VP44X";"NI40RS32SRVP44X" Turck Vietnam
"Turck 1440007";"NI65R-";"NI65R" Turck Vietnam
"Turck 1440008";"NI65R-S32SR-VP44X";"NI65RS32SRVP44X" Turck Vietnam
"Turck 1440010";"S32SR-VP44X";"S32SRVP44X" Turck Vietnam
"Turck 1440012";"NI100-Q160-AP44X/S120";"NI100Q160AP44X/S120" Turck Vietnam
"Turck 1500201";"DBI15U-K40SR-AP4X2";"DBI15UK40SRAP4X2" Turck Vietnam
"Turck 1500202";"DNI30U-K40SR-AP4X2";"DNI30UK40SRAP4X2" Turck Vietnam
"Turck 15045";"BI15-CP40-VP4X2/S100";"BI15CP40VP4X2/S100" Turck Vietnam
"Turck 15046";"NI20-CP40-VP4X2/S100";"NI20CP40VP4X2/S100" Turck Vietnam
"Turck 15058";"BI15-CP40-VP4X2/S97";"BI15CP40VP4X2/S97" Turck Vietnam
"Turck 15095";"NI40-CP80-VP4X2/S100";"NI40CP80VP4X2/S100" Turck Vietnam
"Turck 1510301";"NI100R-S32XL-VP44X-H1141";"NI100RS32XLVP44XH1141" Turck Vietnam
"Turck 1512221";"BI10-S30-VP4X/S97";"BI10S30VP4X/S97" Turck Vietnam
"Turck 1513402";"BI5-S18-VP4X/S100";"BI5S18VP4X/S100" Turck Vietnam
"Turck 1513420";"BI5-S18-VP4X/S97";"BI5S18VP4X/S97" Turck Vietnam
"Turck 1513510";"NI8-S18-VP4X/S100";"NI8S18VP4X/S100" Turck Vietnam
"Turck 1513512";"NI8-S18-VP4X/S97";"NI8S18VP4X/S97" Turck Vietnam
"Turck 15140";"BI10-S30-VP4X/S100";"BI10S30VP4X/S100" Turck Vietnam
"Turck 15141";"NI15-S30-VP4X/S100";"NI15S30VP4X/S100" Turck Vietnam
"Turck 1514110";"NI15-S30-VP4X/S97";"NI15S30VP4X/S97" Turck Vietnam
"Turck 1514120";"NI50U-CK40-VP4X2-H1141/3GD";"NI50UCK40VP4X2H1141/3GD" Turck Vietnam
"Turck 1515503";"NI100U-K90SR-VN4X2";"NI100UK90SRVN4X2" Turck Vietnam
"Turck 1515510";"NI100U-K90SR-VN4X2-H1141";"NI100UK90SRVN4X2H1141" Turck Vietnam
"Turck 15178";"NI30-Q130-VN4X2";"NI30Q130VN4X2" Turck Vietnam
"Turck 15179";"NI30-Q130-VP4X2";"NI30Q130VP4X2" Turck Vietnam
"Turck 1533001";"BI1,5-EH04-0,3-M12-SIU-H1141";"BI1,5EH040,3M12SIUH1141" Turck Vietnam
"Turck 1533002";"BI1,5-EH6,5-LU";"BI1,5EH6,5LU" Turck Vietnam
"Turck 1533003";"BI1,5-EG08-LU";"BI1,5EG08LU" Turck Vietnam
"Turck 1533004";"BI1,5-EG08-LU-H1341";"BI1,5EG08LUH1341" Turck Vietnam
"Turck 1533005";"BI1,5-EG05-0,3-M12-SIU-H1141";"BI1,5EG050,3M12SIUH1141" Turck Vietnam
"Turck 1533010";"Bi1,5-EH6,5-0,2-Q20-2LU-H1141/S950";"Bi1,5EH6,50,2Q202LUH1141/S950" Turck Vietnam
"Turck 1534006";"B2N10H-Q20L60-2LU3-H1151";"B2N10HQ20L602LU3H1151" Turck Vietnam
"Turck 1534007";"B2N45H-Q20L60-2LU3-H1151";"B2N45HQ20L602LU3H1151" Turck Vietnam
"Turck 1534008";"B2N60H-Q20L60-2LU3-H1151";"B2N60HQ20L602LU3H1151" Turck Vietnam
"Turck 1534012";"B2N10H-Q20L60-2LI2-H1151";"B2N10HQ20L602LI2H1151" Turck Vietnam
"Turck 1534013";"B2N45H-Q20L60-2LI2-H1151";"B2N45HQ20L602LI2H1151" Turck Vietnam
"Turck 1534014";"B2N60H-Q20L60-2LI2-H1151";"B2N60HQ20L602LI2H1151" Turck Vietnam
"Turck 1534027";"B2N85H-Q20L60-2LU3-H1151";"B2N85HQ20L602LU3H1151" Turck Vietnam
"Turck 1534032";"B2N85H-Q20L60-2LI2-H1151";"B2N85HQ20L602LI2H1151" Turck Vietnam
"Turck 1534037";"B2N45H-Q20L60-2LI2-H1151/S97";"B2N45HQ20L602LI2H1151/S97" Turck Vietnam
"Turck 1534046";"B2N60H-Q20L60-2LI2-H1151/S97";"B2N60HQ20L602LI2H1151/S97" Turck Vietnam
"Turck 1534051";"B1N360V-Q20L60-2UP6X3-H1151";"B1N360VQ20L602UP6X3H1151" Turck Vietnam
"Turck 1534061";"B2N10H-Q42-CNX2-2H1150";"B2N10HQ42CNX22H1150" Turck Vietnam
"Turck 1534062";"B2N45H-Q42-CNX2-2H1150";"B2N45HQ42CNX22H1150" Turck Vietnam
"Turck 1534063";"B2N60H-Q42-CNX2-2H1150";"B2N60HQ42CNX22H1150" Turck Vietnam
"Turck 1534065";"B1N360V-Q42-CNX2-2H1150";"B1N360VQ42CNX22H1150" Turck Vietnam
"Turck 1534068";"B1N360V-Q20L60-2Li2-H1151";"B1N360VQ20L602Li2H1151" Turck Vietnam
"Turck 1534069";"B1N360V-Q20L60-2LU3-H1151";"B1N360VQ20L602LU3H1151" Turck Vietnam
"Turck 1534110";"B2N45H-Q20L60-2LU3-H1151/3GD";"B2N45HQ20L602LU3H1151/3GD" Turck Vietnam
"Turck 1534111";"B2N45H-Q20L60-2Li2-H1151/3GD";"B2N45HQ20L602Li2H1151/3GD" Turck Vietnam
"Turck 1534113";"B1N360V-Q20L60-2Li2-H1151/3GD";"B1N360VQ20L602Li2H1151/3GD" Turck Vietnam
"Turck 1534114";"B1N360V-Q20L60-2LU3-H1151/3GD";"B1N360VQ20L602LU3H1151/3GD" Turck Vietnam
"Turck 1534116";"B2N360-Q42-E2LiUPN8X2-H1181";"B2N360Q42E2LiUPN8X2H1181" Turck Vietnam
"Turck 1534117";"B2N360-Q42-E2LiUPN8X2-H1181/S97";"B2N360Q42E2LiUPN8X2H1181/S97" Turck Vietnam
"Turck 1534600";"BI15-Q20-LIU";"BI15Q20LIU" Turck Vietnam
"Turck 1534601";"BI15-Q20-LIU-H1141";"BI15Q20LIUH1141" Turck Vietnam
"Turck 1534602";"BI10-Q14-LIU";"BI10Q14LIU" Turck Vietnam
"Turck 1534603";"BI10-Q14-LIU-V1141";"BI10Q14LIUV1141" Turck Vietnam
"Turck 1534605";"BI7-Q08-LIU";"BI7Q08LIU" Turck Vietnam
"Turck 1534609";"BI50R-Q80-2LU-H1141/S950";"BI50RQ802LUH1141/S950" Turck Vietnam
"Turck 1534610";"NI100R-S32XL-2LU-H1141/S950";"NI100RS32XL2LUH1141/S950" Turck Vietnam
"Turck 1534611";"BI15-Q20-2LU-H1141/S950";"BI15Q202LUH1141/S950" Turck Vietnam
"Turck 1534613";"BI8-Q20-2LU-H1141/S950";"BI8Q202LUH1141/S950" Turck Vietnam
"Turck 15349";"RU100-CP40-LIUX";"RU100CP40LIUX" Turck Vietnam
"Turck 1535300";"NI15-M30-LIU";"NI15M30LIU" Turck Vietnam
"Turck 15355";"BI10-M30-LIU";"BI10M30LIU" Turck Vietnam
"Turck 1535528";"BI8-M18-LI-EXI";"BI8M18LIEXI" Turck Vietnam
"Turck 1535529";"BI8-M18-LF10";"BI8M18LF10" Turck Vietnam
"Turck 1535531";"BI4-M12-LIU-H1141";"BI4M12LIUH1141" Turck Vietnam
"Turck 1535532";"BI4-M12-LIU";"BI4M12LIU" Turck Vietnam
"Turck 1535533";"BI2-M12-LIU-H1141";"BI2M12LIUH1141" Turck Vietnam
"Turck 1535534";"BI2-M12-LIU";"BI2M12LIU" Turck Vietnam
"Turck 1535535";"NI5-M12-LIU-H1141";"NI5M12LIUH1141" Turck Vietnam
"Turck 1535536";"NI5-M12-LIU";"NI5M12LIU" Turck Vietnam
"Turck 1535538";"BI8-M18-LIU";"BI8M18LIU" Turck Vietnam
"Turck 1535540";"NI10-M18-LIU";"NI10M18LIU" Turck Vietnam
"Turck 1535543";"BI15-M30-LIU";"BI15M30LIU" Turck Vietnam
"Turck 1535544";"NI25-CP40-LIU";"NI25CP40LIU" Turck Vietnam
"Turck 1535545";"NI50-Q80-LIU-H1141";"NI50Q80LIUH1141" Turck Vietnam
"Turck 1535546";"BI20R-Q14-LU";"BI20RQ14LU" Turck Vietnam
"Turck 1535548";"BI20R-Q14-LU-H1141";"BI20RQ14LUH1141" Turck Vietnam
"Turck 1535554";"BI15-M30-LI-EXI";"BI15M30LIEXI" Turck Vietnam
"Turck 1535561";"BI8-M18E-LIU-H1141";"BI8M18ELIUH1141" Turck Vietnam
"Turck 1535562";"NI10-M18E-LIU-H1141";"NI10M18ELIUH1141" Turck Vietnam
"Turck 1535563";"BI15-M30E-LIU-H1141";"BI15M30ELIUH1141" Turck Vietnam
"Turck 1535564";"NI15-M30E-LIU-H1141";"NI15M30ELIUH1141" Turck Vietnam
"Turck 15356";"BI15-CP40-LIU";"BI15CP40LIU" Turck Vietnam
"Turck 1536000";"BI5-M18-LIU";"BI5M18LIU" Turck Vietnam
"Turck 1536100";"NI8-M18-LIU";"NI8M18LIU" Turck Vietnam
"Turck 1536205";"BI5-M18E-LIU-H1141";"BI5M18ELIUH1141" Turck Vietnam
"Turck 1536302";"NI8-M18E-LIU-H1141";"NI8M18ELIUH1141" Turck Vietnam
"Turck 1536600";"WI70-M18-LIU5";"WI70M18LIU5" Turck Vietnam
"Turck 1536603";"WI40-M18-LIU5";"WI40M18LIU5" Turck Vietnam
"Turck 1536620";"WIM45-UNTL-LIU5X2-0,3-PSG4M";"WIM45UNTLLIU5X20,3PSG4M" Turck Vietnam
"Turck 1536621";"WIM45-UNTL-LIU5X2-0,3-RS4";"WIM45UNTLLIU5X20,3RS4" Turck Vietnam
"Turck 1536623";"WIM45-UNTL-0,3-BIM-UNT-LUAP6X 4-H1141";"WIM45UNTL0,3BIMUNTLUAP6X4H1141" Turck Vietnam
"Turck 1536630";"WIM100-Q25L-LIU5X2-H1141";"WIM100Q25LLIU5X2H1141" Turck Vietnam
"Turck 1536631";"WIM125-Q25L-LIU5X2-H1141";"WIM125Q25LLIU5X2H1141" Turck Vietnam
"Turck 1536632";"WIM160-Q25L-LIU5X2-H1141";"WIM160Q25LLIU5X2H1141" Turck Vietnam
"Turck 1536633";"WIM200-Q25L-LIU5X2-H1141";"WIM200Q25LLIU5X2H1141" Turck Vietnam
"Turck 1536642";"WIM100-Q25L-Li-Exi-H1141";"WIM100Q25LLiExiH1141" Turck Vietnam
"Turck 1536643";"WIM125-Q25L-Li-Exi-H1141";"WIM125Q25LLiExiH1141" Turck Vietnam
"Turck 1536644";"WIM160-Q25L-Li-Exi-H1141";"WIM160Q25LLiExiH1141" Turck Vietnam
"Turck 1536645";"WIM200-Q25L-Li-Exi-H1141";"WIM200Q25LLiExiH1141" Turck Vietnam
"Turck 1537003";"BI10-M30E-LIU-H1141";"BI10M30ELIUH1141" Turck Vietnam
"Turck 1537800";"BI15-CK40-LIU-H1141";"BI15CK40LIUH1141" Turck Vietnam
"Turck 1537802";"NI25-CK40-LIU-H1141";"NI25CK40LIUH1141" Turck Vietnam
"Turck 1537821";"NI25-CK40-LIU2-H1141";"NI25CK40LIU2H1141" Turck Vietnam
"Turck 1538302";"NI50U-CK40-VP4X2-H1141";"NI50UCK40VP4X2H1141" Turck Vietnam
"Turck 1545062";"TI-BL67-PG-DP-4";"TIBL67PGDP4" Turck Vietnam
"Turck 1545063";"TI-BL67-PG-DP-6";"TIBL67PGDP6" Turck Vietnam
"Turck 1545064";"TI-BL67-PG-DP-8";"TIBL67PGDP8" Turck Vietnam
"Turck 1545065";"TI-BL67-PG-EN-2";"TIBL67PGEN2" Turck Vietnam
"Turck 1545066";"TI-BL67-PG-EN-4";"TIBL67PGEN4" Turck Vietnam
"Turck 1545067";"TI-BL67-PG-EN-6";"TIBL67PGEN6" Turck Vietnam
"Turck 1545068";"TI-BL67-PG-EN-8";"TIBL67PGEN8" Turck Vietnam
"Turck 1545069";"TI-BL67-PG-EIP-2";"TIBL67PGEIP2" Turck Vietnam
"Turck 1545070";"TI-BL67-PG-EIP-4";"TIBL67PGEIP4" Turck Vietnam
"Turck 1545071";"TI-BL67-PG-EIP-6";"TIBL67PGEIP6" Turck Vietnam
"Turck 1545072";"TI-BL67-PG-EIP-8";"TIBL67PGEIP8" Turck Vietnam
"Turck 1545074";"TI-BL20-DPV1-S-2";"TIBL20DPV1S2" Turck Vietnam
"Turck 1545075";"TI-BL20-DPV1-S-4";"TIBL20DPV1S4" Turck Vietnam
"Turck 1545076";"TI-BL20-DPV1-S-6";"TIBL20DPV1S6" Turck Vietnam
"Turck 1545077";"TI-BL20-DPV1-S-8";"TIBL20DPV1S8" Turck Vietnam
"Turck 2503507";"BC5-S185-AP4X/S90";"BC5S185AP4X/S90" Turck Vietnam
"Turck 2503550";"BC5-S185-AN4X";"BC5S185AN4X" Turck Vietnam
"Turck 2503551";"BC5-S185-AN4X/S100";"BC5S185AN4X/S100" Turck Vietnam
"Turck 2503602";"BC5-S18-AP4X-H1141/S250";"BC5S18AP4XH1141/S250" Turck Vietnam
"Turck 2504001";"BC5-M18-AP4X";"BC5M18AP4X" Turck Vietnam
"Turck 2504002";"BC5-M18-AN4X";"BC5M18AN4X" Turck Vietnam
"Turck 2504022";"BCF3,5-Q20L60-AP4X";"BCF3,5Q20L60AP4X" Turck Vietnam
"Turck 2504023";"BC5-M18-RP4X-H1141/S250";"BC5M18RP4XH1141/S250" Turck Vietnam
"Turck 2504024";"BC5-M18-AP4X-H1141/S250";"BC5M18AP4XH1141/S250" Turck Vietnam
"Turck 2504025";"BC5-M18-AN4X-H1141/S250";"BC5M18AN4XH1141/S250" Turck Vietnam
"Turck 2504026";"BC5-M18-RP4X";"BC5M18RP4X" Turck Vietnam
"Turck 2504027";"BCF10-Q20L60-AP4X-H1141";"BCF10Q20L60AP4XH1141" Turck Vietnam
"Turck 2504028";"BCF10-Q20L60-AP4X";"BCF10Q20L60AP4X" Turck Vietnam
"Turck 2504037";"BCF10-Q20L60-RP4X";"BCF10Q20L60RP4X" Turck Vietnam
"Turck 25050";"BC10-P30SR-VP4X2";"BC10P30SRVP4X2" Turck Vietnam
"Turck 2505006";"BC10-P30SR-VP4X2/3GD";"BC10P30SRVP4X2/3GD" Turck Vietnam
"Turck 25051";"BC10-P30SR-VN4X2";"BC10P30SRVN4X2" Turck Vietnam
"Turck 2506000";"BC10-S30-VN4X";"BC10S30VN4X" Turck Vietnam
"Turck 2506010";"BC10-S30-VN4X-H1141";"BC10S30VN4XH1141" Turck Vietnam
"Turck 2506011";"BCF10-S30-VN4X";"BCF10S30VN4X" Turck Vietnam
"Turck 2506013";"BCF10-S30-RZ3X";"BCF10S30RZ3X" Turck Vietnam
"Turck 2506015";"BCF10-S30-AZ3X";"BCF10S30AZ3X" Turck Vietnam
"Turck 2506016";"BCF10-S30-VN4X-H1141";"BCF10S30VN4XH1141" Turck Vietnam
"Turck 2506100";"BC10-S30-VP4X-H1141";"BC10S30VP4XH1141" Turck Vietnam
"Turck 2506110";"BC10-S30-VP4X";"BC10S30VP4X" Turck Vietnam
"Turck 3031940";"Q25SN6FF100Q";"Q25SN6FF100Q" Turck Vietnam
"Turck 3031941";"Q25SP6FF100Q";"Q25SP6FF100Q" Turck Vietnam
"Turck 3032326";"S30SN6LP";"S30SN6LP" Turck Vietnam
"Turck 3032327";"S30SP6LP";"S30SP6LP" Turck Vietnam
"Turck 3032329";"S30SN6FF200";"S30SN6FF200" Turck Vietnam
"Turck 3032330";"S30SP6FF200";"S30SP6FF200" Turck Vietnam
"Turck 3032332";"S30SN6FF400";"S30SN6FF400" Turck Vietnam
"Turck 3032333";"S30SP6FF400";"S30SP6FF400" Turck Vietnam
"Turck 3032336";"S30SP6FF600";"S30SP6FF600" Turck Vietnam
"Turck 3032338";"S30SN6R";"S30SN6R" Turck Vietnam
"Turck 3032339";"S30SP6R";"S30SP6R" Turck Vietnam
"Turck 3032341";"S306E";"S306E" Turck Vietnam
"Turck 3032360";"Q40SN6LP";"Q40SN6LP" Turck Vietnam
"Turck 3032361";"Q40SP6LP";"Q40SP6LP" Turck Vietnam
"Turck 3032363";"Q40SN6FF200";"Q40SN6FF200" Turck Vietnam
"Turck 3032364";"Q40SP6FF200";"Q40SP6FF200" Turck Vietnam
"Turck 3032366";"Q40SN6FF400";"Q40SN6FF400" Turck Vietnam
"Turck 3071232";"SLSP14-750Q85";"SLSP14750Q85" Turck Vietnam
"Turck 3071233";"SLSP14-900Q85";"SLSP14900Q85" Turck Vietnam
"Turck 3071234";"SLSP14-1050Q85";"SLSP141050Q85" Turck Vietnam
"Turck 3071235";"SLSP14-1200Q85";"SLSP141200Q85" Turck Vietnam
"Turck 3071236";"SLSE30-150Q5";"SLSE30150Q5" Turck Vietnam
"Turck 3071237";"SLSE30-300Q5";"SLSE30300Q5" Turck Vietnam
"Turck 3071238";"SLSE30-450Q5";"SLSE30450Q5" Turck Vietnam
"Turck 3071239";"SLSE30-600Q5";"SLSE30600Q5" Turck Vietnam
"Turck 3071240";"SLSE30-750Q5";"SLSE30750Q5" Turck Vietnam
"Turck 3071241";"SLSE30-900Q5";"SLSE30900Q5" Turck Vietnam
"Turck 3071242";"SLSE30-1050Q5";"SLSE301050Q5" Turck Vietnam
"Turck 3071243";"SLSE30-1200Q5";"SLSE301200Q5" Turck Vietnam
"Turck 3071244";"SLSE30-1350Q5";"SLSE301350Q5" Turck Vietnam
"Turck 3071245";"SLSE30-1500Q5";"SLSE301500Q5" Turck Vietnam
"Turck 3071246";"SLSE30-1650Q5";"SLSE301650Q5" Turck Vietnam
"Turck 3071247";"SLSE30-1800Q5";"SLSE301800Q5" Turck Vietnam
"Turck 3071248";"SLSR30-150Q8";"SLSR30150Q8" Turck Vietnam
"Turck 3071249";"SLSR30-300Q8";"SLSR30300Q8" Turck Vietnam
"Turck 3071250";"SLSR30-450Q8";"SLSR30450Q8" Turck Vietnam
"Turck 3071251";"SLSR30-600Q8";"SLSR30600Q8" Turck Vietnam
"Turck 3071252";"SLSR30-750Q8";"SLSR30750Q8" Turck Vietnam
"Turck 3083629";"SLPCR25-1530P8";"SLPCR251530P8" Turck Vietnam
"Turck 3083630";"SLPCR25-1670P8";"SLPCR251670P8" Turck Vietnam
"Turck 3083631";"SLPCR25-1810P8";"SLPCR251810P8" Turck Vietnam
"Turck 3083632";"SLPE14-270";"SLPE14270" Turck Vietnam
"Turck 3083633";"SLPE14-410";"SLPE14410" Turck Vietnam
"Turck 3083634";"SLPE14-550";"SLPE14550" Turck Vietnam
"Turck 3083635";"SLPE14-690";"SLPE14690" Turck Vietnam
"Turck 3083636";"SLPE14-830";"SLPE14830" Turck Vietnam
"Turck 3083637";"SLPE14-970";"SLPE14970" Turck Vietnam
"Turck 3083638";"SLPE14-1110";"SLPE141110" Turck Vietnam
"Turck 3083639";"SLPE14-1250";"SLPE141250" Turck Vietnam
"Turck 3083640";"SLPE14-1390";"SLPE141390" Turck Vietnam
"Turck 3083641";"SLPE14-1530";"SLPE141530" Turck Vietnam
"Turck 3083642";"SLPE14-1670";"SLPE141670" Turck Vietnam
"Turck 3083643";"SLPE14-1810";"SLPE141810" Turck Vietnam
"Turck 3083644";"SLPR14-270";"SLPR14270" Turck Vietnam
"Turck 3083645";"SLPR14-410";"SLPR14410" Turck Vietnam
"Turck 3083646";"SLPR14-550";"SLPR14550" Turck Vietnam
"Turck 3083647";"SLPR14-690";"SLPR14690" Turck Vietnam
"Turck 3083648";"SLPR14-830";"SLPR14830" Turck Vietnam
"Turck 3083649";"SLPR14-970";"SLPR14970" Turck Vietnam
"Turck 4602071";"BI2U-EGT08-AP6X-H1341";"BI2UEGT08AP6XH1341" Turck Vietnam
"Turck 4602080";"BI2U-EG08-RP6X-H1341";"BI2UEG08RP6XH1341" Turck Vietnam
"Turck 4602091";"BI2U-EG08-RP6X-V1131";"BI2UEG08RP6XV1131" Turck Vietnam
"Turck 4602108";"BI2-EG08-AN6X/S100";"BI2EG08AN6X/S100" Turck Vietnam
"Turck 4602140";"BI2-EG08-AN6X";"BI2EG08AN6X" Turck Vietnam
"Turck 4602150";"BI2-EG08-AN6X-V1131";"BI2EG08AN6XV1131" Turck Vietnam
"Turck 4602160";"BI2-EG08-AN6X-H1341";"BI2EG08AN6XH1341" Turck Vietnam
"Turck 4602210";"BI1,5-EG08WD-AP6X-H1341";"BI1,5EG08WDAP6XH1341" Turck Vietnam
"Turck 4602211";"BI1,5-EG08WD-AN6X-H1341";"BI1,5EG08WDAN6XH1341" Turck Vietnam
"Turck 4602220";"BI1,5-EG08-AP6X-V1131";"BI1,5EG08AP6XV1131" Turck Vietnam
"Turck 4602240";"BI1,5-EG08-AP6X";"BI1,5EG08AP6X" Turck Vietnam
"Turck 4602260";"BI1,5-EG08-AP6X-H1341";"BI1,5EG08AP6XH1341" Turck Vietnam
"Turck 4602340";"BI1,5-EG08-AN6X";"BI1,5EG08AN6X" Turck Vietnam
"Turck 4602350";"BI1,5-EG08-AN6X-V1131";"BI1,5EG08AN6XV1131" Turck Vietnam
"Turck 4602360";"BI1,5-EG08-AN6X-H1341";"BI1,5EG08AN6XH1341" Turck Vietnam
"Turck 4602522";"BI2-EG08-VP6X-H1341";"BI2EG08VP6XH1341" Turck Vietnam
"Turck 4602740";"NI3-EG08-AP6X";"NI3EG08AP6X" Turck Vietnam
"Turck 4602750";"NI3-EG08-AP6X-V1131";"NI3EG08AP6XV1131" Turck Vietnam
"Turck 4602760";"NI3-EG08-AP6X-H1341";"NI3EG08AP6XH1341" Turck Vietnam
"Turck 4602840";"NI3-EG08-AN6X";"NI3EG08AN6X" Turck Vietnam
"Turck 4602850";"NI3-EG08-AN6X-V1131";"NI3EG08AN6XV1131" Turck Vietnam
"Turck 4602860";"NI3-EG08-AN6X-H1341";"NI3EG08AN6XH1341" Turck Vietnam
"Turck 4604001";"BI1-HS540-AP6X";"BI1HS540AP6X" Turck Vietnam
"Turck 6602030";"WSC-WKC572-2M";"WSCWKC5722M" Turck Vietnam
"Turck 6602043";"RSM5711-1M";"RSM57111M" Turck Vietnam
"Turck 6602045";"RSM-RKM5711-2M";"RSMRKM57112M" Turck Vietnam
"Turck 6602050";"RSM-RKM5711-0,5M";"RSMRKM57110,5M" Turck Vietnam
"Turck 6602051";"RSM-RKM5711-4M";"RSMRKM57114M" Turck Vietnam
"Turck 6602052";"RSM-RKM5711-6M";"RSMRKM57116M" Turck Vietnam
"Turck 6602064";"RSSW458-6M";"RSSW4586M" Turck Vietnam
"Turck 6602065";"RKM57-TR2";"RKM57TR2" Turck Vietnam
"Turck 6602068";"JBBS-57-E811-VM";"JBBS57E811VM" Turck Vietnam
"Turck 6602076";"RKC572-2M";"RKC5722M" Turck Vietnam
"Turck 6602080";"RSM-RKM5711-3M";"RSMRKM57113M" Turck Vietnam
"Turck 6602084";"RKC572-5M";"RKC5725M" Turck Vietnam
"Turck 6602094";"RSV49-TR";"RSV49TR" Turck Vietnam
"Turck 6602096";"RSEV49-TR";"RSEV49TR" Turck Vietnam
"Turck 6602107";"FSV49-0,3M/14,5/C1117";"FSV490,3M/14,5/C1117" Turck Vietnam
"Turck 6602199";"RSFV49";"RSFV49" Turck Vietnam
"Turck 6602216";"FK57";"FK57" Turck Vietnam
"Turck 6602217";"RKF57";"RKF57" Turck Vietnam
"Turck 6602218";"RSF-RKF-57/22";"RSFRKF57/22" Turck Vietnam
"Turck 1538303";"NI50U-CP40-VP4X2";"NI50UCP40VP4X2" Turck Vietnam
"Turck 1538305";"Ni50U-Q42FWD-VP6X-H1141";"Ni50UQ42FWDVP6XH1141" Turck Vietnam
"Turck 1538306";"Ni50U-Q42TWD-VP6X-H1141";"Ni50UQ42TWDVP6XH1141" Turck Vietnam
"Turck 1539276";"WIM70-Q20L100-LIU5-H1141";"WIM70Q20L100LIU5H1141" Turck Vietnam
"Turck 1539280";"WIM40-Q20L60-LIU5-H1141";"WIM40Q20L60LIU5H1141" Turck Vietnam
"Turck 1540015";"LTX100M-R10-Li0-X3-H1151";"LTX100MR10Li0X3H1151" Turck Vietnam
"Turck 1540017";"LTX100M-R10-LU0-X3-H1151";"LTX100MR10LU0X3H1151" Turck Vietnam
"Turck 1540022";"LTX250M-R10-Li0-X3-H1151";"LTX250MR10Li0X3H1151" Turck Vietnam
"Turck 1540024";"LTX1500M-R10-Li0-X3-H1151";"LTX1500MR10Li0X3H1151" Turck Vietnam
"Turck 1540025";"LTX500M-R10-Li0-X3-H1151";"LTX500MR10Li0X3H1151" Turck Vietnam
"Turck 1540031";"LTX1000M-R10-Li0-X3-H1151";"LTX1000MR10Li0X3H1151" Turck Vietnam
"Turck 1540500";"BI15U-CP40-VP4X2";"BI15UCP40VP4X2" Turck Vietnam
"Turck 1540502";"BI15U-CP40-VP4X2-H1141";"BI15UCP40VP4X2H1141" Turck Vietnam
"Turck 1540600";"NI40U-CP40-VP4X2";"NI40UCP40VP4X2" Turck Vietnam
"Turck 1540602";"NI40U-CP40-VP4X2-H1141";"NI40UCP40VP4X2H1141" Turck Vietnam
"Turck 1540610";"NI40U-CP40-VN4X2";"NI40UCP40VN4X2" Turck Vietnam
"Turck 1540800";"NI75U-CP80-VP4X2";"NI75UCP80VP4X2" Turck Vietnam
"Turck 1540802";"NI75U-CP80-VP4X2-H1141";"NI75UCP80VP4X2H1141" Turck Vietnam
"Turck 1540810";"NI75U-CP80-VN4X2";"NI75UCP80VN4X2" Turck Vietnam
"Turck 1542331";"PD-IDENT";"PDIDENT" Turck Vietnam
"Turck 1542333";"PD-IDENT-DS";"PDIDENTDS" Turck Vietnam
"Turck 1542334";"PD-IDENT-CB";"PDIDENTCB" Turck Vietnam
"Turck 1542335";"PD-IDENT-BC";"PDIDENTBC" Turck Vietnam
"Turck 1542336";"PD-IDENT-PF";"PDIDENTPF" Turck Vietnam
"Turck 1542337";"PD-IDENT-RB";"PDIDENTRB" Turck Vietnam
"Turck 1542338";"PD-IDENT-RS";"PDIDENTRS" Turck Vietnam
"Turck 1542340";"PD-IDENT-WLAN";"PDIDENTWLAN" Turck Vietnam
"Turck 1542561";"BCC10-S30-RP4X";"BCC10S30RP4X" Turck Vietnam
"Turck 1542562";"BCC10-S30-RP4X-H1143";"BCC10S30RP4XH1143" Turck Vietnam
"Turck 1542595";"BC5-S18-AP6X";"BC5S18AP6X" Turck Vietnam
"Turck 1543024";"LTX200M-R10-SSI-2-GAF1-X3-H1161";"LTX200MR10SSI2GAF1X3H1161" Turck Vietnam
"Turck 1543039";"LTX2000M-R10-Li0-X3-H1151";"LTX2000MR10Li0X3H1151" Turck Vietnam
"Turck 1543040";"LTX250M-R10-LU0-X3-H1151";"LTX250MR10LU0X3H1151" Turck Vietnam
"Turck 1543041";"LTX500M-R10-LU0-X3-H1151";"LTX500MR10LU0X3H1151" Turck Vietnam
"Turck 1543042";"LTX1000M-R10-LU0-X3-H1151";"LTX1000MR10LU0X3H1151" Turck Vietnam
"Turck 1543043";"LTX1500M-R10-LU0-X3-H1151";"LTX1500MR10LU0X3H1151" Turck Vietnam
"Turck 1543044";"LTX2000M-R10-LU0-X3-H1151";"LTX2000MR10LU0X3H1151" Turck Vietnam
"Turck 1543045";"LTX500M-R10-SSi-2-GAF1-X3-H1161";"LTX500MR10SSi2GAF1X3H1161" Turck Vietnam
"Turck 1543046";"LTX1000M-R10-SSi-2-GAF1-X3-H1161";"LTX1000MR10SSi2GAF1X3H1161" Turck Vietnam
"Turck 1543047";"LTX1500M-R10-SSi-2-GAF1-X3-H1161";"LTX1500MR10SSi2GAF1X3H1161" Turck Vietnam
"Turck 1543048";"LTX2000M-R10-SSi-2-GAF1-X3-H1161";"LTX2000MR10SSi2GAF1X3H1161" Turck Vietnam
"Turck 1544037";"RS-06S6S-7A12B-C 1M";"RS06S6S7A12BC1M" Turck Vietnam
"Turck 1544039";"RS-06S6S-8B12B-C 1M";"RS06S6S8B12BC1M" Turck Vietnam
"Turck 1544045";"RS-07H6E-7A12B-C 1M";"RS07H6E7A12BC1M" Turck Vietnam
"Turck 1544055";"RS-07H6E-8B12B-C 1M";"RS07H6E8B12BC1M" Turck Vietnam
"Turck 1544059";"Ri-08S6S-2F360-C 1M";"Ri08S6S2F360C1M" Turck Vietnam
"Turck 1544060";"Ri-08S6S-2F500-C 1M";"Ri08S6S2F500C1M" Turck Vietnam
"Turck 1544061";"Ri-08S6S-2F1000-C 1M";"Ri08S6S2F1000C1M" Turck Vietnam
"Turck 1544062";"Ri-08S6S-2F1024-C 1M";"Ri08S6S2F1024C1M" Turck Vietnam
"Turck 1544107";"Ri-09H8E-2F360-C";"Ri09H8E2F360C" Turck Vietnam
"Turck 1544363";"RS-25S6C-9A16B-R3M12";"RS25S6C9A16BR3M12" Turck Vietnam
"Turck 1544364";"RS-25S6S-9A16B-R3M12";"RS25S6S9A16BR3M12" Turck Vietnam
"Turck 1544365";"RS-25S10S-9A16B-R3M12";"RS25S10S9A16BR3M12" Turck Vietnam
"Turck 1544367";"RS-25S10C-9A16B-R3M12";"RS25S10C9A16BR3M12" Turck Vietnam
"Turck 1544413";"RM-29S6C-9A28B-R3M12";"RM29S6C9A28BR3M12" Turck Vietnam
"Turck 1544416";"RM-29S10C-9A28B-R3M12";"RM29S10C9A28BR3M12" Turck Vietnam
"Turck 1544417";"RM-29S6S-9A28B-R3M12";"RM29S6S9A28BR3M12" Turck Vietnam
"Turck 1544418";"RM-29S10S-9A28B-R3M12";"RM29S10S9A28BR3M12" Turck Vietnam
"Turck 1544424";"RS-31H12E-3C13B-H1181";"RS31H12E3C13BH1181" Turck Vietnam
"Turck 1544434";"RS-33B12E-9A16B-R3M12";"RS33B12E9A16BR3M12" Turck Vietnam
"Turck 1544445";"RM-36B12E-9A28B-R3M12";"RM36B12E9A28BR3M12" Turck Vietnam
"Turck 1544521";"RM-46S8S-3C24B-CT 1M";"RM46S8S3C24BCT1M" Turck Vietnam
"Turck 1544525";"RM-50H10E-3C24B-CT 1M";"RM50H10E3C24BCT1M" Turck Vietnam
"Turck 1544531";"DW250-70-7E-H1141";"DW250707EH1141" Turck Vietnam
"Turck 1544533";"DW250-70-PA-H1141";"DW25070PAH1141" Turck Vietnam
"Turck 1544534";"DW500-70-7E-H1141";"DW500707EH1141" Turck Vietnam
"Turck 1544536";"DW500-70-PA-H1141";"DW50070PAH1141" Turck Vietnam
"Turck 1544540";"DW1000-110-7E-H1141";"DW10001107EH1141" Turck Vietnam
"Turck 1544542";"DW1000-110-PA-H1141";"DW1000110PAH1141" Turck Vietnam
"Turck 1544543";"DW2000-110-7E-H1141";"DW20001107EH1141" Turck Vietnam
"Turck 1544545";"DW2000-110-PA-H1141";"DW2000110PAH1141" Turck Vietnam
"Turck 1544546";"DW3000-110-7E-H1141";"DW30001107EH1141" Turck Vietnam
"Turck 1544548";"DW3000-110-PA-H1141";"DW3000110PAH1141" Turck Vietnam
"Turck 1544549";"DW6000-155-7E-H1141";"DW60001557EH1141" Turck Vietnam
"Turck 1544551";"DW6000-155-PA-H1141";"DW6000155PAH1141" Turck Vietnam
"Turck 1544555";"DW10000-135-7E-H1141";"DW100001357EH1141" Turck Vietnam
"Turck 1544557";"DW10000-135-PA-H1141";"DW10000135PAH1141" Turck Vietnam
"Turck 1544558";"DW15000-135-7E-H1141";"DW150001357EH1141" Turck Vietnam
"Turck 1544560";"DW15000-135-PA-H1141";"DW15000135PAH1141" Turck Vietnam
"Turck 1544561";"DW20000-135-7E-H1141";"DW200001357EH1141" Turck Vietnam
"Turck 1544563";"DW20000-135-PA-H1141";"DW20000135PAH1141" Turck Vietnam
"Turck 1544567";"DW30000-135-7E-H1141";"DW300001357EH1141" Turck Vietnam
"Turck 1544569";"DW30000-135-PA-H1141";"DW30000135PAH1141" Turck Vietnam
"Turck 1544603";"DW40000-135-7E-H1141";"DW400001357EH1141" Turck Vietnam
"Turck 1544605";"DW40000-135-PA-H1141";"DW40000135PAH1141" Turck Vietnam
"Turck 1544720";"Ri-12H10T-2B360-H1181";"Ri12H10T2B360H1181" Turck Vietnam
"Turck 1544727";"Ri-12H10T-2B2048-H1181";"Ri12H10T2B2048H1181" Turck Vietnam
"Turck 1544729";"Ri-12H10T-2B4096-H1181";"Ri12H10T2B4096H1181" Turck Vietnam
"Turck 1544754";"Ri-10S10C-2B360-H1181";"Ri10S10C2B360H1181" Turck Vietnam
"Turck 1544755";"Ri-10S10C-2B500-H1181";"Ri10S10C2B500H1181" Turck Vietnam
"Turck 1544758";"Ri-10S10C-2B5000-H1181";"Ri10S10C2B5000H1181" Turck Vietnam
"Turck 1544940";"Ri-10S6C-2B360-H1181";"Ri10S6C2B360H1181" Turck Vietnam
"Turck 1544956";"Ri-10S10C-2B2500-H1181";"Ri10S10C2B2500H1181" Turck Vietnam
"Turck 1545004";"TI-BL20-DPV1-2";"TIBL20DPV12" Turck Vietnam
"Turck 1545005";"TI-BL20-DPV1-4";"TIBL20DPV14" Turck Vietnam
"Turck 1545006";"TI-BL20-DPV1-6";"TIBL20DPV16" Turck Vietnam
"Turck 1545007";"TI-BL20-DPV1-8";"TIBL20DPV18" Turck Vietnam
"Turck 1545028";"TI-BL67-DPV1-2";"TIBL67DPV12" Turck Vietnam
"Turck 1545029";"TI-BL67-DPV1-4";"TIBL67DPV14" Turck Vietnam
"Turck 1545030";"TI-BL67-DPV1-6";"TIBL67DPV16" Turck Vietnam
"Turck 1545031";"TI-BL67-DPV1-8";"TIBL67DPV18" Turck Vietnam
"Turck 1545040";"TI-BL67-EN-PN-2";"TIBL67ENPN2" Turck Vietnam
"Turck 1545041";"TI-BL67-EN-PN-4";"TIBL67ENPN4" Turck Vietnam
"Turck 1545042";"TI-BL67-EN-PN-6";"TIBL67ENPN6" Turck Vietnam
"Turck 1545043";"TI-BL67-EN-PN-8";"TIBL67ENPN8" Turck Vietnam
"Turck 1545052";"BLIDENT-CD";"BLIDENTCD" Turck Vietnam
"Turck 1545053";"TI-BL20-PG-EN-2";"TIBL20PGEN2" Turck Vietnam
"Turck 1545054";"TI-BL20-PG-EN-4";"TIBL20PGEN4" Turck Vietnam
"Turck 1545055";"TI-BL20-PG-EN-6";"TIBL20PGEN6" Turck Vietnam
"Turck 1545056";"TI-BL20-PG-EN-8";"TIBL20PGEN8" Turck Vietnam
"Turck 1545057";"TI-BL20-PG-EIP-2";"TIBL20PGEIP2" Turck Vietnam
"Turck 1545058";"TI-BL20-PG-EIP-4";"TIBL20PGEIP4" Turck Vietnam
"Turck 1545059";"TI-BL20-PG-EIP-6";"TIBL20PGEIP6" Turck Vietnam
"Turck 1545060";"TI-BL20-PG-EIP-8";"TIBL20PGEIP8" Turck Vietnam
"Turck 1545061";"TI-BL67-PG-DP-2";"TIBL67PGDP2" Turck Vietnam
"Turck 1545078";"TI-BL20-DN-S-2";"TIBL20DNS2" Turck Vietnam
"Turck 1545079";"TI-BL20-DN-S-4";"TIBL20DNS4" Turck Vietnam
"Turck 1545080";"TI-BL20-DN-S-6";"TIBL20DNS6" Turck Vietnam
"Turck 1545081";"TI-BL20-DN-S-8";"TIBL20DNS8" Turck Vietnam
"Turck 1545082";"TI-BL20-EIP-S-2";"TIBL20EIPS2" Turck Vietnam
"Turck 1545083";"TI-BL20-EIP-S-4";"TIBL20EIPS4" Turck Vietnam
"Turck 1545084";"TI-BL20-EIP-S-6";"TIBL20EIPS6" Turck Vietnam
"Turck 1545085";"TI-BL20-EIP-S-8";"TIBL20EIPS8" Turck Vietnam
"Turck 1545086";"TI-BL20-PG-EN-S-2";"TIBL20PGENS2" Turck Vietnam
"Turck 1545087";"TI-BL20-PG-EN-S-4";"TIBL20PGENS4" Turck Vietnam
"Turck 1545088";"TI-BL20-PG-EN-S-6";"TIBL20PGENS6" Turck Vietnam
"Turck 1545089";"TI-BL20-PG-EN-S-8";"TIBL20PGENS8" Turck Vietnam
"Turck 1545090";"TI-BL20-PG-EIP-S-2";"TIBL20PGEIPS2" Turck Vietnam
"Turck 1545091";"TI-BL20-PG-EIP-S-4";"TIBL20PGEIPS4" Turck Vietnam
"Turck 1545092";"TI-BL20-PG-EIP-S-6";"TIBL20PGEIPS6" Turck Vietnam
"Turck 1545093";"TI-BL20-PG-EIP-S-8";"TIBL20PGEIPS8" Turck Vietnam
"Turck 1545094";"TI-BL67-PG-DP-S-2";"TIBL67PGDPS2" Turck Vietnam
"Turck 1545095";"TI-BL67-PG-DP-S-4";"TIBL67PGDPS4" Turck Vietnam
"Turck 1545096";"TI-BL67-PG-DP-S-6";"TIBL67PGDPS6" Turck Vietnam
"Turck 1545097";"TI-BL67-PG-DP-S-8";"TIBL67PGDPS8" Turck Vietnam
"Turck 1545098";"TI-BL67-PG-EN-S-2";"TIBL67PGENS2" Turck Vietnam
"Turck 1545099";"TI-BL67-PG-EN-S-4";"TIBL67PGENS4" Turck Vietnam
"Turck 1545100";"TI-BL67-PG-EN-S-6";"TIBL67PGENS6" Turck Vietnam
"Turck 1545101";"TI-BL67-PG-EN-S-8";"TIBL67PGENS8" Turck Vietnam
"Turck 1545102";"TI-BL67-PG-EIP-S-2";"TIBL67PGEIPS2" Turck Vietnam
"Turck 1545103";"TI-BL67-PG-EIP-S-4";"TIBL67PGEIPS4" Turck Vietnam
"Turck 1545104";"TI-BL67-PG-EIP-S-6";"TIBL67PGEIPS6" Turck Vietnam
"Turck 1545105";"TI-BL67-PG-EIP-S-8";"TIBL67PGEIPS8" Turck Vietnam
"Turck 1545106";"TI-BL67-DPV1-S-2";"TIBL67DPV1S2" Turck Vietnam
"Turck 1545107";"TI-BL67-DPV1-S-4";"TIBL67DPV1S4" Turck Vietnam
"Turck 1545108";"TI-BL67-DPV1-S-6";"TIBL67DPV1S6" Turck Vietnam
"Turck 1545109";"TI-BL67-DPV1-S-8";"TIBL67DPV1S8" Turck Vietnam
"Turck 1545114";"TI-BL67-DN-S-2";"TIBL67DNS2" Turck Vietnam
"Turck 1545115";"TI-BL67-DN-S-4";"TIBL67DNS4" Turck Vietnam
"Turck 1545116";"TI-BL67-DN-S-6";"TIBL67DNS6" Turck Vietnam
"Turck 1545117";"TI-BL67-DN-S-8";"TIBL67DNS8" Turck Vietnam
"Turck 1545122";"TI-BL20-E-DPV1-2";"TIBL20EDPV12" Turck Vietnam
"Turck 1545123";"TI-BL20-E-DPV1-4";"TIBL20EDPV14" Turck Vietnam
"Turck 1545124";"TI-BL20-E-DPV1-6";"TIBL20EDPV16" Turck Vietnam
"Turck 1545125";"TI-BL20-E-DPV1-8";"TIBL20EDPV18" Turck Vietnam
"Turck 3055550";"T30UDPB";"T30UDPB" Turck Vietnam
"Turck 3055551";"T30UDPBQ";"T30UDPBQ" Turck Vietnam
"Turck 3055966";"LG5B65PI";"LG5B65PI" Turck Vietnam
"Turck 3055969";"LG5B65PIQ";"LG5B65PIQ" Turck Vietnam
"Turck 3055974";"T30UIPA";"T30UIPA" Turck Vietnam
"Turck 3055975";"T30UIPAQ";"T30UIPAQ" Turck Vietnam
"Turck 3055980";"T30UIPB";"T30UIPB" Turck Vietnam
"Turck 3055981";"T30UIPBQ";"T30UIPBQ" Turck Vietnam
"Turck 3055986";"T30UUPA";"T30UUPA" Turck Vietnam
"Turck 3055987";"T30UUPAQ";"T30UUPAQ" Turck Vietnam
"Turck 3055992";"T30UUPB";"T30UUPB" Turck Vietnam
"Turck 3055993";"T30UUPBQ";"T30UUPBQ" Turck Vietnam
"Turck 3056287";"FI22FP";"FI22FP" Turck Vietnam
"Turck 3056289";"FI22FPQ";"FI22FPQ" Turck Vietnam
"Turck 3056492";"VS1AN5CV10";"VS1AN5CV10" Turck Vietnam
"Turck 3056493";"VS1RN5CV10";"VS1RN5CV10" Turck Vietnam
"Turck 3056494";"VS1AP5CV10";"VS1AP5CV10" Turck Vietnam
"Turck 3056495";"VS1RP5CV10";"VS1RP5CV10" Turck Vietnam
"Turck 3056496";"VS1AN5CV20";"VS1AN5CV20" Turck Vietnam
"Turck 3056497";"VS1RN5CV20";"VS1RN5CV20" Turck Vietnam
"Turck 3056498";"VS1AP5CV20";"VS1AP5CV20" Turck Vietnam
"Turck 3056499";"VS1RP5CV20";"VS1RP5CV20" Turck Vietnam
"Turck 6603447";"WSM-WKM5711-15M";"WSMWKM571115M" Turck Vietnam
"Turck 6603541";"RSSW-RKSW456-30M";"RSSWRKSW45630M" Turck Vietnam
"Turck 6603545";"RSSW-RKSW456-40M";"RSSWRKSW45640M" Turck Vietnam
"Turck 6603547";"RSSW-RKSW456-50M";"RSSWRKSW45650M" Turck Vietnam
"Turck 6603583";"RSFV49-0,3M/M20/C1117";"RSFV490,3M/M20/C1117" Turck Vietnam
"Turck 6603584";"RKFV49-0,3M/M20";"RKFV490,3M/M20" Turck Vietnam
"Turck 6603596";"FDN-DN1";"FDNDN1" Turck Vietnam
"Turck 6603608";"WSC-WKC572-0,3M";"WSCWKC5720,3M" Turck Vietnam
"Turck 6603610";"RKFV48-0,3M/M20/C1117";"RKFV480,3M/M20/C1117" Turck Vietnam
"Turck 6603617";"RSFV48-0,3M/M20/C1117";"RSFV480,3M/M20/C1117" Turck Vietnam
"Turck 6603623";"RSC572-15M";"RSC57215M" Turck Vietnam
"Turck 6603624";"RKC572-6M";"RKC5726M" Turck Vietnam
"Turck 6603628";"RSC-RKC572-1M";"RSCRKC5721M" Turck Vietnam
"Turck 6603629";"RSC-RKC572-2M";"RSCRKC5722M" Turck Vietnam
"Turck 6603630";"RSC-RKC572-4M";"RSCRKC5724M" Turck Vietnam
"Turck 6603631";"RSC-RKC572-6M";"RSCRKC5726M" Turck Vietnam
"Turck 6603632";"RSC-RKC572-10M";"RSCRKC57210M" Turck Vietnam
"Turck 6603633";"RSC-RKC572-15M";"RSCRKC57215M" Turck Vietnam
"Turck 6611462";"JRBS-40-12R/EX";"JRBS4012R/EX" Turck Vietnam
"Turck 6611463";"JRBS-40SC-12R/EX";"JRBS40SC12R/EX" Turck Vietnam
"Turck 6611465";"FDP20-16S";"FDP2016S" Turck Vietnam
"Turck 6611466";"FDP20-16XSG";"FDP2016XSG" Turck Vietnam
"Turck 6611473";"KABEL452B-500M";"KABEL452B500M" Turck Vietnam
"Turck 6611474";"KABEL452-30M";"KABEL45230M" Turck Vietnam
"Turck 6611475";"KABEL452-150M";"KABEL452150M" Turck Vietnam
"Turck 6611476";"KABEL452-500M";"KABEL452500M" Turck Vietnam
"Turck 6611477";"KABEL452B-30M";"KABEL452B30M" Turck Vietnam
"Turck 6611478";"KABEL452B-150M";"KABEL452B150M" Turck Vietnam
"Turck 6611485";"FDP20-16S-T";"FDP2016ST" Turck Vietnam
"Turck 6611486";"FDP20-16XSG-T";"FDP2016XSGT" Turck Vietnam
"Turck 6611490";"CABLE FBA-YE/SD 100M";"CABLEFBAYE/SD100M" Turck Vietnam
"Turck 6611491";"CABLE FBA-YE/SD 250M";"CABLEFBAYE/SD250M" Turck Vietnam
"Turck 6611492";"CABLE FBA-YE/SD 500M";"CABLEFBAYE/SD500M" Turck Vietnam
"Turck 6611493";"CABLE FBA-YE/SD 1000M";"CABLEFBAYE/SD1000M" Turck Vietnam
"Turck 6611494";"JBBS-49SC-T614/3G";"JBBS49SCT614/3G" Turck Vietnam
"Turck 6611523";"FKSDD-RJ45SF-44";"FKSDDRJ45SF44" Turck Vietnam
"Turck 6625049";"WSC4.4T-2/TEL";"WSC4.4T2/TEL" Turck Vietnam
"Turck 6625050";"WSC4.4T-5/TEL";"WSC4.4T5/TEL" Turck Vietnam
"Turck 6625051";"WSC4.4T-10/TEL";"WSC4.4T10/TEL" Turck Vietnam
"Turck 6625052";"WSC4.5T-2/TEL";"WSC4.5T2/TEL" Turck Vietnam
"Turck 6625053";"WSC4.5T-5/TEL";"WSC4.5T5/TEL" Turck Vietnam
"Turck 6625054";"WSC4.5T-10/TEL";"WSC4.5T10/TEL" Turck Vietnam
"Turck 6625055";"WSC5T-2/TEL ";"WSC5T2/TEL" Turck Vietnam
"Turck 6625056";"WSC5T-5/TEL ";"WSC5T5/TEL" Turck Vietnam
"Turck 6625057";"WSC5T-10/TEL ";"WSC5T10/TEL" Turck Vietnam
"Turck 6625058";"PKG3M-2/TEL ";"PKG3M2/TEL" Turck Vietnam
"Turck 6625059";"PKG3M-5/TEL ";"PKG3M5/TEL" Turck Vietnam
"Turck 6625060";"PKG3M-10/TEL ";"PKG3M10/TEL" Turck Vietnam
"Turck 6625061";"PKG4M-2/TEL ";"PKG4M2/TEL" Turck Vietnam
"Turck 6625062";"PKG4M-5/TEL ";"PKG4M5/TEL" Turck Vietnam
"Turck 6625063";"PKG4M-10/TEL ";"PKG4M10/TEL" Turck Vietnam
"Turck 6625064";"PKW3M-2/TEL ";"PKW3M2/TEL" Turck Vietnam
"Turck 6625065";"PKW3M-5/TEL ";"PKW3M5/TEL" Turck Vietnam
"Turck 6625066";"PKW3M-10/TEL ";"PKW3M10/TEL" Turck Vietnam
"Turck 6625067";"PKW4M-2/TEL ";"PKW4M2/TEL" Turck Vietnam
"Turck 6824144";"SCOB-0404D-0008";"SCOB0404D0008" Turck Vietnam
"Turck 6824145";"SCOB-04A-0007";"SCOB04A0007" Turck Vietnam
"Turck 6824146";"SCOB-04A-0009";"SCOB04A0009" Turck Vietnam
"Turck 6824147";"SCOB-0800D-0002";"SCOB0800D0002" Turck Vietnam
"Turck 6824148";"SCOB-0800D-0004";"SCOB0800D0004" Turck Vietnam
"Turck 6824149";"SCOB-0800D-0007";"SCOB0800D0007" Turck Vietnam
"Turck 6824151";"SCOB-0800D-0008";"SCOB0800D0008" Turck Vietnam
"Turck 6824153";"SCOB-10S-0001";"SCOB10S0001" Turck Vietnam
"Turck 6824154";"SCOB-10S-0002";"SCOB10S0002" Turck Vietnam
"Turck 6824155";"SCOB-10S-0003";"SCOB10S0003" Turck Vietnam
"Turck 6824156";"SCOB-10S-0004";"SCOB10S0004" Turck Vietnam
"Turck 6824157";"SCOB-10S-0005";"SCOB10S0005" Turck Vietnam
"Turck 6824158";"SCOB-40A-0004";"SCOB40A0004" Turck Vietnam
"Turck 6824159";"SCOB-40A-0005";"SCOB40A0005" Turck Vietnam
"Turck 6915313";"RSM-WKM50-10M";"RSMWKM5010M" Turck Vietnam
"Turck 6915601";"KABEL451-30M";"KABEL45130M" Turck Vietnam
"Turck 6915603";"KABEL451-150M";"KABEL451150M" Turck Vietnam
"Turck 6915606";"KABEL451-500M";"KABEL451500M" Turck Vietnam
"Turck 6915609";"RKSW451-1M";"RKSW4511M" Turck Vietnam
"Turck 6915611";"RKSW451-2M";"RKSW4512M" Turck Vietnam
"Turck 6915613";"RKSW451-3M";"RKSW4513M" Turck Vietnam
"Turck 6915615";"RKSW451-5M";"RKSW4515M" Turck Vietnam
"Turck 6915621";"RSM43-6M";"RSM436M" Turck Vietnam
"Turck 6915622";"RSM43-10M";"RSM4310M" Turck Vietnam
"Turck 6915623";"RSM43-15M";"RSM4315M" Turck Vietnam
"Turck 6915655";"RSSW-RKSW451-0,3M";"RSSWRKSW4510,3M" Turck Vietnam
"Turck 6915656";"RSSW-RKSW451-1,5M";"RSSWRKSW4511,5M" Turck Vietnam
"Turck 6915658";"RSSW-RKSW451-3M";"RSSWRKSW4513M" Turck Vietnam
"Turck 6915659";"RSSW-RKSW451-5M";"RSSWRKSW4515M" Turck Vietnam
"Turck 6915660";"RSSW-RKSW451-8M";"RSSWRKSW4518M" Turck Vietnam
"Turck 6915662";"RSSD-RJ45-441-5M/S2174";"RSSDRJ454415M/S2174" Turck Vietnam
"Turck 6915663";"RSSD-RJ45-441-15M/S2174";"RSSDRJ4544115M/S2174" Turck Vietnam
"Turck 6915664";"RSSD-RJ45-441-20M/S2174";"RSSDRJ4544120M/S2174" Turck Vietnam
"Turck 6915665";"RSSD-RJ45-441-25M/S2174";"RSSDRJ4544125M/S2174" Turck Vietnam
"Turck 8025630";"8MBM8-4P3";"8MBM84P3" Turck Vietnam
"Turck 8025641";"4MBM8-4P3";"4MBM84P3" Turck Vietnam
"Turck 8025648";"8MBM8-4P3-2/S1117";"8MBM84P32/S1117" Turck Vietnam
"Turck 8025651";"8MBM8-4P3-5/S1117";"8MBM84P35/S1117" Turck Vietnam
"Turck 8025652";"8MBM8-4P3-5/S1118";"8MBM84P35/S1118" Turck Vietnam
"Turck 8025653";"8MBM8-4P3-10/S1117";"8MBM84P310/S1117" Turck Vietnam
"Turck 8025656";"4MBM8-4P3-2/S1117";"4MBM84P32/S1117" Turck Vietnam
"Turck 8025693";"MB-SSP4-2SKP3";"MBSSP42SKP3" Turck Vietnam
"Turck 8025717";"VAS31-0.220-10/S366";"VAS310.22010/S366" Turck Vietnam
"Turck 8025721";"VAS31-2.048-2/S366";"VAS312.0482/S366" Turck Vietnam
"Turck 8025722";"VAS31-2.048-5/S366";"VAS312.0485/S366" Turck Vietnam
"Turck 8025723";"VAS31-2.048-10/S366";"VAS312.04810/S366" Turck Vietnam
"Turck 8025731";"TAS31-2.048-5/P00";"TAS312.0485/P00" Turck Vietnam
"Turck 8025747";"VBS21-0.220-5/S366";"VBS210.2205/S366" Turck Vietnam
"Turck 8025750";"VBS21-2.048-5/S366";"VBS212.0485/S366" Turck Vietnam
"Turck 8025752";"TBS21-0.220-2/S366";"TBS210.2202/S366" Turck Vietnam
"Turck 8025754";"TBS21-0.220-10/S366";"TBS210.22010/S366" Turck Vietnam
"Turck 1545126";"TI-BL20-E-DPV1-S-2";"TIBL20EDPV1S2" Turck Vietnam
"Turck 1545127";"TI-BL20-E-DPV1-S-4";"TIBL20EDPV1S4" Turck Vietnam
"Turck 1545128";"TI-BL20-E-DPV1-S-6";"TIBL20EDPV1S6" Turck Vietnam
"Turck 1545129";"TI-BL20-E-DPV1-S-8";"TIBL20EDPV1S8" Turck Vietnam
"Turck 1545130";"TI-BL20-E-DN-S-2";"TIBL20EDNS2" Turck Vietnam
"Turck 1545131";"TI-BL20-E-DN-S-4";"TIBL20EDNS4" Turck Vietnam
"Turck 1545132";"TI-BL20-E-DN-S-6";"TIBL20EDNS6" Turck Vietnam
"Turck 1545133";"TI-BL20-E-DN-S-8";"TIBL20EDNS8" Turck Vietnam
"Turck 1545134";"TI-BL20-E-CO-S-2";"TIBL20ECOS2" Turck Vietnam
"Turck 1545135";"TI-BL20-E-CO-S-4";"TIBL20ECOS4" Turck Vietnam
"Turck 1545136";"TI-BL20-E-CO-S-6";"TIBL20ECOS6" Turck Vietnam
"Turck 1545137";"TI-BL20-E-CO-S-8";"TIBL20ECOS8" Turck Vietnam
"Turck 1545138";"TI-BL20-EN-S-2";"TIBL20ENS2" Turck Vietnam
"Turck 1545139";"TI-BL20-EN-S-4";"TIBL20ENS4" Turck Vietnam
"Turck 1636734";"BI15U-MT30-AP6X-H1141";"BI15UMT30AP6XH1141" Turck Vietnam
"Turck 1636735";"BI15U-M30-AN6X";"BI15UM30AN6X" Turck Vietnam
"Turck 1636736";"BI15U-M30-AN6X-H1141";"BI15UM30AN6XH1141" Turck Vietnam
"Turck 1636738";"BI15U-MT30-AN6X-H1141";"BI15UMT30AN6XH1141" Turck Vietnam
"Turck 1636739";"Bi15U-M30-RP6X-H1141";"Bi15UM30RP6XH1141" Turck Vietnam
"Turck 1637151";"BI2U-EH6,5-RP6X-V1131";"BI2UEH6,5RP6XV1131" Turck Vietnam
"Turck 1643200";"BI4-M12-VN6X-H1141";"BI4M12VN6XH1141" Turck Vietnam
"Turck 1643201";"BI4-M12E-VN6X-H1141";"BI4M12EVN6XH1141" Turck Vietnam
"Turck 1643300";"BI4-M12-VN6X";"BI4M12VN6X" Turck Vietnam
"Turck 1643301";"Bi4-M12-VN6X 7M";"Bi4M12VN6X7M" Turck Vietnam
"Turck 1644100";"NI8U-M12-AP6X";"NI8UM12AP6X" Turck Vietnam
"Turck 1644120";"NI8U-M12-AN6X";"NI8UM12AN6X" Turck Vietnam
"Turck 1644140";"NI8U-M12-AP6X-H1141";"NI8UM12AP6XH1141" Turck Vietnam
"Turck 1644147";"NI8U-M12EE-AP6X-H1141";"NI8UM12EEAP6XH1141" Turck Vietnam
"Turck 1644150";"NI8U-M12-AN6X-H1141";"NI8UM12AN6XH1141" Turck Vietnam
"Turck 1644212";"NI8U-MT12H-AP6X-H1141";"NI8UMT12HAP6XH1141" Turck Vietnam
"Turck 1644213";"NI8U-MT12H-AN6X-H1141";"NI8UMT12HAN6XH1141" Turck Vietnam
"Turck 1644240";"NI8U-MT12-AP6X-H1141";"NI8UMT12AP6XH1141" Turck Vietnam
"Turck 1644250";"NI8U-MT12-AN6X-H1141";"NI8UMT12AN6XH1141" Turck Vietnam
"Turck 1644300";"NI8U-EM12-AP6X";"NI8UEM12AP6X" Turck Vietnam
"Turck 1644320";"NI8U-EM12-AN6X";"NI8UEM12AN6X" Turck Vietnam
"Turck 1644340";"NI8U-EM12-AP6X-H1141";"NI8UEM12AP6XH1141" Turck Vietnam
"Turck 1644350";"NI8U-EM12-AN6X-H1141";"NI8UEM12AN6XH1141" Turck Vietnam
"Turck 1644400";"NI8U-EG12SK-AP6X";"NI8UEG12SKAP6X" Turck Vietnam
"Turck 2620126";"BC10-QF5,5-RP6X2";"BC10QF5,5RP6X2" Turck Vietnam
"Turck 2620128";"BC10-QF5,5-RN6X2";"BC10QF5,5RN6X2" Turck Vietnam
"Turck 2620152";"BC5-Q08-RP6X2-V1131/S250";"BC5Q08RP6X2V1131/S250" Turck Vietnam
"Turck 26210";"BC5-Q08-AP6X2-V1131/S250";"BC5Q08AP6X2V1131/S250" Turck Vietnam
"Turck 26211";"BC5-Q08-AN6X2-V1131/S250";"BC5Q08AN6X2V1131/S250" Turck Vietnam
"Turck 2621200";"BC8-Q10-AP6X2/S250";"BC8Q10AP6X2/S250" Turck Vietnam
"Turck 2621201";"BC8-Q10-AP6X2-V1131/S250";"BC8Q10AP6X2V1131/S250" Turck Vietnam
"Turck 2621202";"BC8-Q10-AN6X2-V1131/S250";"BC8Q10AN6X2V1131/S250" Turck Vietnam
"Turck 2621203";"BC8-Q10-AN6X2/S250";"BC8Q10AN6X2/S250" Turck Vietnam
"Turck 2621204";"BC8-Q10-RP6X2-V1131/S250";"BC8Q10RP6X2V1131/S250" Turck Vietnam
"Turck 3002658";"LX3E";"LX3E" Turck Vietnam
"Turck 3002659";"LX3ESR";"LX3ESR" Turck Vietnam
"Turck 3002661";"LX3EQ";"LX3EQ" Turck Vietnam
"Turck 3002662";"LX3ESRQ";"LX3ESRQ" Turck Vietnam
"Turck 3002664";"LX3R";"LX3R" Turck Vietnam
"Turck 3002665";"LX3RSR";"LX3RSR" Turck Vietnam
"Turck 3002667";"LX3RQ";"LX3RQ" Turck Vietnam
"Turck 3002668";"LX3RSRQ";"LX3RSRQ" Turck Vietnam
"Turck 3002670";"LX6E";"LX6E" Turck Vietnam
"Turck 3002671";"LX6ESR";"LX6ESR" Turck Vietnam
"Turck 3002673";"LX6EQ";"LX6EQ" Turck Vietnam
"Turck 3002674";"LX6ESRQ";"LX6ESRQ" Turck Vietnam
"Turck 3002676";"LX6R";"LX6R" Turck Vietnam
"Turck 3072107";"Q12RB6FF15";"Q12RB6FF15" Turck Vietnam
"Turck 3072108";"Q12RB6FF15Q";"Q12RB6FF15Q" Turck Vietnam
"Turck 3072110";"Q12AB6FF30";"Q12AB6FF30" Turck Vietnam
"Turck 3072111";"Q12AB6FF30Q";"Q12AB6FF30Q" Turck Vietnam
"Turck 3072113";"Q12RB6FF30";"Q12RB6FF30" Turck Vietnam
"Turck 3072114";"Q12RB6FF30Q";"Q12RB6FF30Q" Turck Vietnam
"Turck 3072116";"Q12AB6FF50";"Q12AB6FF50" Turck Vietnam
"Turck 3072117";"Q12AB6FF50Q";"Q12AB6FF50Q" Turck Vietnam
"Turck 3072119";"Q12RB6FF50";"Q12RB6FF50" Turck Vietnam
"Turck 3072120";"Q12RB6FF50Q";"Q12RB6FF50Q" Turck Vietnam
"Turck 3072122";"Q12AB6LV";"Q12AB6LV" Turck Vietnam
"Turck 3072123";"Q12AB6LVQ";"Q12AB6LVQ" Turck Vietnam
"Turck 3072125";"Q12RB6LV";"Q12RB6LV" Turck Vietnam
"Turck 3072126";"Q12RB6LVQ";"Q12RB6LVQ" Turck Vietnam
"Turck 3072128";"Q12AB6LP";"Q12AB6LP" Turck Vietnam
"Turck 3072129";"Q12AB6LPQ";"Q12AB6LPQ" Turck Vietnam
"Turck 3072605";"QS30LV";"QS30LV" Turck Vietnam
"Turck 3072613";"D10BFP";"D10BFP" Turck Vietnam
"Turck 3072614";"D10BFPQ";"D10BFPQ" Turck Vietnam
"Turck 3072616";"D10BFPG";"D10BFPG" Turck Vietnam
"Turck 3072617";"D10BFPGQ";"D10BFPGQ" Turck Vietnam
"Turck 3072808";"D10AFP";"D10AFP" Turck Vietnam
"Turck 3072809";"D10AFPQ";"D10AFPQ" Turck Vietnam
"Turck 3072810";"D10AFPG";"D10AFPG" Turck Vietnam
"Turck 3072811";"D10AFPGQ";"D10AFPGQ" Turck Vietnam
"Turck 3072852";"LEDIA80X80QPMA";"LEDIA80X80QPMA" Turck Vietnam
"Turck 3073040";"QS18VP6LD";"QS18VP6LD" Turck Vietnam
"Turck 3073042";"QS18VP6LDQ";"QS18VP6LDQ" Turck Vietnam
"Turck 3073043";"QS18VP6LDQ5";"QS18VP6LDQ5" Turck Vietnam
"Turck 3073044";"QS18VP6LDQ7";"QS18VP6LDQ7" Turck Vietnam
"Turck 3073045";"QS18VP6LDQ8";"QS18VP6LDQ8" Turck Vietnam
"Turck 3073078";"QS30R";"QS30R" Turck Vietnam
"Turck 3073079";"QS30RQ";"QS30RQ" Turck Vietnam
"Turck 3073081";"QS30E";"QS30E" Turck Vietnam
"Turck 3073082";"QS30EQ";"QS30EQ" Turck Vietnam
"Turck 3073084";"QS30LPQ";"QS30LPQ" Turck Vietnam
"Turck 3073086";"QS30FF200Q";"QS30FF200Q" Turck Vietnam
"Turck 3083557";"SLPR14-970P8";"SLPR14970P8" Turck Vietnam
"Turck 3083558";"SLPR14-1110P8";"SLPR141110P8" Turck Vietnam
"Turck 3083559";"SLPR14-1250P8";"SLPR141250P8" Turck Vietnam
"Turck 3083560";"SLPR14-1390P8";"SLPR141390P8" Turck Vietnam
"Turck 3083561";"SLPR14-1530P8";"SLPR141530P8" Turck Vietnam
"Turck 3083562";"SLPR14-1670P8";"SLPR141670P8" Turck Vietnam
"Turck 3083563";"SLPR14-1810P8";"SLPR141810P8" Turck Vietnam
"Turck 3083564";"SLPE25-270P8";"SLPE25270P8" Turck Vietnam
"Turck 3083565";"SLPE25-410P8";"SLPE25410P8" Turck Vietnam
"Turck 3083566";"SLPE25-550P8";"SLPE25550P8" Turck Vietnam
"Turck 3083567";"SLPE25-690P8";"SLPE25690P8" Turck Vietnam
"Turck 3083568";"SLPE25-830P8";"SLPE25830P8" Turck Vietnam
"Turck 3083569";"SLPE25-970P8";"SLPE25970P8" Turck Vietnam
"Turck 3083570";"SLPE25-1110P8";"SLPE251110P8" Turck Vietnam
"Turck 3083571";"SLPE25-1250P8";"SLPE251250P8" Turck Vietnam
"Turck 3083572";"SLPE25-1390P8";"SLPE251390P8" Turck Vietnam
"Turck 3083573";"SLPE25-1530P8";"SLPE251530P8" Turck Vietnam
"Turck 3083574";"SLPE25-1670P8";"SLPE251670P8" Turck Vietnam
"Turck 3083575";"SLPE25-1810P8";"SLPE251810P8" Turck Vietnam
"Turck 3083576";"SLPR25-270P8";"SLPR25270P8" Turck Vietnam
"Turck 3083577";"SLPR25-410P8";"SLPR25410P8" Turck Vietnam
"Turck 3083578";"SLPR25-550P8";"SLPR25550P8" Turck Vietnam
"Turck 3083579";"SLPR25-690P8";"SLPR25690P8" Turck Vietnam
"Turck 3084868";"IVUTBPX08";"IVUTBPX08" Turck Vietnam
"Turck 3084869";"IVUTBPX12";"IVUTBPX12" Turck Vietnam
"Turck 3084870";"IVUTBPX16";"IVUTBPX16" Turck Vietnam
"Turck 3084871";"IVUTBPX25";"IVUTBPX25" Turck Vietnam
"Turck 3095506";"IVUTGP604";"IVUTGP604" Turck Vietnam
"Turck 3095507";"IVUTGP606";"IVUTGP606" Turck Vietnam
"Turck 3095508";"IVUTGP608";"IVUTGP608" Turck Vietnam
"Turck 3095509";"IVUTGP612";"IVUTGP612" Turck Vietnam
"Turck 3095510";"IVUTGP616";"IVUTGP616" Turck Vietnam
"Turck 3095511";"IVUTGP625";"IVUTGP625" Turck Vietnam
"Turck 3095518";"IVUTGP904";"IVUTGP904" Turck Vietnam
"Turck 3095519";"IVUTGP906";"IVUTGP906" Turck Vietnam
"Turck 3095520";"IVUTGP908";"IVUTGP908" Turck Vietnam
"Turck 3095521";"IVUTGP912";"IVUTGP912" Turck Vietnam
"Turck 3095522";"IVUTGP916";"IVUTGP916" Turck Vietnam
"Turck 3095523";"IVUTGP925";"IVUTGP925" Turck Vietnam
"Turck 3095554";"IVURGP604";"IVURGP604" Turck Vietnam
"Turck 3095555";"IVURGP606";"IVURGP606" Turck Vietnam
"Turck 3095556";"IVURGP608";"IVURGP608" Turck Vietnam
"Turck 3095557";"IVURGP612";"IVURGP612" Turck Vietnam
"Turck 3095558";"IVURGP616";"IVURGP616" Turck Vietnam
"Turck 3095559";"IVURGP625";"IVURGP625" Turck Vietnam
"Turck 3095566";"IVURGP904";"IVURGP904" Turck Vietnam
"Turck 3095567";"IVURGP906";"IVURGP906" Turck Vietnam
"Turck 6602313";"RKSW455-3M";"RKSW4553M" Turck Vietnam
"Turck 6602314";"FS57";"FS57" Turck Vietnam
"Turck 6602318";"RKSW458-6M";"RKSW4586M" Turck Vietnam
"Turck 6602319";"RSV-2RKV49";"RSV2RKV49" Turck Vietnam
"Turck 6602321";"RSM30-2M";"RSM302M" Turck Vietnam
"Turck 6602322";"RKSW458-30M";"RKSW45830M" Turck Vietnam
"Turck 6602331";"VB2-FKM-FKM-FSM57";"VB2FKMFKMFSM57" Turck Vietnam
"Turck 6602332";"RSC-RKC572-0,5M";"RSCRKC5720,5M" Turck Vietnam
"Turck 6602335";"FDNL-L1600-T";"FDNLL1600T" Turck Vietnam
"Turck 6602336";"RSSW-D9S/T455-4M";"RSSWD9S/T4554M" Turck Vietnam
"Turck 6602337";"RKSW-D9S/T455-4M";"RKSWD9S/T4554M" Turck Vietnam
"Turck 6602338";"RSSW-D9S-RKSW455-4M-4M";"RSSWD9SRKSW4554M4M" Turck Vietnam
"Turck 6602340";"RSC-CBC5-572-2M";"RSCCBC55722M" Turck Vietnam
"Turck 6602342";"RSF57";"RSF57" Turck Vietnam
"Turck 6602356";"RSM-RKM5711-1M";"RSMRKM57111M" Turck Vietnam
"Turck 6602360";"RSV-2RKV48";"RSV2RKV48" Turck Vietnam
"Turck 6602370";"RSMV-48TR-EX";"RSMV48TREX" Turck Vietnam
"Turck 6602382";"RSSW458-30M";"RSSW45830M" Turck Vietnam
"Turck 6602389";"FDNP-L0808G-TT";"FDNPL0808GTT" Turck Vietnam
"Turck 6602391";"RKM5711-1M";"RKM57111M" Turck Vietnam
"Turck 1545140";"TI-BL20-EN-S-6";"TIBL20ENS6" Turck Vietnam
"Turck 1545141";"TI-BL20-EN-S-8";"TIBL20ENS8" Turck Vietnam
"Turck 1545150";"TI-BL67-EN-S-2";"TIBL67ENS2" Turck Vietnam
"Turck 1545151";"TI-BL67-EN-S-4";"TIBL67ENS4" Turck Vietnam
"Turck 1545152";"TI-BL67-EN-S-6";"TIBL67ENS6" Turck Vietnam
"Turck 1545153";"TI-BL67-EN-S-8";"TIBL67ENS8" Turck Vietnam
"Turck 1545166";"TH-R4-22-M18";"THR422M18" Turck Vietnam
"Turck 1545167";"TH-R4-22-C";"THR422C" Turck Vietnam
"Turck 1545200";"Ri-08S6S-2F512-C 1M";"Ri08S6S2F512C1M" Turck Vietnam
"Turck 1545201";"Ri-10S6C-2B2048-H1181";"Ri10S6C2B2048H1181" Turck Vietnam
"Turck 1545202";"Ri-10S6C-2B2500-H1181";"Ri10S6C2B2500H1181" Turck Vietnam
"Turck 1545203";"Ri-10S6C-2B4096-H1181";"Ri10S6C2B4096H1181" Turck Vietnam
"Turck 1545204";"Ri-10S6C-2B5000-H1181";"Ri10S6C2B5000H1181" Turck Vietnam
"Turck 1545205";"Ri-10S10C-2B2048-H1181";"Ri10S10C2B2048H1181" Turck Vietnam
"Turck 1545207";"Ri-10S10C-2B4096-H1181 ";"Ri10S10C2B4096H1181" Turck Vietnam
"Turck 1545208";"Ri-10S6S-2B360-H1181";"Ri10S6S2B360H1181" Turck Vietnam
"Turck 1545209";"Ri-10S6S-2B2048-H1181";"Ri10S6S2B2048H1181" Turck Vietnam
"Turck 1545210";"Ri-10S6S-2B2500-H1181";"Ri10S6S2B2500H1181" Turck Vietnam
"Turck 1545211";"Ri-10S6S-2B4096-H1181";"Ri10S6S2B4096H1181" Turck Vietnam
"Turck 1545212";"Ri-10S6S-2B5000-H1181";"Ri10S6S2B5000H1181" Turck Vietnam
"Turck 1545213";"Ri-10S10S-2B360-H1181";"Ri10S10S2B360H1181" Turck Vietnam
"Turck 1545214";"Ri-10S10S-2B2048-H1181";"Ri10S10S2B2048H1181" Turck Vietnam
"Turck 1545215";"Ri-10S10S-2B2500-H1181";"Ri10S10S2B2500H1181" Turck Vietnam
"Turck 1545216";"Ri-10S10S-2B4096-H1181";"Ri10S10S2B4096H1181" Turck Vietnam
"Turck 1545218";"Ri-12H10T-2B2500-H1181";"Ri12H10T2B2500H1181" Turck Vietnam
"Turck 1545219";"Ri-12H10T-2B5000-H1181";"Ri12H10T2B5000H1181" Turck Vietnam
"Turck 1545220";"Ri-12H15T-2B360-H1181";"Ri12H15T2B360H1181" Turck Vietnam
"Turck 1545221";"Ri-12H15T-2B2048-H1181";"Ri12H15T2B2048H1181" Turck Vietnam
"Turck 1545222";"Ri-12H15T-2B2500-H1181";"Ri12H15T2B2500H1181" Turck Vietnam
"Turck 1545223";"Ri-12H15T-2B4096-H1181";"Ri12H15T2B4096H1181" Turck Vietnam
"Turck 1545224";"Ri-12H15T-2B5000-H1181";"Ri12H15T2B5000H1181" Turck Vietnam
"Turck 1545225";"Ri-42H25S4-2B1024-12M23";"Ri42H25S42B102412M23" Turck Vietnam
"Turck 1545226";"Ri-42H25S4-2B2048-12M23";"Ri42H25S42B204812M23" Turck Vietnam
"Turck 1545227";"Ri-42H25S4-2B5000-12M23";"Ri42H25S42B500012M23" Turck Vietnam
"Turck 1545228";"Ri-42H30S4-2B1024-12M23";"Ri42H30S42B102412M23" Turck Vietnam
"Turck 1545229";"Ri-42H30S4-2B2048-12M23";"Ri42H30S42B204812M23" Turck Vietnam
"Turck 1545230";"Ri-42H30S4-2B5000-12M23";"Ri42H30S42B500012M23" Turck Vietnam
"Turck 1545231";"RS-54S6S-5B9B-C 1M";"RS54S6S5B9BC1M" Turck Vietnam
"Turck 1545233";"RS-55H6E-5B9B-C 1M";"RS55H6E5B9BC1M" Turck Vietnam
"Turck 1545234";"RS-24S6C-3C13B-H1181";"RS24S6C3C13BH1181" Turck Vietnam
"Turck 1545235";"RS-24S10C-3C13B-H1181";"RS24S10C3C13BH1181" Turck Vietnam
"Turck 1545236";"RS-24S6S-3C13B-H1181";"RS24S6S3C13BH1181" Turck Vietnam
"Turck 1545237";"RS-24S10S-3C13B-H1181";"RS24S10S3C13BH1181" Turck Vietnam
"Turck 1545238";"RM-28S6C-3C25B-H1181";"RM28S6C3C25BH1181" Turck Vietnam
"Turck 1545239";"RM-28S10C-3C25B-H1181";"RM28S10C3C25BH1181" Turck Vietnam
"Turck 1545240";"RM-28S6S-3C25B-H1181";"RM28S6S3C25BH1181" Turck Vietnam
"Turck 1545241";"RM-28S10S-3C25B-H1181";"RM28S10S3C25BH1181" Turck Vietnam
"Turck 1545242";"RM-35H12E-3C25B-H1181";"RM35H12E3C25BH1181" Turck Vietnam
"Turck 1561130";"BI5-EM18-VP4X 7M";"BI5EM18VP4X7M" Turck Vietnam
"Turck 1561134";"BI10-EM30-VP4X 7M";"BI10EM30VP4X7M" Turck Vietnam
"Turck 1561135";"BI10-EM30-VN4X 7M";"BI10EM30VN4X7M" Turck Vietnam
"Turck 1562000";"BI50U-Q80-VP4X2-H1141";"BI50UQ80VP4X2H1141" Turck Vietnam
"Turck 1562001";"BI50U-Q80-VN4X2-H1141";"BI50UQ80VN4X2H1141" Turck Vietnam
"Turck 1562004";"BI50U-Q80-VP4X2-H1141/3GD";"BI50UQ80VP4X2H1141/3GD" Turck Vietnam
"Turck 15640";"NI60-K90SR-VP4X2";"NI60K90SRVP4X2" Turck Vietnam
"Turck 15645";"BI20-G47-AP4X";"BI20G47AP4X" Turck Vietnam
"Turck 15646";"NI25-G47-AP4X";"NI25G47AP4X" Turck Vietnam
"Turck 15648";"BI25-G47SR-VP4X2";"BI25G47SRVP4X2" Turck Vietnam
"Turck 15650";"NI40-G47SR-VP4X2";"NI40G47SRVP4X2" Turck Vietnam
"Turck 15652";"BI10-P30SR-VP4X2";"BI10P30SRVP4X2" Turck Vietnam
"Turck 1565202";"BI10-P30SR-VP4X2/3D";"BI10P30SRVP4X2/3D" Turck Vietnam
"Turck 15653";"NI15-P30SR-VP4X2";"NI15P30SRVP4X2" Turck Vietnam
"Turck 15656";"NI20-K40SR-VP4X2";"NI20K40SRVP4X2" Turck Vietnam
"Turck 1565601";"NI20-K34SR-VP4X2";"NI20K34SRVP4X2" Turck Vietnam
"Turck 1565602";"NI20-K34-VP4X";"NI20K34VP4X" Turck Vietnam
"Turck 15658";"NI30-K40SR-VP4X2";"NI30K40SRVP4X2" Turck Vietnam
"Turck 15684";"NI20NF-CP40-VP4X2";"NI20NFCP40VP4X2" Turck Vietnam
"Turck 1568801";"BI15U-CK40-VP4X2-H1141";"BI15UCK40VP4X2H1141" Turck Vietnam
"Turck 1568803";"NI25U-CK40-VP4X2-H1141";"NI25UCK40VP4X2H1141" Turck Vietnam
"Turck 1568814";"BI20U-CK40-VN4X2-H1141";"BI20UCK40VN4X2H1141" Turck Vietnam
"Turck 15690";"BI15-CP40-VP4X2";"BI15CP40VP4X2" Turck Vietnam
"Turck 15691";"NI20-CP40-VP4X2";"NI20CP40VP4X2" Turck Vietnam
"Turck 1569101";"NI20-CP40-VP4X2/S97";"NI20CP40VP4X2/S97" Turck Vietnam
"Turck 15694";"NI35-CP40-VP4X2";"NI35CP40VP4X2" Turck Vietnam
"Turck 1569425";"NI35-CP40-VP4X2/S369-F 30M";"NI35CP40VP4X2/S369F30M" Turck Vietnam
"Turck 15695";"NI40-CP80-VP4X2";"NI40CP80VP4X2" Turck Vietnam
"Turck 1569522";"NI40-CP80-VP4X2/S97";"NI40CP80VP4X2/S97" Turck Vietnam
"Turck 15696";"NI50-CP80-VP4X2";"NI50CP80VP4X2" Turck Vietnam
"Turck 15697";"BI40-CP80-VP4X2";"BI40CP80VP4X2" Turck Vietnam
"Turck 1569702";"BI40-CP80-VP4X2-H1141";"BI40CP80VP4X2H1141" Turck Vietnam
"Turck 1569900";"NI4-DSU35-2AP4X2";"NI4DSU352AP4X2" Turck Vietnam
"Turck 1569901";"NI4-DSU35-2AP4X2-H1141";"NI4DSU352AP4X2H1141" Turck Vietnam
"Turck 1569902";"NI4-DSU35TC-2AP4X2";"NI4DSU35TC2AP4X2" Turck Vietnam
"Turck 1569903";"NI4-DSU26-2AP4X2";"NI4DSU262AP4X2" Turck Vietnam
"Turck 1569904";"NI4-DSU26-2AP4X2-H1141";"NI4DSU262AP4X2H1141" Turck Vietnam
"Turck 1569905";"NI4-DSU26TC-2AP4X2";"NI4DSU26TC2AP4X2" Turck Vietnam
"Turck 1569908";"NI4-DSU35-2DNETX5-H1150";"NI4DSU352DNETX5H1150" Turck Vietnam
"Turck 1569911";"NI4-DSU35TC-2AP4X2/3GD";"NI4DSU35TC2AP4X2/3GD" Turck Vietnam
"Turck 1569923";"NI4-DSU35-2AP4X2-B1160-FKE4.5";"NI4DSU352AP4X2B1160FKE4.5" Turck Vietnam
"Turck 15740";"NI60-K90SR-VN4X2";"NI60K90SRVN4X2" Turck Vietnam
"Turck 15745";"BI20-G47-AN4X";"BI20G47AN4X" Turck Vietnam
"Turck 15746";"NI25-G47-AN4X";"NI25G47AN4X" Turck Vietnam
"Turck 15748";"BI25-G47SR-VN4X2";"BI25G47SRVN4X2" Turck Vietnam
"Turck 15750";"NI40-G47SR-VN4X2";"NI40G47SRVN4X2" Turck Vietnam
"Turck 15752";"BI10-P30SR-VN4X2";"BI10P30SRVN4X2" Turck Vietnam
"Turck 15753";"NI15-P30SR-VN4X2";"NI15P30SRVN4X2" Turck Vietnam
"Turck 15756";"NI20-K40SR-VN4X2";"NI20K40SRVN4X2" Turck Vietnam
"Turck 15758";"NI30-K40SR-VN4X2";"NI30K40SRVN4X2" Turck Vietnam
"Turck 15784";"NI20NF-CP40-VN4X2";"NI20NFCP40VN4X2" Turck Vietnam
"Turck 15790";"BI15-CP40-VN4X2";"BI15CP40VN4X2" Turck Vietnam
"Turck 15791";"NI20-CP40-VN4X2";"NI20CP40VN4X2" Turck Vietnam
"Turck 15794";"NI35-CP40-VN4X2";"NI35CP40VN4X2" Turck Vietnam
"Turck 15795";"NI40-CP80-VN4X2";"NI40CP80VN4X2" Turck Vietnam
"Turck 15796";"NI50-CP80-VN4X2";"NI50CP80VN4X2" Turck Vietnam
"Turck 15797";"BI40-CP80-VN4X2";"BI40CP80VN4X2" Turck Vietnam
"Turck 1579910";"BIM-M12E-AG4X-H1144";"BIMM12EAG4XH1144" Turck Vietnam
"Turck 1579911";"BIM-M12E-AP4X/S90";"BIMM12EAP4X/S90" Turck Vietnam
"Turck 1579912";"BIM-M12E-AN4X";"BIMM12EAN4X" Turck Vietnam
"Turck 1579913";"BIM-M12E-AP4X-H1141";"BIMM12EAP4XH1141" Turck Vietnam
"Turck 1579914";"BIM-M12E-AN4X-H1141";"BIMM12EAN4XH1141" Turck Vietnam
"Turck 1579915";"BIM-EM12E-AP4X-H1141";"BIMEM12EAP4XH1141" Turck Vietnam
"Turck 1579918";"BIM-EM12E-AP4X";"BIMEM12EAP4X" Turck Vietnam
"Turck 1580203";"BI3U-M12E-VP4X";"BI3UM12EVP4X" Turck Vietnam
"Turck 1580252";"BI3U-M12E-VP4X-H1141";"BI3UM12EVP4XH1141" Turck Vietnam
"Turck 1580302";"BI3U-M12E-VN4X";"BI3UM12EVN4X" Turck Vietnam
"Turck 1580354";"BI3U-M12E-VN4X-H1141";"BI3UM12EVN4XH1141" Turck Vietnam
"Turck 1580355";"BI3U-MT12E-VN4X-H1141";"BI3UMT12EVN4XH1141" Turck Vietnam
"Turck 1580356";"BI3U-MT12E-VP4X-H1141";"BI3UMT12EVP4XH1141" Turck Vietnam
"Turck 1580362";"BI3U-EM12E-VN4X";"BI3UEM12EVN4X" Turck Vietnam
"Turck 1580363";"BI3U-EM12E-VN4X-H1141";"BI3UEM12EVN4XH1141" Turck Vietnam
"Turck 1580406";"NI8U-M12E-VP4X";"NI8UM12EVP4X" Turck Vietnam
"Turck 1580454";"NI8U-M12E-VP4X-H1141";"NI8UM12EVP4XH1141" Turck Vietnam
"Turck 1580455";"NI8U-MT12E-VP4X-H1141";"NI8UMT12EVP4XH1141" Turck Vietnam
"Turck 1580501";"NI8U-M12E-VN4X";"NI8UM12EVN4X" Turck Vietnam
"Turck 1580552";"NI8U-M12E-VN4X-H1141";"NI8UM12EVN4XH1141" Turck Vietnam
"Turck 1580601";"BI3U-EG12SK-VP4X";"BI3UEG12SKVP4X" Turck Vietnam
"Turck 1580901";"NI8U-EG12SK-VP4X";"NI8UEG12SKVP4X" Turck Vietnam
"Turck 1581201";"BI5U-M18M-VP4X";"BI5UM18MVP4X" Turck Vietnam
"Turck 1581255";"BI5U-M18M-VP4X-H1141";"BI5UM18MVP4XH1141" Turck Vietnam
"Turck 1581256";"BI5U-MT18M-VP4X-H1141";"BI5UMT18MVP4XH1141" Turck Vietnam
"Turck 1581310";"BI5U-M18M-VN4X";"BI5UM18MVN4X" Turck Vietnam
"Turck 1581311";"BI5U-M18M-VN4X-H1141";"BI5UM18MVN4XH1141" Turck Vietnam
"Turck 1581352";"BI5U-MT18M-VN4X-H1141";"BI5UMT18MVN4XH1141" Turck Vietnam
"Turck 1581403";"NI12U-M18M-VP4X";"NI12UM18MVP4X" Turck Vietnam
"Turck 1581457";"NI12U-MT18M-VP4X-H1141";"NI12UMT18MVP4XH1141" Turck Vietnam
"Turck 1581458";"NI12U-M18M-VP4X-H1141";"NI12UM18MVP4XH1141" Turck Vietnam
"Turck 1581501";"NI12U-M18M-VN4X";"NI12UM18MVN4X" Turck Vietnam
"Turck 1581552";"NI12U-M18M-VN4X-H1141";"NI12UM18MVN4XH1141" Turck Vietnam
"Turck 1581553";"NI12U-MT18M-VN4X-H1141";"NI12UMT18MVN4XH1141" Turck Vietnam
"Turck 1581601";"BI5U-EG18SK-VP4X";"BI5UEG18SKVP4X" Turck Vietnam
"Turck 1581801";"NI12U-EG18SK-VP4X";"NI12UEG18SKVP4X" Turck Vietnam
"Turck 1581901";"NI12U-EG18SK-VN4X";"NI12UEG18SKVN4X" Turck Vietnam
"Turck 1582201";"BI10U-M30-VP4X";"BI10UM30VP4X" Turck Vietnam

 

© Copyright 2011 Pitesco Vietnam, All right reserved.
Địa chỉ : 21 Đường 12 Khu Dân Cư Vạn Phúc , Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức

Điện thoại : 0979.349.375

Email : tu@pitesvietnam.com

Website : www.flowmeters-vietnam.com